Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Firma Externa de Documents JCYL

 • Fecha Puesta en Producció:

  01/03/2009

  Indicadors:

  Mètriques d'ús a Julio 2011. Des d'eixe temps s'han acumulat:
  FIEX: 2.909 firmes de documents privats

  Descripció Funcional

  Firma Externa és un aplicatiu Web que permet firmar digitalment documents electrònics emmagatzemats en l'ordinador del ciutadà utilitzant l'Applet del Client d'@firma. 

  Les principals etapes seguides per a la implantació  van ser: abordar el projecte de forma incremental i iterativa, establir requisits mínims al projecte basats en les necessitats dels usuaris, publicar el servici i canalitzar les manques i necessitats que es van ser implementant en diferents iteracions. 

  Des d'un punt de vista funcional, la iniciativa FIEX possibilita la multisignatura sobre un mateix document en el mateix instant o a posteriori; guardar i recuperar de disc dur local els documents firmats i privats; validar la integritat d'un document firmat i l'estat dels certificats firmant; i generar còpies autenticades de tals documents incloent informació de control.

  La firma de documents mitjançant esta ferramenta és independent de qualsevol procés administratiu. No obstant açò, el resultat final podria integrar-se en certs procediments que admeten l'estàndard de l'Admistración de la Comunitat de Castella i León per a firma electrònica.

  Des d'un punt de vista operatiu FIEX és una aplicació d'accés públic i es requerix per al seu ús un Certificat digital reconegut per l'Administració de la Comunitat de Castella i Lleó.

  Descripció Tècnica

  Des d'un punt de vista tècnic, la Direcció del Projecte va optar per la següent solució tecnològica:

  • L'aplicació es va desenvolupar en llenguatge Java i corre baix JDK java 1.4.2 o superior,
  • No requerix de bases de dades externes ni altres sistemes d'emmagatzematge extern.
  • No guarda dades de l'usuari, navegador, certificats utilitzats, ni informació d'una altra índole.
  • Està dissenyada per a ser executada en servidors d'aplicacions Oracle IAS 10.1.2
  • La màquines client consumidores han de tindre instal·lat el JDK Java 1.6.10 o superior, requerit per a l'ús del client de firma applet @Firma5.

   

Responsable

Enllaços d'interésSoluciones Relacionades