content _ mod _ accesskey

Elgeren partekatzeko eta esperientziak trukatzeko foroa da gobernu nazionalen munduko arazoen konponbideak bilatzeko asmoz. gomendioak egiteko eremuetan eta ekonomikoak, sozialak eta ingurumenekoak. Gobernantza Publikoa egiten dira 2001etik Alorreko politika publikoetan eta administrazio digitalean inguruko administrazioa modernizatzea, aztertu diren hobeto aprobetxa dezakete gobernuek nola informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (IKT) sartzeko dauden gobernantza onaren printzipioak.

  • Network on E-Government (Leiho berri batean Irekitzen Du) (E-Leaders): Grupo de la OCDE, que depende del Comité de Gobernanza Pública, formado por los CIOs (Chief Information Officer) o máximas autoridades en materia de Tecnologías de la Información para las Administración Públicas de los Estados Miembro. Su objetivo es intercambiar información entre los Estados Miembro sobre las estrategias y el estado de situación de la Administración Digital y el Gobierno Abierto en sus países, así como formular recomendaciones de alto nivel para la elaboración de Estrategias de Administración Digital. También se encarga de la aprobación de las evaluaciones en materia de Administración Digital y Gobierno Abierto que realiza la OCDE a los distintos países (peer-to-peer reviews). De él depende el subgrupo encargado de analizar indicadores de Administración Digital y el encargado de analizar indicadores de Gobierno Abierto en los Estados Miembro. En ellos también se preparan los documentos y estudios sobre la materia.
  • Working Party on Security and Privacy in the Digital Economy - WPSPDE  (Leiho berri batean Irekitzen Du) : El Grupo de Trabajo de Seguridad y Privacidad en la Economía Digital, anteriormente denominado de Seguridad de la Información y Protección de la Privacidad (Working Party on Information Security and Privacy – WPISP), realiza estudios y formula recomendaciones de alto nivel para que los gobiernos y otros actores aseguren que la seguridad y la protección de la privacidad respaldan el desarrollo de la economía de Internet así como la prosperidad económica y social. Identifica tendencias, sirve para el intercambio de experiencias y analiza el impacto de la tecnología en el desarrollo de políticas relativas a la seguridad y a la protección de la privacidad (protección de datos de carácter personal, identificación y autenticación electrónica, criptografía, seguridad de la información, ciberseguridad).
  • Berrikuntza Sektore Publikoan behatokia (Task Force Berrikuntza Sektore Publikoan: Behatokia (Batzordearen mendekoa baten emaitza da (Task Force Gobernantza Publikoa du helburu ekimen berritzaileak diren irtenbide guztiak jaso dute kudeatzaile publikoentzat egindako gastua murrizteko ideiak zerbitzua ematea, zerbitzua hobetzeko kostua gehitu gabe edo produktu berria martxan jartzeko behar beste herrialde batean badago. praktika berritzaileak trukatzeko nazioarteko gune batean Dago.
Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia