Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Portelo Único

 • Fecha Puesta en Produción:

  28/12/2009

  Indicadores:

  Os indicadores definidos están centrados no uso do portal:

  • Nº de visitas
  • Nº de trámites xenéricos e localizados
  • Descarga das guías

   

  Descrición Funcional

   Cómo funciona o portelo

   A  información no portelo permite que os diferentes emprendedores e empresarios atopen o que necesitan de forma clara

  • Orientación “paso a paso” para proporcionar o proceso completo que require a posta en marcha dun negocio, seleccionando a localización, nacionalidade e as condicións de establecemento físico ou non para a realización da actividade empresarial ou profesional elixida.

  Esa información proporciónase tanto en forma de lista como en gráfico para guiar de forma clara no proceso de realización dos trámites ou requisitos. Os trámites agrúpanse separando os trámites de acceso ou creación de empresas, dos que son necesarios para o exercicio. Engádense tamén  de forma complementaria aqueles que poidan ser de interese pero non obrigatorios.

  • Procura rápida polo nome ( licenza, autorización, rexistro, etc.) do trámite ou requisitos concreto, xa sexa estatal, autonómico, local ou de colexio profesional, facilitando a comparativa entre distintas localizacións xeográficas 
  • Guías de asistencia descargables con toda a información das procuras realizadas
  • Axudas e subvencións en cada Comunidade autónoma e sector de actividade
  • Ligazón a todas as Ventanillas únicas europeas
  • Ligazóns a outros contidos especializados: Business in Spain, Notariado, Registro Mercantil, Cámaras de Comercio, Redes de oficinas físicas
  • Área persoal para o usuario emprendedor, para facilitar a realización dos trámites por medios electrónicos e a distancia

  Descrición Técnica

  El sistema EUGO comprende os seguintes subsistemas principais

  • Un portal web Portal www.eugo.es, que é o punto co que interactúa o cidadán ou fornecedor. El portal é único no sentido de non ter que navegar polos portais de múltiples institucións, para obter información como ou para a iniciación e seguimento dos seus trámites electrónicos.
  • Un sistema de Información,que xestiona a información dos trámites das diferentes fontes de información (sistema dos organismos). O sistema de información proporciona a información para o acceso e exercicio das actividades de servizos. En particular, sobre:
   • Os Sectores e Actividades de Servizos
   • Os Modos de establecemento ou non establecemento (Filial, Sucursal, etc.)
   • As Formas xurídicas (SA, SRL,etc.)
   • Outros requisitos das CCAA, EELL e Colexios profesionais

  O sistema de información permite que o emprendedor ou empresario obteña a secuencia de trámites ou mapa de trámites, que debe realizar para unha actividade, forma xurídica e localización dada.

  • Un sistema de tramitación electrónica que agarraches na iniciación telemática do mapa de trámites, actuando como distribuidor entre as distintas Autoridades Competentes, transferindo os datos ou documentos electrónicos e información necesaria. Sen prexuízo doutras canles de comunicación que poden considerarse convenientes para completar a vía electrónica.
  • Centro de atención ao usuario. O portal ofrece e posibilita a axuda en liña e a conexión co Centro de Atención ao Usuario (CAU) para a asistencia aos usuarios. Contarase cunha rede de oficinas presenciais baseadas nas redes xa exisitentes dos PAITs e as VUEs.
  • Goberno do portal. O portal rexerase por un modelo de xestión e organización que involucre a todos os interlocutores.

  Un parte importante do traballo que se realizou fórmano as Guías de asistencia, elaboradas a partir do estudo dun "caso de uso". A guía de asistencia recolle, por cada agrupación de actividades:

   O portal presenta de forma estruturada toda a información de interese para o fornecedor e o destinatario:

  Contido da guía

  • As Actividades agrupadas coa explicación por cada grupo.
  • As formas xurídicas de constitución ou de establecemento.
  • Os trámites para cada actividade e forma de establecemento. A descrición detallada do trámite.
  • Información de rexións para investir
  • As vías de reclamación fornecedor-autoridade competente
  • A lista de autoridades competentes, asociacións profesionais e/ou de consumidores

  Contido para os consumidores

  • Vías de reclamación 
  • Asociación de consumidores

  Servizo para o emprendedor

  • Axuda á tramitación para o emprendedor: Cartafol virtual onde levar seguimento dos trámites realizados
  • Comparación de formas xurídicas entre países membros
  • Axuda para seleccioanr actividade e forma xurídica
  • Glosario de termos

  Información de contacto e atención

  • Centro de atención para o usuario
  • Formulario de preguntas e suxestións
  • Lista Ventanillas presenciais
  • Contacto con autoridades competentes

  Ligazóns relacionadas

  • Rexistros públicos
  • Portelos doutros Estados Membros

   

Responsable