Bàner OBSAE

Estudis

L'Observatori realitza estudis temàtics en profunditat sobre aspectes concrets de l'Administració Electrònica. L'objecte dels estudis és identificar bones pràctiques o avaluar l'estat de l'art en matèries determinades per a facilitar el desenvolupament i renovació de les estratègies i polítiques d'Administració Electrònica de l'Administració General de l'Estat.

 • Els serveis públics Europeus d'Administració Electrònica: Programa ISA i estat de situació de la integració de l'Administració.

  03 abril 2012

  Els serveis públics Europeus d'Administració Electrònica: Programa ISA i estat de situació de la integració de l'Administració.

 • Pràctiques de referència en l'impuls de l'Administració Electrònica a Espanya

  31 desembre 2010

  Pràctiques de referència en l'impuls de l'Administració Electrònica a Espanya.

 • Estudi sobre Millors Pràctiques en Govern Electrònic a Europa

  30 novembre 2010

  Estudi sobre Millors Pràctiques en Govern Electrònic a Europa

 • Estudi sobre Planes i Pólíticas en Govern Electrònic a Europa

  30 novembre 2010

  Estudi sobre Planes i Pólíticas en Govern Electrònic a Europa

 • Els serveis públics Europeus d'Administració Electrònica: Programa ISA i estat de situació de la integració de l'Administració.

  03 abril 2012

  Els serveis públics Europeus d'Administració Electrònica: Programa ISA i estat de situació de la integració de l'Administració.

 • Pràctiques de referència en l'impuls de l'Administració Electrònica a Espanya

  31 desembre 2010

  Pràctiques de referència en l'impuls de l'Administració Electrònica a Espanya.

 • Estudi sobre Millors Pràctiques en Govern Electrònic a Europa

  30 novembre 2010

  Estudi sobre Millors Pràctiques en Govern Electrònic a Europa

 • Estudi sobre Planes i Pólíticas en Govern Electrònic a Europa

  30 novembre 2010

  Estudi sobre Planes i Pólíticas en Govern Electrònic a Europa