content _ mod _ accesskey

Elgeren partekatzeko eta esperientziak trukatzeko foroa da gobernu nazionalen munduko arazoen konponbideak bilatzeko asmoz. gomendioak egiteko eremuetan eta ekonomikoak, sozialak eta ingurumenekoak. Gobernantza Publikoa egiten dira 2001etik Alorreko politika publikoetan eta administrazio digitalean inguruko administrazioa modernizatzea, aztertu diren hobeto aprobetxa dezakete gobernuek nola informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (IKT) sartzeko dauden gobernantza onaren printzipioak.

  • Network on E-Government (Leiho berri batean Irekitzen Du) (E-Leaders): Grupo de la OCDE, que depende del Comité de Gobernanza Pública, formado por los CIOs (Chief Information Officer) o máximas autoridades en materia de Tecnologías de la Información para las Administración Públicas de los Estados Miembro. Su objetivo es intercambiar información entre los Estados Miembro sobre las estrategias y el estado de situación de la Administración Digital y el Gobierno Abierto en sus países, así como formular recomendaciones de alto nivel para la elaboración de Estrategias de Administración Digital. También se encarga de la aprobación de las evaluaciones en materia de Administración Digital y Gobierno Abierto que realiza la OCDE a los distintos países (peer-to-peer reviews). De él depende el subgrupo encargado de analizar indicadores de Administración Digital y el encargado de analizar indicadores de Gobierno Abierto en los Estados Miembro. En ellos también se preparan los documentos y estudios sobre la materia.
  • Working Party on Security and Privacy in the Digital Economy - WPSPDE  (Leiho berri batean Irekitzen Du) Segurtasuna eta pribatutasuna: Lan-taldeak, ekonomia digitalaren, lehengo informazio segurtasunaren eta Pribatutasunaren babesa (Working Party on Information Security and Privacy – WPISP), goi-mailako ikasketak egiten eta gomendioak egiten ditu, eta beste eragile batzuek ere segurtasuna eta babesa ziurtatzeko gobernuen pribatutasuna internetek eta ekonomiari alboan, oparotasun ekonomikoa eta soziala erakusten Du, esperientziak trukatzeko eta eragina aztertzen du teknologiaren garapenean eta pribatutasuna babesteko segurtasunaren inguruko politikak (datu pertsonalen babesa, identifikazio - eta elektronika, kriptografia, informazioaren segurtasuna, ciberseguridad).
  • Berrikuntza Sektore Publikoan behatokia (Task Force : El Observatorio de Innovación del Sector Público es el resultado de una Task Force dependiente del Comité de Gobernanza Pública, que tiene como objetivo recoger todas las iniciativas innovadoras destinadas a aportar soluciones para los gestores públicos que buscan ideas para reducir el gasto en la prestación de un servicio, para mejorar un servicio sin incrementar el coste o para poner en marcha un nuevo producto que en otro país ya existe. Se erige en un foro internacional de intercambio de prácticas innovadoras.