content _ mod _ accesskey

Tokierakundeen eremuan, plan estrategikoak

Udalerrien eta probintzien espainiako federazioa (FEMP)

Egiten Udalerrien eta probintzien espainiako federazioa (FEMP) (Leiho berri batean Irekitzen Du) arrakasta-kasuak nahiz administrazio elektronikoan daude. administrazio elektronikoaren lege berrietara egokitzeko urratsak .
Bai ordenanzas-tipo ereduak azken emaitzen bidez lagunduko duten udalek beren ordenantza batean.

 

Toki erakundeentzako ENS gida. Gida estrategikoak segurtasunean tokiko erakundeentzat (i. liburukia) (2007ko)

2007ko urriaren 5a

Segurtasunerako eskema nazionala (ENS). PDF 138 2017.- recomendaciones. Koaderno 1 or 13,68 MB.

OHARRA: lanaren helburua da laguntza praktiko eta tokiko administrazioei modu homogeneoan interpretatzen betebeharrak (Segurtasunerako eskema nazionala. Besteak beste, gaiak konpondu nahi izan dira:

 • la fijación de niveles de seguridad adecuadas al contexto de la Administración Local
 • foru-aldundien eginkizuna, zerbitzu-emaileek
 • paradigma gisa duten garrantzia Cloud Computing
 • segurtasuna hobetzeko neurriak aplikatu behar den informazioa eta zerbitzuak, bai eta tokiko administrazioaren zerbitzu ematen dutenek.
 • Segurtasuna
 • Lege 39 eta 40

Ordenantza udal administrazioan Lege jardunbideari (39 eta 40 arte elektronikoa// [2010eko urriaren 1eko] (2016)

abenduaren 14an.

Aprobada la ordenza en Junta de Gobierno FEMP de 14-12-2016. Edita FEMP, espainiako probintzien eta udalerrien federazioa (Leiho berri batean Irekitzen Du) 1 g., 70 edo pdf fitxategia.

OHARRA Administrazio prozedura erkidea: urteko Ordenantza eredua da. toki administrazioan halako toki administrazio jakin baten garapenari aplikatutako helburu zuten administrazio kudeaketarako administrazio-prozedura erkidea izango da eta horren tramitazioa, betiere, bitarteko elektronikoen bidez, eta legeak aplikatuz jaso 39/Legea, urriaren 1ekoa, herri administrazioen eta Administrazio Prozedura Erkidearen, 2000. 2015 39/Legea, urriaren 1ekoa, herri administrazioen Jardunbideari ( (Leiho berri batean Irekitzen Du) eta Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (Leiho berri batean Irekitzen Du) eta gardentasuna.

La Ordenanza se organiza en nueve Títulos, además de las disposiciones adicionales, transitorias y finales:
I.- XEDAPEN OROKORRAK TÍTULO
TÍTULO II. ELECTRÓNICO ADMINISTRAZIO-PROZEDURA
TÍTULO III. ELECTRÓNICA EGOITZA
TÍTULO IV. IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA ETA SINADURA
TÍTULO V. LA DIFUSIÓN Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS
TÍTULO VI. ELECTRÓNICO ERREGISTROA
TÍTULO VII. ESPECÍFICAS LICITACIÓN ELECTRÓNICA ARAUAK.
TÍTULO VIII. ORGANIZACIÓN BURUZKO ARAUAK
TÍTULO IX. BARNE KOMUNIKAZIOAK ELECTRÓNICAS

 • Lege 39 eta 40
 • Zerbitzu elektronikoak

Ordenantzak, gardentasuna, informazioa eskuratzeko eta erabiltzeko (gabe)

2004ko maiatzaren 27a

FEMP, gobernu batzordean onartutako 27-5-2014. atarian, espainiako udalerrien eta probintzien federazioak Argitaratua (FEMP). pdf fitxategia 30 bat inprimatu.

 • OHARRA : Este documento ha sido elaborado con el objetivo de servir a los gobiernos locales como guía para hacer de sus ayuntamientos entidades más transparentes y abiertas a la participación de los vecinos. La aplicación de la Ordenanza Tipo permitirá cumplir en el plazo fijado (antes del 10 de diciembre de 2015) con las obligaciones de transparencia de las instituciones y el derecho de participación y acceso a la información de los ciudadanos, que contemplan tanto la propia Constitución y la Ley de Bases de Régimen Local tras su reforma, así como la Ley 19/2013,de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (Leiho berri batean Irekitzen Du) .

 • Gobernu irekia

Esperientzia arrakastatsuak izango da toki-erakundeek (2011)

2011ko urriaren 15a

publicado por la FEMP( Federación Española de Municipios y Provincias), en colaboración con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 15 de octubre de 2011.- 1 pdf de 150 p. impresas.
Txosten honetan jaso da, eta 5 eta 20 lortu denean, Udalak Diputazioen, helburua, erakundeentzat eta jakintza transmititzeko inspirazio-iturri izan modernizazioa.

 • Zerbitzu elektronikoak

Incidencia del desarrollo reglamentario en la adaptación de las Administraciones Locales a la Ley 11/2007 : Anexo a la Guía Práctica de la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (2010)

2010eko ekainaren 22a

egileak: Virginia Moreno Bonilla, Valentín Almarza Pérez. - Madril: FEMP (Ako udalerri eta probintzien Federazioa), 2010eko ekainaren 22ko []. PDF fitxategia - 1, inprimatutako 272. or.) .- ISBN: 978-84-92494-17-0

 • OHARRA : El anexo 1 recoge ejemplos de ordenanzas reguladoras de la administración electrónica: ayuntamientos de Irún, Leganés y Rivas-Vaciamadrid.
  Paperezko edizioari esker lortu da. irudian, argitalpen honen artean izenpetutako hitzarmena, Industria, Turismo eta merkataritza ministerioaren eta fempren barruan (Avanza 2 jarduerak.

 • Zerbitzu elektronikoak

Grado de adaptación de las entidades locales ( menores de 20.000 habitantes) a la Ley 11/2007 de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos: LAECSP (2010)

2010eko martxoaren 1ean

FEMP. teknologia berrien Atal Teknikoa. - Madril: argitaratzailea FEMP (Ako udalerri eta probintzien Federazioa), 2010 (martxoa). pdf fitxategi bat (40 g inprimatuak). 17 Diputazioen Lana erantzunarekin, fempek koordinaziopean Lan taldea

 • Zerbitzu elektronikoak

Gida praktikoa/2007 legearen 11, herritarrek zerbitzu publikoetan sarbide elektronikoa (LAECSP (2009)

2009ko ekainak 11

realiza, Comisón de Modernización y Calidad de la FEMP ; coordinación y redacción, Virginia Moreno Bonilla ; Valentín Pérez Amarza . - [1ª ed] . - Madrid : FEMP ( Federación Española de Municipios y Provincias), [11 de junio] 2009 . - 1 fichero pdf ( 134 p. impresas) ; ISBN 978-84-92494-03-3.-

 • OHARRA : Editado dentro de las actuaciones de Plan Avanza 2 Esta guía ayuda a los Ayuntamientos en el proceso de adaptación de sus procedimientos a la LAECSP

 • Zerbitzu elektronikoak

Tokiko eremuan beste azterketa historikoak

TE/2007 legea nola moldatu 11, herritarrek zerbitzu publikoetan sarbide elektronikoa (2008)

2008ko iraila 03

Batzordeak egindako azterketa egitea udalen sarea, gaztela eta leongo juntak Digitalak .- argitaratzailea: Gaztela eta leongo Junta, p. 68) irailaren 3an argitaratutako 2008.- bat inprimatu.

 • OHARRA Dokumentu hau erabiltzen da: tokiko erakundeei, Gaztela eta leonen (Udal eta Probintziako Diputazioak), baina gainerako tokiko erakundeak eta estatuko gainerako herri administrazioei ere ondo al

 • Zerbitzu elektronikoak
Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia