Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema de Comprobación e Verificación de Documentación CSV - Goberno de Aragón

 • Descrición Funcional

  O sistema CCSV interactúa coa plataforma de Xestión Documental do Goberno de Aragón, Documentum, engadindo funcionalidade extra que facilita o cumprimento dos requisitos relacionados coa inclusión de metadatos asociados aos documentos. As principais funcións que CCSV desempeña son as seguintes:

  • Almacenar Documentos
  • Recuperar Documentos
  • Borrar Documentos
  • Procura e consulta de documentos
  • Inicialización dos metadatos duns documentos
  • Modificación de metadatos de documentos
  • Asociación de firmas a documentos
  • Substitución de firmas asociadas a un documento
  • Borrado de firmas
  • Verificación de firmas en cliente e elevación a CADES-A
  • Recuperación de firmas asociadas a un documento
  • Xestión de relacións entre documentos
  • Xestión de expedientes

  Compoñentes:

  • Core: posúe a lóxica de negocio da aplicación e expón en forma de servizos web as funcionalidades para que sexan utilizadas por compoñentes externos se fose necesario.
  • Pub: portal público de acceso para que o cidadán poida consultar en liña os documentos dos trámites nos que está a tomar parte ou ben nos daquelas persoas que o autorizaron para consultalos. Para poder acceder ao documento, necesitarán dun código de identificación do documento ou CSV.
  • Priv: aplicación web de acceso restrinxido aos empregados públicos autorizados para acceder á mesma, desde a cal os usuarios poderán realizar procuras filtradas de documentos e consultar o contido dos mesmos, obtención de estatísticas e procura de expedientes.
  • Admin: aplicación web de configuración e administración do sistema.

  Para poder utilizar a aplicación fan falta unha serie de requisitos:

  • Aplicación que que necesite utilizar os servizos publicados: dada de alta na aplicación PAU.
  • Cidadán: Para poder consultar un documento por CSV é necesario que teña un certificado admitido por DGA.
  • Empregado público: Dado de alta en SIU e PAU.

  Descrición Técnica

  Para o deseño da arquitectura do sistema CCSV seguíronse os patróns de deseño máis estendidos como son as arquitecturas J2EE en diferentes capas. As capas da aplicación son as seguintes:

  • Capa de Presentación: encargada de interaccionar co usuario e presentar a información. Para esta capa elixiuse o framework Struts2 que implementa o estendido patrón de deseño MVC ou Modelo-Vista-Controlador. Sendo:
  • Vista: JSP's coa utilización de tags (JSTL ou Struts2 tags) e tiles para definir persoais
  • Modelo: diferentes Actions definidos
  • Controlador: Dispatcher proporcionado polo framework Struts2
  • Capa de Negocio-Servizos: para a capa de negocio utilízase o framework de Spring para inxectar as dependencias. Para a xeración dos servizos web que exporán as funcionalidades de CCSV ao exterior utilízase CXF.
  • Capa de Acceso a Datos: para a xestión da capa de datos utilízase o framework Hibernate coa utilización do patrón de deseño DAO.

  Os compoñentes externos cos que interactúa son os seguintes:

  • Plataforma de Firma Electrónica (ASF)
  • Sistema de Identificación de Usuarios (SIU)
  • Plataforma de Autorización de Usuarios (PAU)
  • Servizos Web de Acceso a Documentum (Papiro)
  • Sistema de Xestión de Alertas (SGA)
  • Sistema de Porta Firmas (PFI)
  • Sistema de Notificacións Telemáticas (SNT)

  A aplicación desenvolveuse conforme ás características técnicas das contornas onde reside que son as seguintes:

  • Sistemas Sun Solaris
  • Servidor de aplicacións Oracle Application Server 10g Release 3
  • Servidor de base de datos Oracle Database 10g Release 2 RAC
  • Driver thin JDBC de conexión a base de datos: Oracle JDBC Driver 10.1.0

  CCSV require que a máquina virtual de java sobre a que se executa o servidor de aplicacións sexa jdk1.5.0_22, con J2EE v1.4, JSP 2.0 e Servlet 2.4. En concreto CCSV despregouse e probado con jdk1.5.0_22 sobre Oracle Application Server e a base de datos Oracle.
  Para máis información débese consultar:

  • Manual de explotación
  • Manual de instalación
  • Manual de Usuario
Responsable