Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Finestreta Única

 • Fecha Puesta en Producció:

  28/12/2009

  Indicadors:

  Els indicadors definits estan centrats en l'ús del portal:

  • Nº de visites
  • Nº de tràmits genèrics i localitzats
  • Descàrrega de les guies

   

  Descripció Funcional

   Cómo funciona la finestreta

   La  informació en la finestreta permet que els diferents emprenedors i empresaris troben el que necessiten de forma clara

  • Orientació “pas a pas” per a proporcionar el procés complet que requerix la posada en marxa d'un negoci, seleccionant la localització, nacionalitat i les condicions d'establiment físic o no per a la realització de l'activitat empresarial o professional triada.

  Eixa informació es proporciona tant en forma de llista com en gràfic per a guiar de forma clara en el procés de realització dels tràmits o requisits. Els tràmits s'agrupen separant els tràmits d'accés o creació d'empreses, dels quals són necessaris per a l'exercici. S'afigen també  de forma complementària aquells que puguen ser d'interés però no obligatoris.

  • Cerca ràpida pel nom ( llicència, autorització, registre, etc.) del tràmit o requisits concret, ja siga estatal, autonòmic, local o de col·legi professional, facilitant la comparativa entre diferents localitzacions geogràfiques 
  • Guías d'assistència descarregables amb tota la informació de les cerques realitzades
  • Ajudes i subvencions en cada Comunitat autònoma i sector d'activitat
  • Enllaç a totes les Ventanillas úniques europees
  • Enllaços a altres continguts especialitzats: Business in Spain, Notariado, Registro Mercantil, Cámaras de Comercio, Redes de oficinas físicas
  • Àrea personal per a l'usuari emprenedor, per a facilitar la realització dels tràmits per mitjans electrònics i a distància

  Descripció Tècnica

  El sistema EUGO comprèn els següents subsistemes principals

  • Un portal web Portal www.eugo.es, que és el punt amb el qual interactua el ciutadà o prestador. El portal és únic en el sentit de no haver de navegar pels portals de múltiples institucions, per a obtindre informació com o per a la iniciació i seguiment dels seus tràmits electrònics.
  • Un sistema d'Informació,que gestiona la informació dels tràmits de les diferents fonts d'informació (sistema dels organismes). El sistema d'informació proporciona la informació per a l'accés i exercici de les activitats de servicis. En particular, sobre:
   • Els Sectors i Activitats de Servicis
   • Les Maneres d'establiment o no establiment (Filial, Sucursal, etc.)
   • Les Formes jurídiques (SA, SRL,etc.)
   • Altres requisits de la CCAA, EELL i Col·legis professionals

  El sistema d'informació permet que l'emprenedor o empresari obtinga la seqüència de tràmits o mapa de tràmits, que ha de realitzar per a una activitat, forma jurídica i localització donada.

  • Un sistema de tramitació electrònica que vas agafar en la iniciació telemàtica del mapa de tràmits, actuant com a distribuïdor entre les diferents Autoridades Competentes, transferint les dades o documents electrònics i informació necessària. Sense perjuí d'altres canals de comunicació que poden considerar-se convenients per a completar la via electrònica.
  • Centre d'atenció a l'usuari. El portal oferix i possibilita l'ajuda en línia i la connexió amb el Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU) per a l'assistència als usuaris. Es comptarà amb una xarxa d'oficines presencials basades en les xarxes ja exisitentes dels PAITs i les VUE.
  • Govern del portal. El portal es regirà per un model de gestió i organització que involucre a tots els interlocutors.

  Un part important del treball que s'ha realitzat ho formen les Guies d'assistència, elaborades a partir de l'estudi d'un "cas d'ús". La guia d'assistència arreplega, per cada agrupació d'activitats:

   El portal presenta de forma estructurada tota la informació d'interés per al prestador i el destinatari:

  Contingut de la guia

  • Les Activitats agrupades amb l'explicació per cada grup.
  • Les formes jurídiques de constitució o d'establiment.
  • Els tràmits per a cada activitat i forma d'establiment. La descripció detallada del tràmit.
  • Informació de regions per a invertir
  • Les vies de reclamació prestador-autoritat competent
  • La llista d'autoritats competents, associacions professionals i/o de consumidors

  Contingut per als consumidors

  • Vies de reclamació 
  • Associació de consumidors

  Servici per a l'emprenedor

  • Ajuda a la tramitació per a l'emprenedor: Carpeta virtual on portar seguiment dels tràmits realitzats
  • Comparació de formes jurídiques entre països membres
  • Ajuda per a seleccioanr activitat i forma jurídica
  • Glossari de termes

  Informació de contacte i atenció

  • Centre d'atenció per a l'usuari
  • Formulari de preguntes i suggeriments
  • Lista Ventanillas presencials
  • Contacte amb autoritats competents

  Enllaços relacionats

  • Registres públics
  • Finestretes d'altres Estats Membres

   

Responsable