content _ mod _ accesskey

Tokierakundeen eremuan, plan estrategikoak

Udalerrien eta probintzien espainiako federazioa (FEMP)

Egiten Udalerrien eta probintzien espainiako federazioa (FEMP) (Leiho berri batean Irekitzen Du) arrakasta-kasuak nahiz administrazio elektronikoan daude. administrazio elektronikoaren lege berrietara egokitzeko urratsak .
Bai ordenanzas-tipo ereduak que ayudarán a los ayuntamientos a plasmar los resultados finales en una ordenanza propia.

 

Guía ENS para Entidades Locales: Guía estratégica en seguridad para entidades locales (tomo I) (2017)

2007ko urriaren 5a

Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Cuaderno de recomendaciones. octubre de 2017.- 1 PDF de 138 p. 13,68 MB.

OHARRA: lanaren helburua da laguntza praktiko eta tokiko administrazioei modu homogeneoan interpretatzen betebeharrak (Segurtasunerako eskema nazionala. Besteak beste, gaiak konpondu nahi izan dira:

 • segurtasun-maila egokia ezartzeko tokiko administrazioak al testuingurua
 • foru-aldundien eginkizuna, zerbitzu-emaileek
 • paradigma gisa duten garrantzia Cloud Computing
 • las medidas que deberán ser de aplicación para mejorar la seguridad de la información y servicios, tanto por la propia Administración Local como por los prestadores de servicio.
 • Segurtasuna
 • Lege 39 eta 40

Ordenanza reguladora del procedimiento administrativo común electrónico en la administración local [Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre] (2016)

abenduaren 14an.

FEMP, gobernu batzordean onartu da ordenza 14-12-2016. argitaratzailea: FEMP, espainiako probintzien eta udalerrien federazioa (Leiho berri batean Irekitzen Du) 1 g., 70 edo pdf fitxategia.

OHARRA Administrazio prozedura erkidea: urteko Ordenantza eredua da. toki administrazioan halako toki administrazio jakin baten garapenari aplikatutako helburu zuten administrazio kudeaketarako administrazio-prozedura erkidea izango da eta horren tramitazioa, betiere, bitarteko elektronikoen bidez, eta legeak aplikatuz jaso 39/Legea, urriaren 1ekoa, herri administrazioen eta Administrazio Prozedura Erkidearen, 2000. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Leiho berri batean Irekitzen Du) eta Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (Leiho berri batean Irekitzen Du) eta gardentasuna.

Ordenantza hau da: bederatzi titulu, gehi xedapen gehigarriak, iragankorrak eta azken xedapenak:
I.- XEDAPEN OROKORRAK TÍTULO
TÍTULO II. ELECTRÓNICO ADMINISTRAZIO-PROZEDURA
TÍTULO III. ELECTRÓNICA EGOITZA
TÍTULO IV. IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA ETA SINADURA
ADMINISTRAZIOAREN ETA HORREN V. TÍTULO DIFUSIÓN SARTZEKO BIDE ELECTRÓNICOS TRAVÉS INFORMACIÓN
TÍTULO VI. ELECTRÓNICO ERREGISTROA
TÍTULO VII. ESPECÍFICAS LICITACIÓN ELECTRÓNICA ARAUAK.
TÍTULO VIII. ORGANIZACIÓN BURUZKO ARAUAK
TÍTULO IX. BARNE KOMUNIKAZIOAK ELECTRÓNICAS

 • Lege 39 eta 40
 • Zerbitzu elektronikoak

Ordenantzak, gardentasuna, informazioa eskuratzeko eta erabiltzeko (gabe)

2004ko maiatzaren 27a

aprobada en Junta de Gobierno FEMP de 27-5-2014. Publicado en el portal de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 1 fichero pdf de 30 p. impresas.

 • OHARRA Helburua: Egin da dokumentu hau egiteko gida gisa balioko duten udalek beren tokiko gobernuei eta herritarrei parte hartzeko irekiak eta gardenak. Ordenantzak Aplikatzeko ezarritako epean beteko dira (lehen abenduaren 10ean (2015) erakundeen gardentasuna betebeharrekin eta herritarrek informazioa eskuratzeko eta parte hartzeko eskubidea, bai eta konstituzioan jasotzen duen toki araubidearen oinarriak arautzen dituen legearen aldaketa egin ondoren, beti ere Ley 19/2013,de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (Leiho berri batean Irekitzen Du) .

 • Gobernu irekia

Esperientzia arrakastatsuak izango da toki-erakundeek (2011)

2011ko urriaren 15a

publicado por la FEMP( Federación Española de Municipios y Provincias), en colaboración con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 15 de octubre de 2011.- 1 pdf de 150 p. impresas.
Este informe recoge 20 casos e éxito en e-Administración en Ayuntamientos y 5 de en Diputaciones Provinciales, con el objetivo de transmitir el conocimiento y servir de inspiración para aquellas organizaciones en proceso de modernización.

 • Zerbitzu elektronikoak

Incidencia del desarrollo reglamentario en la adaptación de las Administraciones Locales a la Ley 11/2007 : Anexo a la Guía Práctica de la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (2010)

2010eko ekainaren 22a

autores; Virginia Moreno Bonilla, Valentín Pérez Almarza . - Madrid : FEMP ( Federación Española de Municipios y Provincias), [22 de junio] 2010 . - 1 fichero PDF, 272 p. impresas) .- ISBN: 978-84-92494-17-0

 • OHARRA : El anexo 1 recoge ejemplos de ordenanzas reguladoras de la administración electrónica: ayuntamientos de Irún, Leganés y Rivas-Vaciamadrid.
  La edición impresa de esta publicación ha sido posible gracias al Convenio firmado entre el Ministerio de Industria,Turismo y Comercio y la FEMP dentro de las actuaciones del Plan Avanza 2.

 • Zerbitzu elektronikoak

Grado de adaptación de las entidades locales ( menores de 20.000 habitantes) a la Ley 11/2007 de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos: LAECSP (2010)

2010eko martxoaren 1ean

FEMP. Unidad Técnica de Nuevas Tecnologías . - Madrid : edita FEMP( Federación Española de Municipios y Provincias) , 2010 (marzo) . - 1 fichero pdf ( 40 p. impresas). Trabajo realizado con la respuesta de 17 Diputaciones Provinciales, Grupo de trabajo coordinado por la FEMP

 • Zerbitzu elektronikoak

Gida praktikoa/2007 legearen 11, herritarrek zerbitzu publikoetan sarbide elektronikoa (LAECSP (2009)

2009ko ekainak 11

realiza, Comisón de Modernización y Calidad de la FEMP ; coordinación y redacción, Virginia Moreno Bonilla ; Valentín Pérez Amarza . - [1ª ed] . - Madrid : FEMP ( Federación Española de Municipios y Provincias), [11 de junio] 2009 . - 1 fichero pdf ( 134 p. impresas) ; ISBN 978-84-92494-03-3.-

 • OHARRA : Editado dentro de las actuaciones de Plan Avanza 2 Esta guía ayuda a los Ayuntamientos en el proceso de adaptación de sus procedimientos a la LAECSP

 • Zerbitzu elektronikoak

Tokiko eremuan beste azterketa historikoak

Guía de adaptación de las EELL a la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (2008)

2008ko iraila 03

Estudio realizado por la Oficina de Seguimiento de la Red de Municipios Digitales de la Junta de Castilla y León .- edita : Junta de Castilla y León, publicado en 3 de septiembre de 2008.- 1 pdf de 68 p. impresas.

 • OHARRA : Este documento está orientado a las Entidades Locales de Castilla y León (Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales), pero es perfectamente extensible al resto de Entidades Locales nacionales y demás Administraciones Públicas

 • Zerbitzu elektronikoak
Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia