accesskey_mod_content

Como solicitar a creación dunha Comunidade?

Se desexa facer uso da ferramenta de Comunidades para compartir información ao redor dun tema común, simplemente debe enviar un mail ao correo electrónico admin.pae@correo.gob.es indicando:

  • Nome completo da Comunidade
  • Alias: nome identificativo para utilizar no url. Exemplo: http://administracionelectronica.gob.es/es/comunidad/alias
  • Nome completo do solicitante
  • Nome de usuario no PAe (será obrigatorio ter marcado o check que permite a publicación dos seus datos no directorio de participantes)
  • Información sobre a Comunidade: obxectivo, breve descrición e tipo de usuarios
  • Cando a Comunidade estea dispoñible, notificaráselle ao solicitante para que poida completar e encher o resto de información relacionada antes de facela pública.

O usuario solicitante da Comunidade, unha vez aceptada a petición, será asignado como Administrador da mesma. A partir dese momento, poderá editar o seu contido e xestionar os usuarios. Para máis información pode consultar o documento Guía Rápida de Uso – Comunidades(Abre en nova xanela) dispoñible a través da ligazón.

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral