Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Secretaria Virtual

  • NOTA : Està accedint al contingut públic de l'àrea de Descàrregues d'aquesta solució. Accedeixi a través de la xarxa SARA amb un usuari registrat de les Administracions Públiques i podrà trobar aquí disponibles més continguts específics per a les Administracions Públiques.

    Desplegar acordeon

    Manuales i Código Fuente - 18-5-2015 (situació moment de licitació)

    • Manuals i Codi Font - 18-5-2015

      Amb motiu de la licitació de l'expedient 23_2015 SGT del Departament d'Hisenda i Administració Pública es pública una actualització dels documents i codi font de l'aplicació. Amb l'objectiu de traslladar la major informació disponible als licitadors es publica el codi font desenvolupat fins al moment, per la qual cosa pugues no constituir una versió identificada i estable, estar subjecte a canvis, contenir errors o no correspondre's amb la versió actualment en producció. Es publica en aquesta carpeta tota la informació nova disponible per part del Govern d'Aragó corresponent a Codi Font, Manuals i Esquemes de Base de dades. En cas de no incorporar-se alguna informació haurà d'interpretar-se que no existeixen canvis sobre versions anteriors publicades. Nota per a licitadors: tota la informació existent és d'accés públic pel que no existeix informació addicional per a usuaris subscrits/col·laboradors (es rebutjaran les sol·licituds de subscripció/col·laboració)

Responsable

Enllaços d'interèsSolucionis Relacionades