Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Portal Municipal do Concello de Parla

 • Nomee Abreviado:
  portalaytoparla
  Resumo:
  O Portal Municipal pretende modernizar a xestión municipal e favorecer a participación da cidadanía facilitando información actualizada, xestión de trámites en liña e o acceso a lugares de interese para o usuario.
  Destinatarios:
  Cidadán , Empresa
  Organismos Responsables:
  Madrid
  Concello de Parla
  Contacto:

  Soidade Fernández
  Directora Servizo Informática
  91 624 0335
  informatica@ayuntamientoparla.es

  Mikel Pagola
  91 624 0412
  Técnico Gabinete Alcaldía
  galcadia@ayuntamientoparla.es

  Tipo de Solución:
  Boa Práctica
  Estado da Solución:
  Produción
  Área orgánica:
  Local
  Área técnica:
  Xestión de servizos e sistemas
  Área funcional:
  Goberno e Sector Público
  Licenza:
  Non aplica
  Nivel Interoperabilidade:
  Político

  Descrición

  Obxectivo:

  • Desenvolver unha cultura para a participación dos cidadáns que amplíe a visión e intervención destes nos asuntos municipais, dándolles a posibilidade de realizar reclamacións, queixas, suxestións e denuncias que permitan avaliar e valorar o grao de satisfacción do cidadán coas actuacións que se estean levando a cabo na súa cidade. En definitiva, permitir que o cidadán poida levar a cabo un control sobre a xestión municipal e a creación de espazos abertos para a valoración da mesma.
  • Crear unha canle de comunicación rápido co cidadán, creando unha contorna de traballo optimizado con obxecto de que o empregado do Concello dispoña de todas as ferramentas e procesos para dinamizar a información de face ao cidadán e a outras Administracións Públicas.
  • Mellorar o intercambio de información, tanto interno, entre os diferentes Departamentos, Servizos e Concellarías do Concello de Parla, como externo, co resto das Administracións Públicas, facilitando, deste xeito, a tramitación dos procesos administrativos.
  • Potenciar o desenvolvemento da Sociedade da Información actuando como canle de comunicación en múltiples direccións. Mediante a publicación e xestión dos contidos en todas as direccións posibles (B2E, E2B, E2E) a información porase en común co resto da comunidade social e laboral, creando desta forma unha base de coñecemento.
  • Promover unha imaxe de Administración Municipal integral e homoxénea á vez que áxil, eficaz e próxima; sempre atenta ás necesidades e expectativas dos cidadáns e disposta a mellorar naqueles aspectos que estes consideren necesarios.
  • Facilitar ao cidadán o acceso aos servizos que presta o Concello. O acceso á información e aos servizos será instantáneo e poderá realizarse desde calquera sitio e a calquera hora. Os servizos prestados serán os mesmos que o Concello ofrece na súa oficina de Atención ao cidadán de forma presencial, de forma que poderemos falar dun Servizo de Atención ao Cidadán integral, evitando os desprazamentos innecesarios.
  • Adecuar a Organización Municipal ás crecentes necesidades e demandas dos usuarios, empregados e cidadáns, garantindo a estes unha resposta rápida, personalizada e adecuada ás súas demandas.

  Descrición:

  O desenvolvemento da Sociedade da Información e a gran aceptación que tiveron as novas tecnoloxías por parte dos cidadáns, repercutiu positivamente na opinión pública orixinando unha demanda continuada á Administración Pública de novos servizos; O cidadán non só quere ter unha información completa e actualizada, tamén demanda a tramitación dos procedementos administrativos a través de Internet. A administración local debe ser consciente dos cambios nos modelos e expectativas de participación cidadá, e tratar de ofrecer canles e recursos que satisfagan as demandas cidadás.

  A utilización das Novas Tecnoloxías da Información e Comunicación son un medio estratéxico clave para a organización, a promoción e a acción das propostas cidadás. A Administración non debe quedar á zaga no uso e promoción destas tecnoloxías se ha de estar á altura dos tempos e pretende ser un interlocutor válido neste mundo cada vez máis globalizado, e no que o “Local” debe atopar o seu propio espazo se pretende atender as necesidades dos seus cidadáns.

  A necesidade de interacción cos cidadáns, os colectivos locais e as ONGs móstrase como unha das razóns que xustifica a posta en marcha dun Portal Municipal eficaz e accesible. As posibilidades que ofrecen as Novas Tecnoloxías, abren novos camiños de innovación e modernización da xestión municipal e de comunicación cos cidadáns na dobre perspectiva de cidadán-cliente, e cidadán-xestor. A favor desta iniciativa xoga o perfil da poboación de Parla, definido pola súa mocidade (máis do 50% da poboación ten menos de 35 anos). Isto supón unha maior familiaridade no manexo do TIC, e unha mellor predisposición á utilización desta canle.
  De feito, constatouse nos diferentes estudos que o Concello realiza entre os diferentes grupos sociais da localidade (co fin de obter información acerca das necesidades e satisfacción dos cidadáns de Parla), a demanda explicita nun importante sector da sociedade parleña dunha Páxina Web que adquira as dimensións do Portal do Cidadán. Demanda que se fundamenta na necesidade de, por unha banda, coñecer a axenda municipal, os tempos administrativos, as obrigacións cidadás, as axudas públicas, é dicir, a necesidade de información; e por outro de interactuar coa administración sen ter que desprazarse ás súas dependencias (pago de impostos e taxas, presentar reclamacións e queixas, realizar propostas, etcétera).

  Aínda que a actual oferta telemática municipal facilitou e achegou a administración no tempo e o espazo, non resulta suficiente, e non colma as necesidades dos cidadáns/as de Parla . Así, o que o Portal Municipal pretende é modernizar a xestión municipal e ofrecer a través da Rede o maior número de facilidades para participar na vida local, ofrecendo na medida do posible un reflexo virtual do que de feito xa existe a nivel presencial (Servizo de Atención ao Cidadán, atención nas diferentes concellarías, participación nos Consellos Sectoriais e de Barrio, pago de impostos e taxas, recollida de información, coñecemento da axenda municipal, coñecer as noticias que se xeran ao redor da cidade, etcétera). Por todo iso parece razoable poder definir un Portal Municipal, que paulatinamente vaia recollendo estas expectativas.

  Paralelamente, e co fin de lograr familiarizar a aqueles con máis dificultades para o manexo das Novas Tecnoloxías (persoas maiores por exemplo) comezáronse a definir talleres de formación e iniciación en internet, algúns dos cales serven para a integración intergeneracional na medida en que sitúan no mesmo espazo aos maiores cos nenos facendo máis natural o proceso. Ademais ése consciente de que non todo o mundo ten acceso a un computador ou a internet desde o seu propio fogar, para o que se están habilitando espazos gratuítos de acceso nos diferentes equipamentos e servizos públicos.
  O Concello de Parla pretende acometer con este proxecto, a posta en marcha dun sistema de información que
  contemple:

  • Modernizar a súa xestión administrativa, pondo en marcha procesos administrativos transaccionais no marco da Sociedade da Información tanto para os cidadáns como para as empresas
  • Facilitar o uso e acceso á información, facendo do Portal Municipal un medio de información e de xestión de uso cada vez máis atractivo e xeneralizado para os cidadáns.

  Desta forma chegaremos a ter unha administración máis próxima, máis áxil e capaz de prestar uns servizos públicos de mellor calidade que sexan accesible a todos.

  Requisitos:

  Os requisitos técnicos necesarios para a utilización dos resultantes do Portal Municipal son os seguintes:

  • Dispor dun computador con conexión a Internet. Aínda que é preferible dispor dunha conexión de alta velocidade, os usuarios normalmente poderán acceder á maior parte dos materiais con conexións por MODEM. No entanto, con estas últimas, tardarase moito máis tempo en descargar os materiais.
  • Ao Portal Municipal pódese acceder tanto desde plataformas Windows como Macintosh e Linux.
  • É necesario para a navegación polo Portal Municipal contar con algún navegador dispoñible do mercado, tales como: Netscape Navigator, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Konkeror, etc.
  • Software necesario para visualizar os materiais:
  1. Adobe Acrobat Reader.
  2. Microsoft Excel.
  3. Microsoft Word.
  4. Visor de Imaxes.
  • Finalmente, é necesario dispor dun certificado dixital expedido polo FNMT para poder realizar calquera trámite en liña ofrecido polo Portal Municipal que así o requira para a identificación do usuario.

  Os requisitos técnicos necesarios para a utilización dos resultantes de Intranet son os seguintes:

  • Dispor dun computador con conexión á rede Interna do Concello.
  • A Intranet pódese acceder tanto desde plataformas Windows como Macintosh e Linux.
  • É necesario contar con algún navegador, tal como Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.
  • É necesario contar co software necesario para visualizar os contidos, tales como Adobe Acrobat Reader, Microsoft Excel, Microsoft Word, etc.

  Resultados:

  Mediante o uso das novas tecnoloxías o Concello de Parla quere ampliar as súas infraestruturas engadindo á súa xestión factores craves como: rapidez, eficacia, rendibilidade, transparencia, accesibilidade... por medio do desenvolvemento e implantación do seu Portal Municipal deseñado en forma de portelo único dirixida tanto a cidadáns, como a asociacións, empresas e empregados.

  Así mesmo, o Portal do Cidadán como parte integrante do Portal Municipal, pode constituírse como un dos instrumentos máis eficaces para loitar contra as desigualdades ás que actualmente se enfronta a nosa sociedade. Esta afirmación baséase en que o desenvolvemento das novas tecnoloxías permite eliminar o concepto de espazo-tempo; o espazo e o tempo son un dos maiores xeradores de desigualdades da sociedade do século XXI.
  A implantación entre os cidadáns do portal do cidadán vai xerar a aparición de Comunidades Virtuais, comunidades que non están limitadas polo tempo ou o espazo, compostas por persoas que acoden a elas para achegar as súas vivencias, a súa experiencia ou as súas necesidades. Toda esta información compártese e fai que xurdan colectivos que participan de forma activa na estrutura da sociedade. Permite dar voz a aqueles que ata agora non contaban cun medio eficaz de comunicación.

  O Portal do Cidadán permite que a estas Comunidades Virtuais accedan colectivos ata agora case marxinados

  • As minorías
  • Os inmigrantes
  • Os membros da comunidade no exterior

  Todos estes colectivos, atopan un modo interactivo de participar e de expresarse. É un modo de integración que non
  contén en si ningunha limitación. Unha posibilidade aberta a todos e en todo momento.

  Doutra banda, a característica máis importante do Portal do Municipal sen dúbida, é que vai garantir o acceso aos seus
  contidos a todos os axentes sociais. Por iso é totalmente necesario lembrar e pór especial atención naqueles grupos de cidadáns con algún tipo de incapacidade. Se a información debe poder chegar a todos, significa que grazas ao desenvolvemento da tecnoloxía debe permitirse o acceso a aquela persoa que posúen algún tipo de discapacidade. Sen a posibilidade de chegar e englobar a estas persoas, o portal do cidadán non podería chegar na súa totalidade a cumprir o obxectivo de eliminar todo tipo de desigualdades.

  O Portal Municipal sitúa a todos os cidadáns con paridade de oportunidades para atopar traballo, acceder a unha educación e acceder á cultura.

  O Portal Municipal debe xerar a integración e a eliminación de barreiras. Só mediante a consecución destes obxectivos alcanzarase a participación da totalidade da cidadanía, dotando así de verdadeiro valor a este instrumento ofrecido pola Sociedade da Información.

  Vantaxes:

  Subscricións

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa solución ou o activo semántico.

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. Débese marcar polo menos una das copiones de subscrición (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de subscrición.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificacións da solución ou do activo semántico.

  *

  Pode consultar a política de protección de datos do PAe e CTT no seu aviso legal

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.
Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas