Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Modernización Administrativa Local do Principado de Asturias

 • Nomee Abreviado:
  Modernización Administrativa Local do Principado de Asturias
  Resumen:
  Interoperabilidade entre a Administración Local, Autonómica e Estatal no Principado de Asturias e modernización telemática ao servizo das entidades locais do Principado de Asturias
  Destinatarios:
  CCAA , Entidades locais
  Organismos Responsables:
  PRINCIPADO DE ASTURIAS
  Contacto:

  juancarlos.rodriguezrodriguez@asturias.org

  Tipo de Solución:
  Boa Práctica
  Estado da Solución:
  Produción
  Área orgánica:
  Autonómico
  Área técnica:
  Xestión de servizos e sistemas
  Área funcional:
  Goberno e Sector Público
  Licenza:
  Non aplica
  Nivel Interoperabilidade:
  Técnico

  Descrición

  Nome Completo da Iniciativa:

  Modernización Administrativa Local do Principado de Asturias

  Finalidade:

  Obxectivo:

  Subproxecto A: Interoperabilidade entre a Administración Local, Autonómica e Estatal no Principado de Asturias.

  Obxectivos:
  • Que calquera Organismo da Administración Pública, poida substituír certificados en papel por certificados electrónicos.
  • Entre os Organismos da Administración Xeral do Estado e o Principado de Asturias:
  ou Intercambio telemático de certificados.
  ou Comunicación e xestión de documentos oficiais.
  ou Definición de normas de configuración común.
  • Facilitar a implantación do sistema definido, por parte de calquera Organismo e en calquera ámbito xeográfico do territorio nacional.

  Alcance:
  1) Administracións involucradas
  • Administracións locais
  ou Concello de Avilés
  ou Concello de Xixón
  ou Concellos da Mancomunidade do Val do Nalón (Langreo, San Martín, Laviana, Caso e Sobrescobio)
  • Goberno do Principado de Asturias
  • Administración Xeral do Estado

  ou Ministerio de Administracións Públicas:
  ou Outros organismos
  ? Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS).
  ? Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
  ? Dirección Xeral da Policía (DGP)
  ? Instituto Nacional de Estatística (INE)

  2) Intercambio de información e tipo de certificados:
  • Consulta sinxela: un único intercambio de datos. Implantáronse os seguintes servizos:
  ou Verificación de datos de residencia: Servizo proporcionado polo INE, que permite a consulta sobre o lugar de residencia actual dunha persoa.
  ou Verificación de datos de identidade: Servizo ofrecido polo DGP que permite consultar se os datos dun NIF/NIE son correctos.
  ou Consulta de datos de identidade: Servizo ofrecido polo DGP que permite consultar os datos que contén o documento NIF/NIE.

  3) Dialogo co Nodo de Interoperabilidade
  A Administración Local que queira solicitar un determinado certificado debe operar a través dun dos dous medios telemáticos proporcionados:
  • Mediante servizos web: os empregados públicos realizan todas as operacións de petición e consulta dos certificados desde o seu propio sistema de xestión. Grazas aos servizos web, o intercambio de certificados telemáticos atoparase totalmente embebido dentro do seu fluxo de traballo, non sendo necesario acceder a outros sistemas ou repositorios externos.
  • Mediante unha aplicación web, os empregados públicos realizan todas as operacións de petición e consulta dos certificados desde unha aplicación web especificamente proporcionada para esas tarefas.

  Subproxecto B: Modernización Telemática ao servizo das Entidades locais do Principado de Asturias.

  Obxectivos:
  • Consolidación de servizos de aplicación, utilizando solucións baseadas nun conxunto común mínimo de produtos, favorecendo aquelas solucións que ofrezan maiores capacidades funcionais.
  • Inclusión dos elementos de administración e asistencia en liña necesarios para minimizar o mantemento dos sistemas e aplicacións.
  • Consideración de medidas de seguridade tanto para a protección dos propios sistemas como dos datos e servizos de aplicación.

  Alcance:
  • A creación dun portal WEB que proporciona á Administración Local en Asturias un marco para que os usuarios das Entidades locais do Principado de Asturias, teñan acceso a toda a información e utilidades que a Comunidade Autónoma do Principado de Asturias presta aos Concellos do seu territorio, especialmente no relativo a asesoramento e formación. O portal de servizos construíuse mediante a ferramenta “Pista Administración Local”, posta en marcha polo Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, coa colaboración da Federación Española de Municipios e provincias.

  • Atender carencias nos medios de que dispoñen as entidades locais de menor capacidade económica ou de xestión para levar a cabo a modernización dos seus sistemas, necesaria para satisfacer as necesidades de “backoffice” que impoñen o resto de liñas de actuación do proxecto, de forma que a presenza en Internet poida proporcionar servizos de valor aos cidadáns e á propia administración local.

  As Entidades locais de menor capacidade económica dispuñan de diversas aplicacións informáticas, necesarias para a xestión municipal, distribuídas desde a Dirección Xeral de Administración Local: Contabilidade, Padrón, Rexistro de Entrada/Saída, Rendas, Nómina, Eleccións, Seguridade e Xestor de Base de datos.

  Este conxunto de aplicacións foron adquiridas, na modalidade de multilicencia, pola Dirección Xeral de Administración Local. Actualmente son 98 entidades locais ás que proporciona asistencia: 68 concellos e outras 30 entidades (consorcios, mancomunidades, padroados, etc.…). Anualmente, a Dirección Xeral de Administración Local realiza a contratación dos mantementos dos programas e soporte dos mesmos, ao obxecto de manter operativos os sistemas existentes nas Entidades locais.

  De igual maneira anualmente, en colaboración co Instituto Asturiano de Administracións Públicas “Adolfo Pousada", organízanse cursos de formación sobre o manexo das este aplicacións, con destino aos empregados das Entidades locais.

  Mediante este proxecto, ao longo dos anos 2006 e 2007, ao obxecto de manter e mellorar o nivel de Modernización das distintas Entidades locais, contratáronse novos módulos, así como servizos profesionais que garantisen a implantación dos mesmos:
  ou Actuacións referentes á Contabilidade: Formación e soporte para a posta en marcha da Xestión de activos.
  ou Actuacións referentes á Contabilidade: Instalación, formación e soporte da xestión contable das 37 Parroquias Rurais.
  ou Actuacións referentes á aplicación de Eleccións para as próximas eleccións do 2007 autonómicas e municipais.
  ou Aplicacións referentes a seguridade: Adquisición de licenzas anti-spyware.
  ou Aplicación de asistencia técnica en liña.

   

   

  Descrición:

  Subproxecto A: Interoperabilidade entre a Administración Local, Autonómica e Estatal no Principado de Asturias. Este proxecto permite que as Entidades locais que están nunha situación máis avanzada, poidan aproveitar e potenciar este escenario, incorporándose a unha plataforma de interoperabilidade, que lles facilita o intercambio de Certificados en formato electrónico, de tal forma que o cidadán non teña que “presentar documentos que xa se atopen en poder da Administración actuante”.

  Os servizos dispoñibles actualmente son os seguintes:
  - Verificación de datos de residencia: Servizo proporcionado polo INE, que permite a consulta sobre o lugar de residencia actual dunha persoa.
  - Verificación de datos de identidade: Servizo ofrecido polo DGP que permite consultar se os datos dun NIF/NIE son correctos.
  - Consulta de datos de identidade: Servizo ofrecido polo DGP que permite consultar os datos que contén o documento NIF/NIE.

  Subproxecto B: Modernización Telemática ao servizo das Entidades locais do Principado de Asturias. Este proxecto atende as obrigacións de modernización das Entidades locais do Principado de Asturias con menor capacidade económica e de xestión, fomentando a posta a disposición de servizos telemáticos. Para iso, acometéronse dúas liñas de actuación:
  - Creación dun portal de servizos para a Administración Local en Asturias, que facilita o acceso dos usuarios das diferentes Entidades locais (Concellos, Mancomunidades, Consorcios, Padroados, Parroquias,…) aos servizos que presta o Goberno do Principado.
  - Adquisición, implantación e formación de aplicacións informáticas de xestión municipal para as diferentes Entidades locais de menor capacidade económica e de xestión.
  - Soporte en liña de atención a usuarios das Entidades locais.
   

  Requisitos:

  Resultados:

  Vantaxes:

  Subscricións

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa solución ou o activo semántico.

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. Débese marcar polo menos una das copiones de subscrición (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de subscrición.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificacións da solución ou do activo semántico.

  *

  Pode consultar a política de protección de datos do PAe e CTT no seu aviso legal

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral
Responsable