Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Comprovació automàtica de requisits d'AE en la JCYL

 • Data Posada en Producció:

  02/02/2010

  Indicadors:

  Mètriques d'ús a Julio 2011. Des d'eixe temps s'han acumulat:
       Requisits AE: 43.017 validacions de certificats d'usuaris i simulacions de firma

  Descripció Funcional

   El Mòdul Requisits AE és una ferramenta que comprova automàticament els requisits de l'equip o PC de l'usuari final, per a usar Firma Electrònica amb Certificat en Client, assistint-li en la seua instal·lació i simulant la firma electrònica per a verificar el certificat del ciutadà.

  Les principals etapes seguides per a la implantació de RequisitosAE van ser: abordar el projecte de forma incremental i reiterada, partir d'un module integrat en la ferramenta de teletramitació ADME, aïllar la seua funcionalitat, i finalment anar canalitzant les manques i necessitats que es van ser implementant en diferents iteracions.

  Esta ferramenta és independent de qualsevol procés administratiu. 

  Descripció Tècnica

  Solució:

  Consistix en una aplicació Web J2EE que integra els següents components :

  • Paginas JSP per a la vista
  • Applet amb el codigo necessari per a detectar de les caracteristicas del PC on s'executa
  • Codigo Javascript per a la vista i invocació als mètodes dels Applet
  • Els binaris d'Applet de Firma 5 per a la seua distribució centralitzada
  • Applet Instal·lador Firma 5 invocat si es desitja instal·lar
  • Inclou un client WebServices per a invocar a @firma federada JCYL i validar una firma simulada amb l'objectiu de comprovar que el certificat firmant és vàlid
  • Fitxers de recursos amb els requisits necessaris per a l'Applet de Firma 5
  • Fitxers de recursos per a la configuracion especifica
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable