Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Notificaciones e Comunicaciones Electrónicas

 • Fecha Puesta en Produción:

  01/07/2009

  Indicadores:

  A data de Xullo de 2011 os datos do compoñente NOEL na Administración da Comunidade de Castela e León son os seguintes:

  • 1.592 cidadáns ou persoas xurídicas con Caixa de correos Electrónica.
  • 4.980 notificacións enviadas a través da Caixa de correos Electrónica.

   

  Descrición Funcional

  O Sistema de Notificacións e Comunicaciones Electrónicas proporciona a cada cidadán unha Caixa de correos Electrónica Único (BEC) na que recibir todas as notificacións e comunicacións da Administración da Comunidade de Castela e León. Este servizo substitúe ao tradicional sistema de envío de notificacións administrativa a través do servizo de correo postal, tendo, as notificacións recibidas polo medio telemático, pleno valor xurídico. Isto tradúcese nunha notificación mais rápida, económica e segura.

  Desde un punto de vista funcional, algunhas funcionalidades que proporciona o sistema de notificacións e comunicacións electrónicas son:

  • Caixa de correos Electrónica do Cidadán onde se pode recibir notificacións e comunicacións electrónicas, subscribirse a notificacións e comunicados, consultar os procedementos de Administración da Comunidade de Castela e León, etc.
  • Aplicación de administración para os Órganos Xestores que lles permite pór a disposición das cidadáns notificacións e comunicacións electrónicas, consultar o estado das notificacións electrónicas, descargar resguardos selados electronicamente, xestionar o censo de cidadáns subscritos aos procedementos, etc.
  • Interface de servizos web, securizada a través da plataforma SOA, para proporcionar a funcionalidade aos Órganos Xestores para que a integren nas aplicacións de xestión dos seus procedementos.

  Desde un punto de vista organizativo, para a utilización do sistema de notificacións e comunicacións electrónicas por parte dos Órganos Xestores, a Administración da Comunidade de Castela e León considera necesario solicitar acceso ao sistema indicando Centro Directivo ou Procedemento Administrativo a xestionar, ingresar os empregados públicos que accederán ao sistema e obter o certificado de compoñente co que se integrará o sistema de notificación en aplicacións de xestión propias de cada procedemento.

  Desde un punto de vista operativo, os cidadáns poderán acceder á Caixa de correos Electrónica do Cidadán se cumpren os requisitos técnicos solicitados pola Administración da Comunidade de Castela e León. A este respecto, os empregados públicos accederán a unha aplicación J2EE na que deberán ser dados de alta. Así mesmo, as aplicacións que integren os servizos do sistema de notificacións e comunicacións electrónicas, deberán dispor dun certificado de compoñente e estar dadas de alta na plataforma SOA.

  Descrición Técnica

  Desde un punto de vista tecnolóxico, optouse pola integración de distintos compoñentes independentes, dentro dos que destacan:

  • Interface de Servizos Web para a xestión de Notificacións e Comunicaciones Electrónicas.
  • Aplicación J2EE para a Caixa de correos Electrónica do Cidadán e a aplicación de xestión de Notificacións e Comunicaciones Electrónicas por parte dos Órganos Xestores.
  • Procesos batch para xestionar os prazos e cambios de estado das notificacións electrónicas, etc.
Responsable