Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Bústia Ètica i de Bon Govern

 • Descripció Funcional

  La finalitat de la Bústia Ètica i de Bon Govern és facilitar que qualsevol persona o servidor públic pugui comunicar conductes dutes a terme per l'Administració municipal que resultin contràries a dret, als principis o a les regles ètiques i de bon govern i administració determinats en el marc normatiu vigent.

   

  L'objectiu és tutelar l'ús correcte dels recursos públics, la resolució dels conflictes d'interès, l'objectivitat i la neutralitat de la gestió pública en l'exercici de les competències municipals en general i, especialment, en els temes de contractació pública, funció pública, activitat de foment, ordenació urbanística, etcètera.

   

  Una vegada presentada la comunicació mitjançant la bústia, les persones obtenen en l'aplicació un justificant de recepció de l'enviament que incorpora un codi alfanumèric d'accés a un canal de comunicació de caràcter confidencial.

   

  El codi és l'única manera d'accedir a aquest canal, i és responsabilitat del comunicador conservar-ho.

   

  Aquest canal segur/segur de comunicació electrònica, que garanteix la confidencialitat de les comunicacions i ofereix la possibilitat de preservar l'anonimat, permet mantenir la col·laboració amb l'òrgan gestor de la bústia en la comprovació dels fets i conèixer l'estat de tramitació de la comunicació.

   

  Cal mantenir el diàleg mitjançant aquest canal de comunicació per facilitar les tasques de recerca i de comprovació dels fets.

   

  La falta de resposta als requeriments d'informació formulats a través de la bústia pot comportar l'arxivament de les actuacions.

   

  Una vegada presentada la comunicació i admesa a tràmit, i en un termini no superior a sis mesos, es procedirà a comprovar els fets.

   

  Es farà mitjançant tasques de recerca i, si escau, es formularan recomanacions amb mesures de millora en la gestió pública, o es proposarà a l'òrgan competent iniciar expedients administratius per restaurar la legalitat alterada, l'adopció de mesures sancionadores o disciplinàries o la comunicació a la fiscalia de les conductes que puguin resultar constitutives d'il·lícit penal.

   

  Durant tot el procés s'inclouen mecanismes per garantir tant la integritat de les persones que aporten informació com la d'aquelles a les quals aquesta fa referència.

  Descripció Tècnica

  Una vegada proposada i creada per l'organització independent  Xnet , ha estat desenvolupada i implementada per el  Ajuntament de Barcelona com a extensió del programa  Globaleaks

   

  Els seus eixos principals són:

   

  -      Restful API

  -      Aplicació Web amb consola d'administració

  -      Base de dades per emmagatzemar dades en temps real

  -      GPG4WIN per encriptar/desencriptar

  -      Navegador TOR

  -      Bitlocker per al xifrat del disc dur

Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Responsable

Enllaços d'interèsSolucionis Relacionades