accesskey_mod_content

Que é unha Comunidade?

Unha comunidade de colaboración brinda a posibilidade de tratar aqueles temas que suscitan preocupación ou curiosidade en materia de administración electrónica proporcionando unha plataforma na que poder intercambiar experiencias e coñecemento. As comunidades de colaboración do PAe poden estar abertas tanto a Administracións Públicas como a cidadáns e empresas.

Dentro das comunidades, ademais de poder establecer un diálogo nos seus foros internos, permítese compartir documentación e información relacionada.

Comunidades Dispoñibles

As comunidades actualmente dispoñibles son:

  • Comunidade Accesibilidade . Comunidade de usuarios do Observatorio de Accesibilidade para compartir coñecementos nesta materia e usar o servizo de diagnóstico en liña da accesibilidade.
  • Foro polo Documento Electrónico . Espazo de colaboración público-privada para documento, expediente e arquivo electrónicos.
  • Foro de Cartafol Cidadán . Para axuntar a visión das Administracións Públicas e sector privado en relación ao desenvolvemento da administración dixital e o servizos ao cidadán, persoas físicas e xurídicas.
  • Foro de Factura Electrónica . Neste foro exponse e se debate sobre a situación actual da factura electrónica, as opcións de mellora e avances a curto, medio e longo prazo para a completa integración da factura electrónica nos procesos de compra das Administracións Públicas.

Usuarios das Comunidades

Ademais do usuario anónimo que só accede á información xeral da comunidade, existen tres tipos de usuarios: administradores, colaboradores e usuarios de consulta.

  • Consulta: teñen permisos para visualizar as pestanas privadas da comunidade e posibilidade de participar no foro asociado á mesma.
  • Colaboradores: ademais dos permisos de consulta poden contribuír á pestana de documentación.
  • Administradores da Comunidade: controlan toda a edición de contidos da Comunidade e a xestión de usuarios.