Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

FACe - Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'AGE

 • Nomene Abreujat:
  FACe
  Accessos Directes:
  face.gob.es (Obri en nova finestra) , Ajuste de proves portal de proveïdors (Obri en nova finestra) , Ajuste de proves portal d'organismes (Obri en nova finestra)
  Resum:
  FACE és el Punt General d'Entrada de Factures de l'Administració General de l'Estat. Permet la remissió de factures en format electrònic a aquells organismes de les administracions que accepten la recepció de factures en format electrònic i que estiguen prèviament donats d'alta en el sistema.
  Destinataris:
  Qualsevol Administració Pública
  Organismes Responsables:
  Ministeri de Política Territorial i Funció Pública
  Secretaria d'Estat de Funció Pública
  Secretaria General d'Administració Digital
  Manera d'Ús:
  Servei en xarxa integrable en aplicacions del client , Servei en xarxa per a usuari final
  Contacte:

   CAU DE PROVEÏDORS:

  Telèfon de contacte: 902 879 871 / 954 304 117

  https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/face(Obri en nova finestra)

   CAU ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I ORGANISMES:

  https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/face(Obri en nova finestra)

  LLESTA NOTIFICACIONS FACe

  Existeix una llista de distribució per a usuaris de FACe a través de la qual  s'emeten notificacions sobre:
  - noves versions
  - canvis en la plataforma
  - pegats
  - problemes/bugs rellevants
  - novetats

  A aquesta llista face-notificacion@listas-ctt.administracionelectronica.gob.es, es poden subscriure usuaris, tant gestors com a personal tècnic de les Administracions Públiques que estiguen utilitzant FACe. Per a donar-se d'alta pot utilitzar el següent enllaç (Obri en nova finestra) .

  Tipus de Solució:
  Infraestructura o servei comú
  Estat de la Solució:
  Producció
  Àrea orgànica:
  Estatal
  Àrea tècnica:
  Tramitació electrònica
  Àrea funcional:
  Empresa
  Llicencia:
  No aplica
  Nivell Interoperabilitat:
  Tècnic
  Llenguatge de Programació:
  PHP
  Sistema Operatiu:
  Linux

  Descripció

  La plataforma FACE permet a proveïdors la remissió de les factures a aquells òrgans de l'AGE i d'altres AAPP adherides que tenen la possibilitat de rebre factures electròniques. El sistema remet la factura electrònica a l'òrgan destinatari, simplificant als proveïdors l'enviament de les mateixes, en centralitzar en un únic punt tots els organismes d'aquestes AAPP i en unificar el format de factura electrònica.

  Actualment proporciona serveis de recepció a més de 8.000 administracions públiques espanyoles.

  El sistema proporciona als proveïdors:

  • un portal web on poden presentar les seues factures electròniques en format facturae 3.2. face.gob.es(Obri en nova finestra)
  • una interfície de web services per a l'enviament automàtic de les factures des dels seus sistemes de gestió econòmica.

  I a les administracions públiques:

  • un portal de gestió accessible a través de l'https://ssweb.seap.minhap.es/portaleell/ Portal d'Entitats Locals(Obri en nova finestra) , de l'https://ssweb.seap.minhap.es/portalccaa/ Portal de Comunitats Autònomes(Obri en nova finestra) i de l'https://portalage.seap.minhap.es/ Portal per a la Gestió Administrativa(Obri en nova finestra) , on els destinataris poden gestionar les factures rebudes, descarregar-les i notificar l'estat de tramitació de les mateixes al proveïdor.
  • interfícies de web services que permeten la recepció automàtica de les factures en els seus sistemes de gestió econòmica.

   

  Per al desenvolupament de la plataforma s'han utilitzat  les conclusions de grup de treball de la CPCSAE d'Arquitectura Arquitectura Normalitzada de Recepció de Factures Electròniques en l'AGE(Obri en nova finestra) . En cap cas es compleixen les seues conclusions de manera estricta, han servidor com a mer suport per al desenvolupament del sistema.

   

   

   

   

    • NOTA: En l'àrea de descàrregues pot trobar els manuals, FAQs, documentació de WebServices,etc. 

   

  Projecte cofinançat amb fons FEDER

  Notícies

  29 juny 2018

  FACeB2B en producció Desplegar acordeon

  Es posa a la disposició de les empreses la plataforma de distribució de factura electrònica entre empreses FACeB2B.

  Aquest sistema, arreplegat en la disposició addicional trentena segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, permet als subcontractistes dels contractistes de les Administracions Públiques l'enviament de les seues factures en format electrònic. Atorgant a la presentació de les seues factures d'un seient registral. El qual dóna fe de la data i hora de la presentació de la mateixa. Subsidiàriament podrà ser utilitzat en les relaciones B2B, no relacionades directament amb la contractació pública com un sistema que fomenta la interconnexió de les diferents plataformes privades de facturació electrònica existents.

  El sistema està compost per un portal web de gestió de clients i d'empreses de serveis de facturació https://faceb2b.gob.es , i per una sèrie d'interfícies de serveis web perquè els sistemes informàtics de les empreses de serveis de facturació o dels clients puguen connectar-se al sistema i enviar i rebre factura electrònica.

  La documentació d'usuari i documentació tècnica del sistema està disponible en el Centre de Transferència i Tecnologia en la url: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/faceb2b

  01 març 2018

  Entra en vigor la versió 3.2.2. del format facturae. Desplegar acordeon

   El passat dia 25 de febrer entre en vigor la Resolució del 24 d'agost de 2017, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital i de les Secretaries d'Estat d'Hisenda i de Pressupostos i Despeses, per la qual es publica una nova versió, 3.2.2, del format de factura electrònica «facturae». BOE https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/25/pdfs/boe-a-2017-9982.pdf .

  A partir d'aquest dia 25 de febrer pot presentar factures a través de FACe en format facturae versió 3.2.2. Versió que s'afig a les versions ja existents i suportades: 3.2 i 3.2.1 del format facturae en el sistema FACe. L'acceptació de la versió 3.2.2 per part de FACe no implica actualment la tramitació electrònica de les cessions de crèdit arreplegades en la factura electrònica.

  Més informació d'aquesta versió en: http://www.facturae.gob.es/formato/paginas/version-3-2.aspx

  30 gener 2018

  Publicats nous certificats face.gob.es Desplegar acordeon

  S'ha publicat en la secció de descàrregues en l'àrea de Certificats SSL FACe i redsara.es els nous certificats SSL de face.gob.es i *.face.gob.es.

  Els certificats són vàlids fins a 29/1/2021. S'inclouen 4 fitxers dins del ZIP. Part pública (.crt) de face.gob.es i *.face.gob.es i cadena completa (.pem) de face.gob.es i *.face.gob.es

  Per a la seua descàrrega pot accedir ací(Obri en nova finestra)

  21 novembre 2017

  FACe habilita l'accés d'apoderats a través del Registre Electrònic d'Apoderaments Desplegar acordeon

  FACe ha incorporat, a través del sistema REPRESENTA, una nova funcionalitat perquè els apoderats o representants puguen accedir a la informació de les factures dels seus poderdants. Per a açò, haurà d'estar donat d'alta prèviament com apoderat en el Registre Electrònic d'Apoderaments ( http://rea.redsara.es(Obri en nova finestra) ) habilitant l'apoderament en l'actuació administrativa amb codi SIA: 215844 de la Secretaria General d'Administració Digital del MINAHFP.

  Aquesta nova funcionalitat permet al representant consultar les factures dels seus representats i poder sol·licitar en el seu nom, si fóra necessari, l'anul·lació de la factura. La incorporació de l'apoderat o representant a FACe amplia la tipologia d'actors que pot tenir la gestió de factures electròniques en relació amb les administracions públiques.

  A partir d'ara quan l'usuari accedisca a face.gob.es i una vegada identificat, disposarà, en la capçalera del portal web, d'un botó d'activar la consulta de representació. A partir d'aqueix moment FACe mostrarà a l'usuari tota la informació de les factures dels seus poderdants, a més de la seua pròpia. Podent actuar sobre aquestes de manera transparent.

  17 novembre 2017

  Nova versió FACe Desplegar acordeon

  S'ha desplegat a l'entorn de producció una nova versió del sistema FACe. Entre les diferents millores que inclou aquesta nova versió, cal destacar les següents funcionalitats per a l'usuari del portal de proveïdors:

  - Possibilitat d'habilitar un apoderat per a la consulta d'estat i sol·licitud d'anul·lació de factures a través del Registre Electrònic d'Apoderaments.

  - Creació d'un àrea d'usuari per a la gestió de les seues dades personals i personalització de les notificacions/avise del sistema.

  - Habilitada en la secció de gestió de certificats del proveïdor la triple autenticació: @signatura, CLAU, certificat electrònic.

  17 novembre 2017

  Facturae 3.2.2 disponible a l'entorn de proves Desplegar acordeon

  Per a proves d'integradors i usuaris de FACe s'ha habilitat la validació de la versió 3.2.2. del format facturae a l'entorn de proves del sistema FACe.

  https://se-face.redsara.es

  A l'entorn de producció estarà disponible en la data d'entrada en vigor d'aquesta versió del format - 25 de febrer de 2018 -.

  30 agost 2017

  Publicada versió 3.2.2. del format facturae Desplegar acordeon

  L'Administració General de l'Estat ha publicat recentment en el seu portal facturae(Obri en nova finestra) la documentació de la nova versió 3.2.2. Aquesta versió incorpora nous camps respecte a la seua predecessora, la versió 3.2.1.

  Els camps incorporats són:

  •     Per a la documentació acreditativa de cessions: FactoringAssignmentDocument, DocumentCharacter, RepresentationIdentity, DocumentType, Repository, RepositoryName, URL i Reference
  •     Per a identificació de la factura rectificada: InvoiceIssueDate
  •     Per a la descripció general de la factura: InvoiceDescription
  •     Per a les noves etiquetes a nivell de factura:  ReceiverTransactionReference, FileReference i ReceiverContractReference
  •     Per al pagament en espècie: PaymentInKind, PaymentInKindReason i PaymentInKindAmount


  També s'ha afegit el Quilowatt per hora (KWH) a la llista d'unitats de mesura i el format HTML a la llista de formats admesos.

  14 agost 2017

  FACe, el punt propi d'entrada de factures electròniques de la Generalitat Valenciana Desplegar acordeon

  Les consellerías de la Generalitat Valenciana i els organismes autònoms SERVEF, INVASSAT i IVAT a través de la Direcció general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions completen el procés de migració del seu antic sistema de punt d'entrada de factures electròniques, proporcionat per un proveïdor de serveis de facturació extern, a l'ús de FACE com el seu punt propi de recepció de factures electròniques.

  Durant el passat mes de juliol han finalitzat els treballs que han permès a la Generalitat Valenciana implantar els processos necessaris per a adequar els seus sistemes de gestió comptable a la comunicació directa amb el punt general d'entrada de factures electròniques – FACe, la gestió de les quals i manteniment correspon al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Aquests treballs permetran reduir costos de manteniment i gestió de les plataformes informàtiques de la Generalitat i la millora de l'eficiència en la recepció de les seues factures electròniques.

  S'uneixen aquestes consellerías i organismes a altres organismes i entitats de la Generalitat Valenciana que ja venien usant FACe com el seu punt propi de presentació de factures electròniques.

   

   

  10 agost 2017

  FACe amplia les seues formes d'identificació en la remissió i consulta de factures Desplegar acordeon

  Per a donar un millor servei en la remissió i consulta de factures FACe posa a la disposició dels usuaris tres formes d'identificació: Cl@ve, signatura electrònica i certificat electrònic.

  Amb Cl@ve l'usuari es podrà identificar a través dels sistemes proporcionats per Cl@ve: Cl@ve Pin, Cl@ve Permanent o certificat electrònic. Els dos primers mètodes estan basats en la identificació per usuari i contrasenya, la qual cosa amplia i simplifica considerablement les possibilitats d'identificació dels usuaris en relació a la seua gestió de factures amb l'Administració Pública.

  La signatura electrònica utilitza els serveis de la plataforma @signa, permetent a l'usuari identificar-se a través del Miniapplet i a través de l'aplicació Autofirma, tots dos d'@signatura.

  A aquests dos mètodes ja existents s'afig el nou mètode d'identificació de validació directa de certificat electrònic, evitant a l'usuari instal·lar component algun en el seu ordinador per a la validació del seu certificat.

  En resum, FACe facilita la validació d'un certificat electrònic via Cl@ve, @signatura o certificat electrònic directe. A més, en la consulta de factures, sense necessitat d'identificació, i a partir de certes dades de la factura, podrà consultar l'estat d'aquesta factura.

  FACe treballa i evoluciona per a donar la màxima cobertura als ciutadans en relació a la seua gestió de factures electròniques amb l'Administració Pública.

  03 juliol 2017

  Extensions sectorials per al Sector Públic Desplegar acordeon

  Ha sigut aprovat el procediment de presentació i aprovació d'extensions sectorials per al Sector Públic. En honor de fer la presentació seguint les lleres marcades, s'ha publicat en l'àrea de descàrregues el document que defineix com s'ha de fer la presentació i la documentació a aportar.

  El document es troba disponible en el següent enllaç:

  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/soluciones/1527/area%20descarregues/Procediment%20aprobacion%20extensions%20sectorials%20Facturae-AAPP.pdf?idIniciativa=1527&idElemento=9909

  22 juny 2017

  Aclariments sobre el sistema de subministrament immediat d'informació de l'IVA (SII) Desplegar acordeon

  En el  Centre de Transferència i Tecnologia: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/forofacturae, es troba disponible el document amb les respostes de l'Agència Estatal d'Administració Tributària respecte a les consultes remeses per les empreses i associacions participants en el fòrum de factura electrònica sobre el sistema de subministrament immediat d'informació de l'IVA (SII).

  Accés directe al document: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/soluciones/1527/area%20descàrregues/Contestacion%20SGAD%20cuestionesSII.xlsx?idIniciativa=1527&idElemento=9754

   

  06 juny 2017

  FACe implementa en els seus mètodes d'identificació Cl@ve Pin i Cl@ve Permanent Desplegar acordeon

  Per a facilitar la remissió i consulta de factures a aquells usuaris que per algun motiu no disposen de certificat electrònic, FACe ha implementat en els seus mètodes d'identificació Cl@ve Pin i Cl@ve Permanent. Aquests mètodes estan basats en la identificació mitjançant usuari i contrasenya, la qual cosa amplia considerablement les possibilitats d'identificació dels usuaris en relació a la seua gestió de factures amb l'Administració Pública.

  Aquests nous mètodes d'identificació permeten al ciutadà establir una relació amb l'Administració Pública en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu. Existeix la possibilitat d'obtenir la identificació per a un només ús (Cl@ve Pin) o per a un ús continuat (Cl@ve Permanent). I tots dos mètodes d'identificació estan presents en FACe, tant per a la remissió de factures com per a la consulta de factures ja presentades.

   

  08 març 2017

  Nou servei de notificació proactiva de canvis d'estat de factures per a proveïdors Desplegar acordeon

  FACe ha desenvolupat un web service SOAP per a la notificació proactiva als proveïdors del canvi d'estat de les factures.

  A causa de la gran quantitat de trucades que feien els proveïdors de FACe via servei web per a conèixer si l'estat de les seues factures havia canviat, l'equip de FACe ha desenvolupat un servei web SOAP per a comunicar, de forma proactiva als proveïdors, el canvi d'estat de les seues factures.

  Amb açò s'ha aconseguit reduir el nombre de cridades via servei web i que el proveïdor puga obtenir un coneixement proactiu de l'evolució de les seues factures.

  FACe recopila l'evolució dels estats d'un proveïdor i li subministra tota la informació en una sola trucada.

  Pot trobar la documentació necessària per a la connexió del servei en el  Àrea de Descàrregues(Obri en nova finestra) de la solució

  28 febrer 2017

  FACe, 2 anys de facturació electrònica en les Administracions Públiques Desplegar acordeon

  Un exemple de transformació digital de les Administracions Públiques, amb impacte directe en el sector privat.

  Després de dos anys de l'obligació de facturar electrònicament en el Sector Públic, considerables són els passos donats en l'adreça correcta i no menys nombrosos són els necessaris a seguir donant.

  La llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factura en el Sector Públic , publicada fa una mica més de 3 anys, establia, sota el paraigua del control de la morositat de les Administracions Públiques i la promoció de la factura electrònica, la creació de dos nous conceptes en les Administracions Públiques. El primer era el Registre Comptable de Factures, creat com a element de control i fiscalització de les factures de les diferents administracions. El segon era el punt general d'entrada de factures, creat com a solució per a portar a bon terme el procés d'informatització de la presentació de les factures en les administracions.

  Durant aquests dos anys, sota el paraigua de la Llei 25/2013 i la possibilitat d'adherir-se a l'ús del punt d'entrada de factura d'un tercer, l'Administració General de l'Estat ha aconseguit reunir a la majoria de les Administracions Públiques en un únic punt d'entrada de factures electròniques, FACe . Amb l'estalvi econòmic que la compartició d'un sistema d'aquest tipus representa per a les administracions usuàries.

  Les xifres de resultats són destacables, més de 100.000 proveïdors de béns i serveis nacionals i internacionals han utilitzat FACe com el punt d'entrada electrònic per a la presentació de les seues factures. Han dirigit aquestes factures a més de 8.000 Administracions Públiques adherides a FACe, entre elles totes les Comunitats Autònomes excepte País Basc. Sumant, en aquests 2 anys de període d'obligació, un total de més de 14 milions de factures electròniques presentades a través de FACe.

  Per a més informació sobre com s'ha engegat i s'està gestionant el sistema pot consultar la nota tècnica: "FACe: 2 anys de facturació electrònica en les Administracions Públiques"

  20 febrer 2017

  Nova versió de FACe en producció Desplegar acordeon

  Els informem que s'ha procedit a l'actualització a l'entorn de producció amb una nova versió de FACe. Aquesta versió conté diversos canvis funcionals que es detallen a continuació:

  Portal face.gob.es

  • Canvia el flux a l'hora de remetre factures, ara solament requerim identificar-se amb CLAU (no requereix signatura). Solament les factures de repositori requereix signatura.
  • S'ha canviat el disseny en la visualització de factures.
  • S'ha canviat la forma de consultar factures sense certificat
  • Possibilitat de descarregar i consultar justificant amb CSV de la presentació de la factura.

  Interfície W directorioSRCF

  • En el mètode "gestionUsuario" s'ha afegit un nou paràmetre per a determinar l'estat de l'usuari. Aquest canvi pot repercutir en les integracions compilades per a aqueix mètode. Recomanem la seua revisió.

  Els nous manuals actualitzats es troben disponibles en l'àrea de descàrregues

  13 gener 2017

  FACe, Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'AGE, rep 8 milions de factures durant 2016 Desplegar acordeon

  D'acord a l'establit en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable en el Sector Públic, des del 15 de gener de 2015 totes les Administracions Públiques tenen l'obligació de rebre les factures dels seus proveïdors per via electrònica.

  A més de l'Administració General de l'Estat que ha d'usar obligatòriament FACe, moltes altres administracions públiques de tots els àmbits administratius (estatal, regional, local, universitari) han canalitzat la recepció de les seues factures a través de FACe.

  El model espanyol que marca la llei 25/2013 i en el qual FACe exerceix de punt de suport,  defineix un model amb pocs exemples comparables a nivell internacional. A través d'un únic punt d'entrada de factures - una finestreta comuna -, els proveïdors de béns i serveis de més de 8.000 AA.PP. entre elles grans municipis, 16 comunitats autònomes i l'Administració General de l'Estat poden presentar les factures als seus clients del Sector Públic, amb un mateix format i amb les mateixes regles de codificació que permeten que les AA.PP. puguen interoperar en el treball de gestió de les seues factures. La qual cosa repercuteix directament en una millora en la relació dels proveïdors amb el Sector Públic.

  En aquest període  transcorregut, el Punt d'Entrada de Factures Electròniques (FACe) de l'Administració General de l'Estat, presenta les següents dades:

  • 10.195 unitats de les 16 CCAA adherides, més les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla.
  • 7.976  EELL adherides.
  • Integrats els diferents òrgans de tramitació dels Ministeris: 3.800 unitats.
  • 48 Universitats.
  • 40 Institucions Públiques.
  • 14.000.000 de factures electròniques distribuïdes.

   

  19 desembre 2016

  Publicada Guia de la IGAE per a auditories dels RCF Desplegar acordeon

  Els informem que s'ha publicat en l'àrea de descàrregues del Fòrum de Factura Electrònica la Guia que ha realitzat la IGAE per a les auditories dels Registres Comptables de Factura prevista en l'article 12 de la Llei 25/2013.

  https:\\administracionelectronica.gob.es/ctt/forofacturae/descargas

  01 desembre 2016

  Canvi del camp importe en les factures Desplegar acordeon

  Els informem que el format facturae defineix diferents camps d'import dins de la factura. Per a una millor comprensió de la informació mostrada en el sistema, a partir de l'1 de gener de 2017, el valor de l'import de la factura electrònica de referència que FACe utilitza per a mostrar-ho en els llistats de factures, en les secció d'informació detallada i que és utilitzat per a la consulta de factura sense certificat, passarà de ser el camp TotalInvoicesAmount per a utilitzar-se el camp TotalExecutableAmount.

  De tal manera que, a partir d'aquest dia 1 de gener, la informació que FACe mostre sobre l'import de les factures presentades, estarà referida al camp TotalExecutableAmount de la factura electrònica. I aquelles factures que van ser o siguen presentades fins al dia 31 de desembre de 2016 inclusivament tindran informat en el camp importe el valor del camp TotalInvoicesAmount.

  08 novembre 2016

  Nous certificats Redsara.es Desplegar acordeon

  Li informem que a causa que FACe aquesta en el CPD de redsara i que el certificat *.redsara.es aquesta pròxim a caducar, es troben disponibles els nous certificats en l'àrea de descàrregues de la solució, en la carpeta "Certificats SSL FACe i Redsara.es" . Aquest certificat estarà disponible fins al 16/12/2016

  Recordar-los que en producció FACe usa *.face.gob.es i aquests no canvien, però per temes de SNI és possible que algunes tecnologies requerisquen el certificat per defecte que és *.redsara.es

  27 octubre 2016

  Disponible Manual de signatura electrònica en FACe amb Google Chrome Desplegar acordeon

  Els informem que en l'àrea de descàrregues de FACe tenen disponible el Manual explicatiu d'instal·lació de l'aplicació d'escriptori autofirma, pertanyent a la suite d'@signatura, per a la signatura electrònica en FACe a través del navegador Google Chrome.

  10 agost 2016

  Noves interfícies de web services per a Registres Comptables de Factures Desplegar acordeon

  Els recordem que les interfícies de web services per a Registres Comptables Factures gestionUnidadesigestionUnidades2 seran eliminades el 29 d'Agost. Per a açò han d'integrar-se a les noves interfícies directorioSRCF i directorioSRCF2 ja disponibles en els entorns de test i producció.

  Tota la informació sobre les noves interfícies les poden trobar en   http://administracionelectronica.gob.es/ctt/face/descargas

  27 juny 2016

  Noves classificacions de certificats en FACe Desplegar acordeon

  S'informa que ja es permeten les noves classificacions en FACe a l'entorn de PROD.

  Ara com ara aquestes són la noves classificacions:

  7 – Empleat Públic amb Pseudònim
  8 – Qualificat de segell (UE 910/2014)
  9 – Qualificat d'autenticació de lloc web (UE 910/2014)
  10 – Qualificat de segell de temps
  11 – Persona física representant davant les AAPP de persona jurídica
  12 – Persona física representant davant les AAPP d'entitat sense persona jurídica

   Es permeten la 7, 8, 9 11 i 12 para signa SOAP i la 8,11 i 12 per a signatura de factura unicamente.

  En https://administracionelectronica.gob.es/ctt/ face/descàrregues(Obri en nova finestra) de la solució FACe,  en la carpeta de recomanacions tècniques d'integració amb FACe es troba el document d'integració actualitzat amb les noves classificacions.

  26 maig 2016

  Publicat portal de difusió de FACe Desplegar acordeon

  S'ha publicat el minisite de difusió de FACe, sobre factura electrònica, el Punt general d'entrada de factures electròniques i el Fòrum de Factura Electrònica amb una breu descripció d'aquests conceptes. Igualment s'ha publicat una relació d'enllaços d'interès entre els quals destaquen les principals normes en matèria de facturació electrònica.

  URL del minisite: http://difusion.face.gob.es

  09 maig 2016

  Publicada nova version 3.4 Client Facturae Desplegar acordeon

  El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme a través de la web www.facturae.gob.es ha posat a la disposició dels proveïdors de béns i serveis de les AAPP la nova versió 3.4 del client "Gestió de Facturació Electrònica". Aquesta nova versió introdueix entre altres millores la integración amb la versió v2015 dels serveis web deF ACe.

  Recordant-los que avui dia 9 es produirà la baixa definitiva de les interfícies de serveis web versió v2013 de FACe. Els recomanem que si utilitzen aquest client de generació de factures en la seua relació amb FACe actualitzen la versió abans de remetre noves factures.

  Descàrrega de la versió 3.4: http://www.facturae.gob.es/formato/paginas/descarga-aplicacion-escritorio.aspx

  12 abril 2016

  IMPORTANT: Recordatori 9 de Desplegar acordeon

  Com es va informar el passat 23 d'Octubre del 2015 les interfícies de web services per a la gestió de les factures per a proveïdors sspp, sspp2 i les interfícies per a organismes srcf, srcf2 versió 2013, seran eliminades de FACe el 9 de Maig del 2016. Passant a quedar únicament actives les versions 2015.

  És obligatòria la migració a les noves interfícies per a proveïdors facturasspp, facturasspp2 i per a organismes facturasrcf, facturasrcf2 abans d'aquesta data.

  Tota la informació sobre les noves interfícies les poden trobar en   http://administracionelectronica.gob.es/ctt/face/descargas

  Igualment es recorda que el camp codigoRCF de l'API "confirmarDescargaFactura" passara a ser obligatori a partir d'aqueixa mateixa data. Havent-se d'informar obligatòriament aquest camp en la confirmació de la correcta recepció de la factura en el RCF destinatari.

   

  09 març 2016

  FACe en els premis @asLAN 2016 Desplegar acordeon

  FACe ha sigut seleccionat com a finalista als premis de l'associació @asLAN que es fallaran en breu. Igual que en els premis CNIS, agrair a tots els usuaris i clients del sistema la col·laboració en el projecte, la qual cosa permet a FACe ser finalista d'un nou premi.

   

  Indicar, que si s'està interessat a votar al sistema FACe com a millor solució de "eGovernment - Tramitació" d'entre les tres finalistes, es pot fer a través de la web d'@asLAN, seguint els següents passos:

   

  • Una vegada rebut la contrasenya en la nostra bústia del correu electrònic, tornar a l'enllaç anterior i introduir l'usuari i contrasenya.
  • Logados amb el nostre usuari en el portal d'@asLAN, accedir a la url: http://www.aslan.es/premiosaapp o a través del menú "Iniciatives i Activitats -> Premis a casos AAPP".
  • Desplegar la secció inferior de "eGovernment - Tramitació"--> "FACe - Punt General d'Entrada de Factures Electròniques" i punxar en el cinquè estel de valoració, la situada més a la dreta.

  Agrair-vos una vegada més tot el vostre suport i col·laboració en aquest projecte.

   

   

  09 març 2016

  Publicada correcció d'errors Resolució 10 d'octubre de 2014 Desplegar acordeon

  Avui, 9 de març, es publica en el Boletión Oficial de l'Estat la correcció d'errors de la Resolució de 10 d'octubre de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques i la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, per la qual s'estableixen les condicions tècniques normalitzades del punt general d'entrada de factures electronicas.

  Aquesta correcció està centrada en l'eliminació de titlles en els noms d'alguns mètodes dels serveis web. A la recerca de la unificació de criteri de la definició dels mètodes publicats.

  Enllaç: http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2016-2372(Obri en nova finestra)

  04 març 2016

  FACe rep el premi de "Millor Estratègia de Serveis en el Núvol - CNIS2016 Desplegar acordeon

  Ahir dia 3 de març, el Punt d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració General de l'Estat (FACe) va ser reconegut en el CNIS2016 com a "Millor Estratègia de Serveis en el Núvol".

  Amb aquest guardó es posa en valor el treball realitzat per l'Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, dependent del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

  FACe és un sistema que ofereix als proveïdors un punt comú de presentació de factures electròniques per a totes les Administracions Públiques, en el qual s'han tramitat ja 7 milions de factures i al que s'han adherit totes les CCAA, a excepció del País Basc, i prop de  8.000 entitats locals. Les Administracions Públiques expliquen així amb un servei complet amb el qual gestionar les factures electròniques, la qual cosa implica visualització, tramitació i notificació de canvi d'estat als proveïdors.

  Un servei, sense cost algun, que ha generat serveis i negocis d'alt valor afegit, gràcies a la integració automàtica amb sistemes de gestió financera o la possibilitat de presentar factures a través de la banca virtual. Les pimes i els emprenedors han desenvolupat serveis gràcies a una informació de connexió disponible i a serveis web oberts que han permès un tractament automàtic de la factura.

   

   

   

  Tot és públic i transparent i prova del seu èxit és el fet que, en l'actualitat, la major part de la facturació s'està fent en format electrònic, quan fa poc més d'un any el seu ús era només testimonial. 

   

   

   

  01 març 2016

  Disponible nova versió de FACe Desplegar acordeon

  S'ha desplegat en producció una nova versió de FACe amb les següents funcionalitats:

  • Nou cercador d'unitats en face.gob.es a partir del NIF de l'Administració Publica.
  • S'obri la possibilitat que els proveïdors de béns i serveis puguen remetre, a través dels serveis web de FACe, les factures dirigides a les AAPP del REPOSITORI. Actualment solament es permetia a través del portal web.

  La informació subministrada per FACe dels NIFs associats a l'òrgan gestor de la relació ha sigut obtinguda a partir de les factures pagades per les diferents AAPP rebudes a través de FACe. És responsabilitat de l'administració corresponent el mantenir actius i públics els NIFs. Pot gestionar aquests NIFs tant a través d'interfície de serveis web com a través del portal gestion.face.gob.es

   

  29 febrer 2016

  Nova interfície de serveis web Desplegar acordeon

  S'ha publicat la nova interfície de serveis web de gestió d'unitats que substitueix a l'actual interfície. Com en altres ocasions ambdues interfícies comviviran durant un període de 6 mesos (29-8-2016), a partir d'aqueix moment la interfície antiga deixarà d'estar operativa.

  Noves interfícies de producció:

  https://webservice.face.gob.es/directoriosrcf?wsdl

  https://webservice.face.gob.es/directoriosrcf2?wsdl

  Antiga interfície de producció:

  https://webservice.face.gob.es/gestionunidades?wsdl

  A més s'aprofita per a recordar que les antigues interfícies de serveis web de proveïdors (presentació de factures i consulta d'estat) i d'administracions/organismes (descàrrega de factures i actualització d'estats) seran donades de baixa el pròxim dia 9-5-2016.

   

   

   

  18 febrer 2016

  Recomanacions migració unitats DIR3 Desplegar acordeon

  Com es va acordar en la passada reunió del fòrum de factura electrònica s'ha publicat en l'àrea de descàrregues del fòrum de factura electrònica ( http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/forofacturae ) el document que aclareix el funcionament de FACe davant noves unitats DIR3 i la recomanació d'usar unitats de tipus UGEP per a evitar els problemes d'extinció d'unitats causats per canvis organitzatius.

  02 febrer 2016

  Eliminació interfícies de serveis web antigues Desplegar acordeon

  Com s'ha informat a través de la llista de distribució de FACe, pot donar-se d'alta en el següent enllaç . El pròxim dia 9 de Maig deixaran d'estar disponibles les interfícies de serveis web per a la gestió de les factures per a proveïdors sspp, sspp2 i les interfícies per a organismes srcf, srcf2.

  Per tant és obligatòria la migració a les noves interfícies per a proveïdors facturasspp, facturasspp2 i per a organismes facturasrcf, facturasrcf2 abans d'aquesta data.

  11 desembre 2015

  Disponible la nova versió FACe Desplegar acordeon

  Ja està disponible en producció la nova versió de FACe 4.3.0. Entre les millores de la mateixa, cal destacar les següents:

  • Nova versió del Portal d'organismes https://gestion.face.gob.es
  • Nova versió del mini-applet de signatura
  • Ampliació a 4000 caràcters del camp comentari utilitzat en la notificació del canvi estat, especialment en els rebutjos de factures.
  10 desembre 2015

  Publicada la versió 'Gestió Factura-i 3.3' Desplegar acordeon

  Ja està disponible en la pàgina web de Facturae(Obri en nova finestra) la nova versió de l'aplicació d'escriptori ‘Gestió de Facturació Electrònica 3.3’ que introdueix els següents canvis i millores:

  •  Els imports de les línies, a excepció de l'import unitari, s'arredoniran a dos decimals.
  • El cost total de cada línia serà igual al producte del nombre d'unitats pel preu unitari arredonit d'acord amb el mètode comú d'arrodoniment a dos decimals.
  • Els imports a nivell de factura, excepte els tipus impositius o els percentatges a aplicar no tindran més de dos decimals.
  • Es numeren les línies de comanda en el detall d'una factura.
  • Possibilitat d'editar el Nombre de Factura quan es troba en estat esborrador.
  • Possibilitat de seleccionar diverses factures per a signar-les.

   S'ha publicat en els 3 entorns (Linux, Mac i Windows) i amb la mateixa llicència que les anteriors, és a dir, el codi font de l'aplicació està disponible per a la seua descàrrega i modificació.

   Així mateix, s'ha actualitzat en la pàgina web el validador comptable de factures a l'última versió proporcionada per l'AEAT que també està adaptada a l'Ordre HAP/1650/2015.

   

  11 novembre 2015

  Nous informes disponibles en FACe Desplegar acordeon

  Els informem que en la pestanya Indicadors de la solució FACe s'acaba de publicar l'Informe mensual de factures electròniques presentades a les AAPP a través de FACe.

  Així mateix els recordem que en aquesta pestanya poden trobar també l'Informe sobre l'estat d'adhesió de les AAPP a FACe així com indicadors gràfics sobre el nombre de factures presentades en FACe.

  21 setembre 2015

  L'Administració va estalviar 24 milions fins a juliol amb la factura electrònica Desplegar acordeon

  Les Administracions Públiques van tramitar quasi 5 milions de factures electròniques i van estalviar d'aquesta manera 24 milions d'euros en el primer semestre de 2015, segons un informe de l'empresa especialitzada en intercanvi electrònic de documents ÉSSERS.

  L'estudi detalla que els proveïdors van estalviar 14 milions d'euros entre gener i el 15 de juliol d'enguany gràcies a la factura electrònica. L'estudi també concreta que el 59 % de la facturació a les Administracions Públiques es va realitzar a través del FACe (Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració General de l'Estat), mentre que el percentatge restant es va fer mitjançant els més d'1.500 punts d'entrada creats per les diferents administracions.

  Així mateix, ÉSSERS explica que més de la meitat de les factures electròniques (el 53 %) van ser dirigides a entitats locals enfront del 37 % que tenien com a destinatàries les comunitats autònomes i el 10 % restant que tenia com a objectiu algun organisme depenent de l'Administració General de l'Estat

  14 setembre 2015

  Validacions incluídas en el nou annex II de l'Ordre HAP/492/2014 Desplegar acordeon

  Davant els dubtes que poden sorgir respecte a l'aplicació de les regles de validació incloses en el nou annex II de l'Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, introduït mitjançant l'Ordre HAP/1650/2015, de 31 de juliol, s'ha publicat en el portal de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat un document amb l'equivalència entre els camps que figuren en l'annex de validacions i les corresponent etiquetes del format Facturae , al que es pot accedir mitjançant l'enllaç incorporat en aquest paràgraf.

  06 agost 2015

  Publicada Ordre HAP/1650/2015 Factura Electrònica Desplegar acordeon

  S'ha publicat en el BOE l'Ordre HAP/1650/2015, de 31 de juliol, per la qual es modifiquen l'Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l'àmbit d'aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, i l'Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.

  Enllaç: http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/06/pdfs/boe-a-2015-8844.pdf(Obri en nova finestra)

  29 abril 2015

  FACe, el punt d'entrada de factures per a més de 20.000 unitats de tots els àmbits administratius rep més d'un milió de factures. Desplegar acordeon

  Des del passat 15 de gener de 2015 totes les Administracions Públiques tenen l'obligació de rebre les factures dels seus proveïdors per via electrònica, d'acord amb el que estableix la Llei d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable.

  A més de l'Administració General de l'Estat que ha d'usar obligatòriament FACe, moltes altres administracions Públiques de tots els àmbits administratius (estatal, regional, local, universitats) estan canalitzant la recepció de les seues factures a través de FACe.

  El model espanyol que marca la llei 25/2013 i en el qual FACe exerceix de punt de suport,  defineix un model amb pocs exemples comparables a nivell internacional. A través d'un únic punt d'entrada de factures - una finestreta comuna -, els proveïdors de béns i serveis de més de 6.000 AA.PP. entre elles grans municipis, Comunitats Autònomes i l'Administració General de l'Estat poden presentar les factures als seus clients del Sector Públic, amb un mateix format i les mateixes regles de codificació que permeten que les AA.PP. puguen interoperar en el seu treball de facturació, la qual cosa repercuteix directament en una millora en la relació dels proveïdors amb el sector públic.


  En aquest període  transcorregut, el Punt d'Entrada de Factures Electròniques (FACe) de l'Administració General de l'Estat, presenta les següents dades:

  • 3.066 unitats de les 16 CCAA adherides, més les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla.
  • 6521  EELL adherides,  5.802 d'elles rebent ja factures electròniques.
  • Integrats els diferents punts de tramitació dels Ministeris: 3.316 unitats poden rebre factures dels 868 organismes de l'AGE adherits a FACe.
  • 34 Universitats en producció
  • 20 Institucions en producció
  • Més d'1.200.000 factures tramitades

  Més informació sobre FACe en el Centre de Transferència de Tecnologia http://administracionelectronica.gob.es/ctt/face/(Obri en nova finestra)
  29 abril 2015

  FACe rep el premi TIC AGE 2015 en SOCINFO Desplegar acordeon

  La fundació SOCINFO ha atorgat avui dia 29 d'abril de 2015, entre altres premiats, el premi "TIC AGE 2015" a FACe - Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració General de l'Estat.

  FACe és un projecte de l'Adreça de Técnologías de la Informació i les Comunicacions del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i que es regeix per la llei 25/2013 d'impuls de la factura electrònica i la creació dels registres comptables de factures en el Sector Públic.

  Presta serveis de finestreta de recepció de factures electròniques tant a la pròpia Administració General de l'Estat com a més de 6.000 Administracions Públiques que s'han adherit al seu ús, entre elles 16 de les 17 Comunitats Autònomes espanyoles.

  Més informació del projecte:

  http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/face(Obri en nova finestra)

  Informació dels premis:

  http://www.socinfo.es/premios-tic-socinfo/2919-premios-qtic-administracion-general-del-estado-2015q(Obri en nova finestra)

  23 febrer 2015

  Manual instal·lació certificats FACe en JVM Desplegar acordeon

  S'ha inclòs en la secció de descàrregues de FACe, un manual de configuració i instal·lació de certificats de FACe, per a aquells usuaris que tenen problemes amb la descàrrega de l'applet d'@signatura per a la presentació de factures o l'autenticació en el sistema.

  manual(Obri en nova finestra)

  20 febrer 2015

  Disponible Llista de Notificacions FACe Desplegar acordeon

  Existeix una llista de distribució per a usuaris de FACe a través de la qual  s'emeten notificacions sobre:
  - noves versions
  - canvis en la plataforma
  - pegats
  - problemes/bugs rellevants
  - novetats

  A aquesta llista face-notificacion@listas-ctt.administracionelectronica.gob.es, es poden subscriure usuaris, tant gestors com a personal tècnic de les Administracions Públiques que estiguen utilitzant FACe . Per a incloure a nous destinataris en la llista de distribució pot utilitzar el següent enllaç .

  12 febrer 2015

  Actualització certificats redsara i FACe Desplegar acordeon

  El dia 14/2/2015 caduca el certificat del domini redsara.es, es va a procedir a l'actualització de dita certificada avui divendres a les 14:30H. Es recomana que els nous certificats siguen inclosos en els magatzems de claus dels clients que es connecten a FACe ja siga a través dels seus portals web com a través de serveis web.

  Certificats actualització dia 12/2/2015

  CA_intermèdia_firmaprofesional.cer

  CA_raiz_firmaprofesional.cer

  wildcard_redsara_firmaprofesional.cer

   

  Igualment el pròxim dia 17 de febrer, es procedirà a la modificació dels certificats de FACe en producció a causa de la fi del suport per part de Microsoft dels certificats de Classe 2CA.

  Certificats actualització 17/2/2015

  ruta_de_certificacion_ssl_face.p7b

  ruta_de_certificacion_wildcard_face.p7b

   

  Per a obtenir aquests certificats per favor punxe ací:

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/soluciones/334/area%20descàrregues/Certificats%20FACe.zip?idIniciativa=334&idElemento=3766(Obri en nova finestra)

  05 febrer 2015

  Disponible nou informe situació de les diferents AAPP en FACe Desplegar acordeon

  Disponible en l'Àrea de descàrregues de FACe, un nou informe de situació de les diferents AAPP, incloent els anteriors informes d'Entitats Locals Adherides i el d'Entitats Locals en Producció

  Aquest informe es publica en format Excell i la seua actualització és diària

  28 gener 2015

  Disponible noves versions documents d'Integració i SARCF Desplegar acordeon

  En l'àrea de descàrregues de la solució FACe s'acaba de publicar les noves versions dels documents d'Integració i recomanacions i de serveis per als SARCF del projecte FACe.

  El document d'Integració  i recomanacions té com a objectiu informar sobre certs aspectes que s'han de complir per a una integració i ús correcte de FACe.Les novetats introduïdes són les següents:

  • Es lleva PUT de la comunicacions admeses per peticion de sistemes. No admetem PUT
  • S'augmenta a 8M la grandària maximo per POST

  El document de serveis SARF facilita la labor d'integració per als sitemas automatitzats de gestió dins de la plataforma de facturació electronica FACe.

  En la nova versió d'aquest document s'especifica que l'atribut "proveïdor" en la resposta de la descàrrega de factura és el DNI de l'EMISSOR.

   

  15 gener 2015

  Comença l'aplicació obligatòria de la llei de factura electrònica Desplegar acordeon

  Les Administracions Públiques i els proveïdors han de tramitar des d'avui, dia quinze de gener les factures per via electrònica.

  Més informació(Obri en nova finestra)

  10 desembre 2014

  Publicat en FACe document amb les recomanacions sobre la integració amb FACe Desplegar acordeon

  S'ha publicat en l'Àrea de Descàrregues de FACe un document on s'arrepleguen les recomanacions tècniques per a la integració amb FACe

  21 octubre 2014

  Publicada Resolució de 10 d'octubre de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques i de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, per la qual s'estableixen les condicions tècniques normalitzades del punt general d'entrada de factures electròniques Desplegar acordeon

  S'ha publicat la Resolució de 10 d'octubre de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques i de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, per la qual s'estableixen les condicions tècniques normalitzades del punt general d'entrada de factures electròniques

  En aquesta resolució s'estableixen les condicions tècniques normalitzades en matèria de fluxos d'estats de les factures electròniques i en matèria d'interfície de serveis web que han de reunir els punts generals d'entrada de factures electròniques de les Administracions Públiques a les quals es refereix l'article 2.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Séctor Públic.

  BOE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2014-10660(Obri en nova finestra)

   

   

  30 juny 2014

  Publicada resolució per la qual s'estableixen les condicions d'ús de la plataforma FACe-Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració General de l'Estat. Desplegar acordeon

  S'ha publicat la Resolució de 25 de juny de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'estableixen les condicions d'ús de la plataforma FACe-Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració General de l'Estat.

  En aquesta resolució s'arrepleguen les condicions d'ús de la plataforma FACe que les Administracions Públiques a les quals es refereix l'article 2.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, amb l'excepció de l'Administració General de l'Estat, i els seus organismes i ens depenents i vinculats, i les entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social, hauran d'acceptar quan s'adherisquen a la utilització de la plataforma FACe-Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.

  Igualment, els proveïdors de béns i serveis que, d'acord amb el que es disposa en els articles 3 i 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, presenten factures electròniques a través de la plataforma FACe hauran d'acatar les condicions d'aquesta resolució.

  BOE: http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/boe-a-2014-6787.pdf(Obri en nova finestra)

  25 juny 2014

  Publicada Ordre HAP/1074/2014, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques Desplegar acordeon

  S'ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat l'ordre ministerial que regula les condicions ténicas i funcionals dels punts generals d'entrada de factures electròniques, aquesta ordre ministerial té un caracter bàsic. A més en una disposició addicional regula l'ús del punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració General de l'Estat - FACe (face.gob.es)

  Pot consultar la norma en el següent enllaç: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2014-6662

  13 juny 2014

  Comença la campanya informativa sobre facturació electrònica Desplegar acordeon

  A partir del 15 de gener de 2015 , les empreses hauran de facturar a l'Administració General de l'Estat a través d'una única plataforma digital: FACe. La substitució de les factures tradicionals per les electròniques implica un estalvi en temps del 80% i de 3,48 euros per unitat. Les administracions locals i autonòmiques poden adherir-se gratuïtament al Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.

  Més informació en: Actualitat CTT

  17 març 2014

  Afegit camp interfície de W de Registres Comptables de Factures i actualització de FAQs Desplegar acordeon

  S'ha afegit en l'API de descàrrega de factures per part del registre comptable de factures els nom dels fitxers annexos.

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/soluciones/334/descargas/interfaz W FACe-RCFs v1-2-1.pdf?idIniciativa=334&idElemento=1366 (accés a part privada del CTT)

  A més s'ha procedit a actualitzar les FAQs d'organismes amb nova informació aclaridora relativa a l'alta d'unitats i organismes.

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/soluciones/334/descargas/face - Preguntes Freqüents Organismes 1-2.pdf?idIniciativa=334&idElemento=1591

  26 febrer 2014

  Nova funcionalitat d'autogestió de certificats de proveïdors Desplegar acordeon

  S'ha posat a la disposició dels proveïdors en el portal face.gob.es una nova secció "proveïdors", on les empreses que desitgen connectar els seus sistemes de facturació amb FACe a través de la interfície de serveis web que FACe proporciona als proveïdors podran gestionar el certificat amb el qual signen les comunicacions segures de web services.

  Més informació en face.gob.es i en els documents de: FACe - Portal de Proveïdors i FACe - FAQs portal de proveïdors.

  21 febrer 2014

  Actualitzat documente web services FACe-RCF per a organismes Desplegar acordeon

  S'ha actualitzat en l'àrea de descàrregues el document d'expecificación dels W FACe-RCF per a arreplegar una actualització del WSDL d'alta massiva d'unitats (oficines comptables, unitats tramitadores, registres comptables).

  S'ha modificat l'API de consulta d'errors per a rebre els errors de manera estructura per a poder ser tractats de manera automàtica pel sistema informàtic del RCF.

  07 febrer 2014

  Publicada correcció documente Web Services Proveïdors 1.2 Desplegar acordeon

  S'ha pujat una nova versió del document que corregeix una errata sobre els paràmetres d'entrada/eixida del servei web ConsultarFactura.

  14 gener 2014

  Publicades FAQs sobre Llei 25/2013 d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic Desplegar acordeon

  S'ha publicat les FAQs sobre Llei 25/2013 d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures  en el Sector Públic. Pot trobar-les en la següent url: http://www.minhap.gob.es/documentacion/publico/portalvarios/faq%20i_factura.pdf

  28 desembre 2013

  Llei d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic Desplegar acordeon

  Publicada la llei d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic

  Aquesta llei defineix els punts generals d'entrada de factures electròniques, definint el marc legal per a FACe - Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.

  13 novembre 2013

  Noves Especificacions de Serveis Web v1.2 Desplegar acordeon

  S'han publicat en l'àrea de descàrregues les noves especificacions de web services de la plataforma FACe per a adequar-se a la creació dels registres comptables de factures. La nova documentació es troba disponible en les seccions: Organismes v1.2 i Proveïdors v1.2.

  Actualment el sistema en producció i a l'entorn de test fa ús de les especificacions 1.1. S'informarà quan les noves especificacions puguen ser provades a l'entorn de test.

  La documentació d'organismes aquesta restringida al personal de l'Administració i requereix de login en el portal per a la seua descàrrega.

  Subscripcions

  En aquesta àrea podrà donar-se d'alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució.

  PAe - Gestió de Subscripcions

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introduïsca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució.

  * Done el meu consentiment perquè les dades personals que facilite puguen ser utilitzats pel Sector Públic Estatal, en el portal PAe (Portal de l'Administració Electrònica) i els seus serveis associats per a la recepció d'informació i comunicacions.

  Introduïsca l'email per a donar-se de baixa de la subscripció.
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable