Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Signatura Externa de Documents JCYL

 • Fecha Puesta en Producció:

  01/03/2009

  Indicadors:

  Mètriques d'ús a Julio 2011. Des d'aquest temps s'han acumulat:
  FIEX: 2.909 signatures de documents privats

  Descripció Funcional

  Signatura Externa és un aplicatiu Web que permet signar digitalment documents electrònics emmagatzemats en l'ordinador del ciutadà utilitzant l'Applet del Client d'@signatura. 

  Les principals etapes seguides per a la implantació  van ser: abordar el projecte de forma incremental i iterativa, establir requisits mínims al projecte basats en les necessitats dels usuaris, publicar el servei i canalitzar les manques i necessitats que es van ser implementant en diferents iteracions. 

  Des d'un punt de vista funcional, la iniciativa FIEX possibilita la multisignatura sobre un mateix document en el mateix instant o a posteriori; guardar i recuperar de disc dur local els documents signats i privats; validar la integritat d'un document signat i l'estat dels certificats signataris; i generar còpies autenticades de tals documents incloent informació de control.

  La signatura de documents mitjançant aquesta eina és independent de qualsevol procés administratiu. No obstant això, el resultat final podria integrar-se en certs procediments que admetin l'estàndard de l'Admistración de la Comunitat de Castella i León per a signatura electrònica.

  Des d'un punt de vista operatiu FIEX és una aplicació d'accés públic i es requereix per al seu ús un Certificat digital reconegut per l'Administració de la Comunitat de Castella i Lleó.

  Descripció Tècnica

  Des d'un punt de vista tècnic, l'Adreça del Projecte va optar per la següent solució tecnològica:

  • L'aplicació es va desenvolupar en llenguatge Java i corre baix JDK java 1.4.2 o superior,
  • No requereix de bases de dades externes ni altres sistemes d'emmagatzematge extern.
  • No guarda dades de l'usuari, navegador, certificats utilitzats, ni informació d'una altra índole.
  • Està dissenyada per ser executada en servidors d'aplicacions Oracle IAS 10.1.2
  • La màquines client consumidores han de tenir instal·lat el JDK Java 1.6.10 o superior, requerit per a l'ús del client de signatura applet @Signatura5.

   

Responsable

Enllaços d'interèsSolucionis Relacionades