Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Pla d'adre?ament i interconexi?n de xarxes en l'Administraci?n

 • Nomene Abreujat:
  plandira
  Resum:
  El Pla definix un espai d'adre?ament privat per a l'Administraci?n P?blica alhora que facilita la coordinaci?n entre plans de numeraci?n IP.
  Destinataris:
  Qualsevol Administraci?n P?blica
  Organismes Responsables:
  Ministeri de Pol?tica Territorial i Funci?n P?blica
  Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica
  Secretar?a General d'Administraci?n Digital
  Contacte:

  Miguel A. Amutio G?mez
  Cap de ?reva de Planificaci?n i Explotaci?n - Ministeri d'Hisenda i Administracions P?blicas
  miguel.amutio@correo.gob.es

  Tipus de Soluci?n:
  Bona Pr?ctica
  Estat de la Soluci?n:
  Producci?n
  ?reva org?nica:
  Estatal
  ?reva t?cnica:
  Servicis horitzontals per a les AA.PP , Infraestructura de comunicacions i mensajer?a , Normalizaci?n i regulaci?n
  ?reva funcional:
  Govern i Sector P?blico
  Llic?ncia:
  No aplica
  Nivell Interoperabilitat:
  Legal

  Descripci?n

  Finalitat:

  El Pla d'adre?ament i interconexi?n de xarxes en l'Administraci?n definix un espai d'adre?ament privat com?n per als Centres de l'Administraci?n. Este Pla permet que cada entitat o organisme puga establir de manera independent els seus plans de numeraci?n IP, en funci?n de la seua infraestructura de xarxa, o distribuci?n org?nica o departamental, per? mantenint una coordinaci?n amb la resta d'Administracions P?blicas que evite l'?s de direccions duplicades.

  Objectiu:

  Garantir una correcta administraci?n de la xarxa, mitjan?ant un seguiment permanent del pla de numeraci?n en cada subxarxa i mantindre al d?a la documentaci?n dels canvis que es produ?xen en el mateix. D'esta forma es garantix l'evoluci?n i creixement de les xarxes per a fer front a noves necessitats.

  Descripci?n:

  La Llei 11/2007(Obri en nova finestra) , de 22 de juny, d'acc?s electr?nico dels ciutadans als servicis p?blicos, d'ara endavant LAECSP, en la seua art?cul 43, establix que l'Administraci?n General de l'Estat, les Administracions Auton?miques i les entitats que integren l'Administraci?n Local, as? com els consorcis o altres entitats de cooperaci?n constitu?ts a tals efectes per ?stas, adoptar?n les mesures necess?ries i incorporar?n en els seus respectius ?mbitos les tecnolog?as precises per a possibilitar la interconexi?n de les seues xarxes amb la finalitat de crear una xarxa de comunicacions que interconnecte els sistemes d'informaci?n de les Administracions P?blicas espa?ones i permeta l'intercanvi d'informaci?n i servicis entre les mateixes, as? com la interconexi?n amb les xarxes de les Institucions de la Uni?n Europea i d'altres Estats Membres.

  El Pla d'adre?ament i interconexi?n de xarxes en l'Administraci?n ?s necessari para:

  • La interconexi?n de les xarxes de les Administracions P?blicas i en particular a i a trav?s de la Xarxa SARA (Sistema d'Aplicacions i Xarxes per a les Administracions).
  • El desplegament de servicis d'administraci?n electr?nica sobre la Xarxa SARA.
  • La interconexi?n amb xarxes d'Administracions d'altres Estats membres de la UE, el desplegament i acc?s als servicis p?blicos europeus d'administraci?n electr?nica, a trav?s de la Xarxa SARA i del seu enlla? amb la xarxa transeuropea sTESTA, que t? al seu torn el seu propi pla d'adre?ament.

  En este sentit, el Consell Superior d'Administraci?n Electr?nica v? promovent des de fa a?us el Pla d'adre?ament i interconexi?n de xarxes en l'Administraci?n que definix un espai d'adre?ament privat com?n per als Centres de l'Administraci?n. Este Pla permet que cada entitat o organisme puga establir de manera independent els seus plans de numeraci?n IP, en funci?n de la seua infraestructura de xarxa, o distribuci?n org?nica o departamental, per? mantenint una coordinaci?n que evite l'?s de direccions duplicades.

  Subscripcions

  En esta ?reva podr? donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en not?cies, documents o f?rums relacionats amb la soluci?n o l'actiu sem?ntico.

  PAe - Gesti?n de Subscripcions

  Els camps amb asterisc * s?n obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de suscripci?n (Not?cies, Documents o F?rums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de suscripci?n.

  Introdu?sca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la soluci?n o de l'actiu sem?ntico.

  *

  Introdu?sca l'email per a donar-se de baixa de la suscripci?n.
Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General
Responsable