Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Rastrejador Observatori d'Accessibilitat Web

 • Nomene Abreujat:
  oaw
  Resum:
  Motor utilitzat per l'Observatori d'Accessibilitat Web per a realitzar les iteracions periòdiques de l'Observatori i oferir el servici de diagnòstic en línia per a les Administracions Públiques.
  Destinataris:
  Qualsevol Administració Pública
  Organismos Responsables:
  Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital
  Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial
  Secretaria General d'Administració Digital
  Modo de Uso:
  Servici en xarxa per a usuari final
  Producte instalable
  Contacte:

  observ.accesibilidad@correo.gob.es

  Tipus de Solució:
  Aplicació de Fonts Obertes
  Estat de la Solució:
  Producció
  Àrea orgànica:
  Estatal
  Àrea tècnica:
  Sitios web, seus electròniques i atenció al ciutadà
  Àrea funcional:
  Govern i Sector Público
  Llicència:
  EUPL (European Public License)
  Nivell Interoperabilitat:
  Tècnic
  Llenguatge de Programació:
  HTML , JSP , Servicios Web , XML

  Descripció

  El Rastrejador OAW és la ferramenta que permet dur a terme les diferents iteracions de l'Observatori Observatori d'Accessibilitat Web (OAW) i la utilització del servici de diagnòstic en línia disponible a través de la Comunitat d'Accessibilitat .

  El Rastrejador OAW permet verificar l'accessibilitat d'un lloc web i generar informes automàtics a partir de les quasi 100 comprovacions implementades en la plataforma, a més d'aportar recomanacions sobre com solucionar els problemes detectats.

  La revisió d'accessibilitat dels estudis de l'OAW es realitza mitjançant una metodologia automàtica basada en l'estàndard UNIX 139803:2012 (WCAG 2.0) , desenvolupada expressament per a l'Observatori d'Accessibilitat Web. Esta metodologia té en compte únicament 20 verificacions d'accessibilitat. Cada verificació està composta per diverses comprovacions realitzades automàticament. Algunes d'estes comprovacions són de revisió habitualment manual, però s'han pogut incloure a través de mètriques especialitzades.

  La metodologia s'està modificant per a adaptar-la a WCAG 2.1 i al que es disposa en Decisió d'execució (UE) 2018/1524 de la Comissió, de 11 d'octubre de 2018, per la qual s'establixen una metodologia de seguiment i les disposicions per a la presentació d'informes per part dels Estats membres de conformitat amb la Directiva (UE) 2016/2102(Obri en nova finestra) .

  Per a la realització d'una iteració de l'Observatori és necessari indicar en el sistema:

  • Cadascuna de les llavors (portals) sobre els quins es va a realitzar l'anàlisi especificant: la URL de partida, si la selecció de pàgines es realitza aleatòriament o especificant pàgines concretes, el segment (grup) al com pertany el portal i la seua dependència orgànica.
  • Nombre de pàgines que s'analitzaran per a cada portal.
  • L'àmbit sobre el quin es realitza l'anàlisi (AGE, CCAA o EELL).
  • El tipus concret d'anàlisi a realitzar, per exemple WCAG 1.0 o WCAG 2.0.
  • Quan s'inicia l'anàlisi.

  Durant l'execució de la iteració el rastrejador s'encarrega de:

  • Visitar cadascun dels portals configurats i realitzar la selecció de pàgines.
  • Sobre cada pàgina seleccionada realitzarà les quasi 100 comprovacions d'accessibilitat definides en la metodologia.
  • Deixarà emmagatzemada la informació analitzada i els resultats aconseguits. Permetrà l'extracció d'esta informació a fitxers resumixen de resultats en format XML (procesables mitjançant ferramentes de fulls de càlcul) amb la informació resumixen dels portals i de cadascuna de les pàgines analitzades.
  • Generarà automàticament els següents informes:
   • Informe agregat. Resultats globals que permeten estimar la situació general de l'estat de l'accessibilitat en els portals que constituïxen eixe àmbit d'actuació.
   • Informe individual. Informe complet per a cada portal analitzat amb informació detallada dels resultats.

  A més de les iteracions periòdiques, el rastrejador OAW és usat pel servici de diagnòstic en línia disponible en la Comunitat Accessibilitat, el qual permet obtindre una estimació, baix demanda, de quins serien els resultats aconseguits en una iteració oficial. També facilita la futura correcció i acare dels possibles errors existents en el portal. Els Informes sol·licitats des del servici de diagnòstic en línia  són similars als informes individuals d'una iteració però inclouen el detall de tots els errors localitzats en eixe portal amb els seus corresponents suggeriments de millora.

  Esta ferramenta s'oferix com a programari lliure per a la seua possible reutilització per altres estats o institucions per a realitzar revisions periòdiques d'accessibilitat tal com exigix, per exemple, la Directiva d'Accessibilitat de Llocs web i Aplicacions Mòbils del Sector Públic .Les administracions públiques espanyoles tenen a la seua disposició l'ús gratuït del Servici de Diagnòstic en línia de la Comunitat Accessibilitat sent necessari únicament registrar-se en ella.

  Notícies

  12 March 2021

  Alliberada la nova versió del Rastrejador de l'Observatori d'Accessibilitat Web Desplegar acordeon

  S'acaba d'alliberar la versió 5.1.0 de el Rastrejador de l'Observatori d'Accessibilitat Web basada en la nova  metodologia per al Seguiment Simplificat  i que usa l'estàndard UNE-EN 301 549:2019 (WCAG 2.1).

  Com a novetats cal destacar:

  • la possibilitat de generar un esborrany de l'informe de revisió d'accessibilitat en diversos formats (ODS, XLSX i JSON).
  • La possibilitat de realitzar una revisió de la pàgina de la declaració d'accessibilitat
  22 November 2019

  El rastrejador de l'Observatori d'Accessibilitat Web serà utilitzat pel Govern d'Argentina per a realitzar monitoratges d'accessibilitat en el seu àmbit nacional Desplegar acordeon

  L'Oficina Nacional de Tecnologies d'Informació (ONTI) del Govern d'Argentina va a usar el rastrejador de l'Observatori d'Accessibilitat Web, desenvolupat pel Govern d'Espanya, per a realitzar monitoratges del compliment dels requisits d'accessibilitat respecte de la seua Llei N° 26.653 de “Accessibilitat de la Informació de les Pàgines Web” i el Decret Reglamentari de la mateixa.

  Per a obtindre més informació es pot visitar la notícia publicada en el PAe .

   

  08 October 2019

  Alliberada una nova versió del Rastrejador al costat d'un motor JS Desplegar acordeon

  S'acaba d'alliberar la versió 4.3.9 del Rastrejador de l'Observatori d'Accessibilitat Web basada en última metodologia aprovada a l'abril de 2018 pels grups de treball de "Accessibilitat en les TIC en les AAPP" del Comité de direcció TIC i de "Observatori, Indicadors i Mesures" de la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica i que usa l'estàndard UNIX 139803:2012 (WCAG 2.0).

  Com a novetat, s'ha inclòs la possibilitat d'utilitzar un motor JavaScript per a l'anàlisi de tot el codi HTML, incloent el generat a través d'aquest llenguatge. Per a poder fer ús d'esta nova funcionalitat, serà necessari el desplegament del motor Javascript (versió 1.5.1), que podrà trobar en la secció de Descàrregues al costat del nou rastrejador.

  Entre les millores incloses en esta nova versió del rastrejador, cal destacar:

  • millora en la compressió dels fitxer ZIP generats
  • millora en la selecció d'URL per a descartar PDFs, XML i altres fitxers
  • suport per a configurar un proxy al que dirigir les peticions dels llocs web (necessari per al procés de renderizado)
  21 November 2018

  Alliberada una nova versió del Rastrejador (v4.2.1) Desplegar acordeon

  S'acaba d'alliberar la versió 4.2.1 del Rastrejador de l'Observatori d'Accessibilitat Web basada, igual que el seu predecessor, en última metodologia aprovada a l'abril de 2018(Obri en nova finestra) pels grups de treball de "Accessibilitat en les TIC en les AAPP" del Comité de direcció TIC i de "Observatori, Indicadors i Mesures" de la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica i que usa l'estàndard UNIX 139803:2012 (WCAG 2.0).

  Entre les millores, cal destacar:

  • l'extracció de totes les cadenes de text embegudes dins del codi a un fitxer Properties
  • la protecció de l'emmagatzematge del codi font
  • la inclusió de nous sistemes de control com la grandària dels URL
  • la correcció alguns errors detectats
  29 November 2017

  Alliberat el Rastrejador de l'Observatori d'Accessibilitat Web amb llicència EUPL v2 Desplegar acordeon

  La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic(Obri en nova finestra) establix els condicionants, respecte de la seua accessibilitat, que hauran de complir tots els llocs web i aplicacions mòbils del sector públic: estatal, regional, local, universitari, etc.  A més establix que els estats membres hauran de realitzar revisions periòdiques de l'accessibilitat i reportar sobre este tema davant les institucions europees.

  L'estat espanyol porta utilitzant, des de l'any 2010, la ferramenta del Rastrejador de l'Observatori d'Accessibilitat Web, per als objectius de monitoratge, reporte i seguiment en l'estat espanyol. És per açò, que en el nou context europeu, en el qual tots els estats membres hauran de treballar per a vigilar l'accessibilitat dels seus llocs web públics, el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ha decidit alliberar la seua ferramenta d'ús intern com a programari lliure. D'esta manera, podria ser aprofitada per altres estats o institucions per a realitzar revisions periòdiques d'accessibilitat.

  El Sector Públic espanyol té ja a la seua disposició des de fa anys l'ús gratuït del Servici de Diagnòstic en línia de la Comunitat Accessibilitat sent necessari únicament registrar-se en ella.

  El Rastrejador OAW és la ferramenta que permet dur a terme les diferents iteracions de l'Observatori Observatori d'Accessibilitat Web (OAW) i la utilització del servici de diagnòstic en línia disponible a través de la Comunitat d'Accessibilitat . El Rastrejador OAW permet verificar l'accessibilitat d'un lloc web i generar informes automàtics a partir de les quasi 100 comprovacions implementades en la plataforma, a més d'aportar recomanacions sobre com solucionar els problemes detectats.

  La revisió d'accessibilitat dels estudis de l'OAW es realitza mitjançant una metodologia automàtica basada en l'estàndard UNIX 139803:2012 (WCAG 2.0) , desenvolupada expressament per a l'Observatori d'Accessibilitat Web. Esta metodologia té en compte únicament 20 verificacions d'accessibilitat. I cada verificació està composta al seu torn per diverses comprovacions que es realitzen automàticament. També ha sigut possible incloure algunes comprovacions de revisió habitualment manual mitjançant mètriques especialitzades.

  El rastrejador OAW permet la configuració de tots els paràmetres necessaris per a realitzar una iteració de l'observatori (portals, pàgines per portal, metodologia, periodicitat, etc.) i per descomptat dur a terme i controlar tot el procés d'execució i de verificació. Així mateix, permet generar els informes de conclusions i resultats necessaris tant per a obtindre la panoràmica general de situació de l'accessibilitat en un àmbit concret com obtindre els informes detallats per a cadascun dels portals que faciliten la resolució dels problemes existents.

  A més el rastrejador OAW és usat pel servici de diagnòstic en línia disponible en la Comunitat Accessibilitat per a obtindre una estimació, baix demanda, de quins serien els resultats aconseguits en una iteració oficial. Facilitant la futura correcció i acare dels possibles errors existents en el portal.

  El rastrejador de l'OAW analitza dos vegades a l'any més de 700 portals el que suposa l'anàlisi oficial d'aproximadament 25.000 pàgines. Així mateix, a través del servici de diagnòstic en línia se sol·licita l'anàlisi de més de 60.000 pàgines anualment.

  Des del punt de vista tecnològic, es tracta d'un producte construït a partir de ferramentes de programari lliure en el qual a més per a la seua provisió també s'han utilitzat productes lliures com a apatxe, tomcat, mysql, etc. Esta ferramenta va ser desenvolupada inicialment per l'antic INTECO. Després de la seua transformació en l'actual INCIBE(Obri en nova finestra) , tot el codi font i materials van ser cedits al MINHAFP que ha donat continuïtat al producte i que ara, una vegada alliberat, oferix a tots els possibles interessats.

  Més informació sobre la solució Rastrejador OAW .

  ******************************************************************************

  Released the Spanish Web Accessibility Observatory Tracker tool with EUPL v2 license

  The OAW Tracker is the tool that allows the Government of Spain perform the different iterations of the Web Accessibility Observatory (OAW) and the usage of the online diagnosis service available from the Accessibility Community . The OAW Tracker allows the accessibility verification of a website and generates the automatic reports taking in consideration almost 100 check-points implemented in the platform, and also provide recommendations about how to solve the detected problems.

  The accessibility review of the OAW is performed by an automatic methodology based on the UNIX 139803:2012 (WCAG 2.0) standard , developed ad-hoc for the Web Accessibility Observatory. This methodology has into account 20 accessibility checks. Each check is composed by many checks (more than 100) that are automatically executed. In addition, it includes other automatic checks, using specialized rules, which are usually perform manually.

  The OAW Tracker allows the configurations of all the needed parameters to perform one observatory iteration (list of web portals, web pages per portal, methodology, frequency, etc) and also allows to perform and to review all the execution process. Furthermore, it allows the generation of the conclusions reports and the needed results, to obtain the accessibility overall view in one sector and also to obtain the detailed reports for each web portal containing all the existing problems.

  In addition, the OAW Tracker is used by the online diagnosi service available in the Accessibility Community in order to obtain an estimation, under demand, of which will be the results in an official iteration, ease the future correction and comparison of the possible errors present in the web portal.

  The OAW Tracker analyse two times in a year more than 700 web portals, which means roughly the analysis of 25.000 web pages in a year. Also, through the online diagnosis service it’s requested the analysis of more than 60.000 web pages per year.

  From the technological point of view, this product has been built using free software tools and its provision is possible thanks to free software tools like apache, tomcat, mysql, etc. This tool has been initially developed by INTECO (National Communications Technology Institute). When this institute was converted to  INCIBE (Spanish National Cybersecurity Institute) all the source code and materials were transferred to the Ministry of Finance and Public Function which has been using and evolving the project, and now, has released the product and has offered it to all the  possible stakeholders.

  Habite information of the OAW Tracker .

  Subscripcions

  En esta àrea podrà donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introduïsca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introduïsca l'email per a donar-se de baixa de la subscripció.
Responsable