accesskey_mod_content

Resumo do posicionamento de España no contexto internacional.

Os datos que se ofrecen a seguir ilustran a percepción que se ten de España no exterior en relación co desenvolvemento da administración electrónica, a prestación de servizos públicos dixitais, a participación en liña así como con aspectos específicos dese ámbito como a interoperabilidade e os datos abertos.

Táboa resumen de indicadores internacionais
Indicador Posición
Índice de Goberno Dixital 2019 (OCDE) 7
Enquisa sobre Goberno Electrónico 2020 (ONU) 17
Índice de Innovación Global 2020: servizos gobernamentais en liña 16
Índice de Innovación Global 2020: participación en liña 5
Índice OURData 2019 (OCDE) 6
Índice de Ciberseguridade Global 2020 (UIT) 4

 

Táboa resumen de indicadores de ámbito europeo
Indicador Posición
Índice de Economía e Sociedade Dixital 2021 (UE) 9
Índice de Economía e Sociedade Dixital 2021 (UE): servizos públicos dixitais 7
Informe de Madurez dos Datos Abertos en Europa 2020 2

 

 • Índice de Goberno Dixital 2019 (OCDE)

  16 outubro 2020

  España obtivo a 7ª posición no ranking global, destaca a súa 4ª posición en 3 das 6 dimensións analizadas: dixital por deseño, Sector Público impulsado por datos e proactividad.

 • Estudo sobre Goberno Electrónico 2020 (ONU)

  16 xullo 2020

  España figura no grupo de países con moi alto rendemento no Índice de Desenvolvemento da Administración Electrónica (EGDI), mantendo o posto número 17 no ranking global.

 • Índice de Innovación Global 2020

  14 outubro 2020

  Este índice outorga a España a 30ª posición dos 131 países analizados. Destacando a 5ª posición en “Participación en liña” e o posto 16 en “Administración electrónica”.

 • Índice OURData 2019 (OCDE)

  01 marzo 2020

  España consegue unha puntuación de 0,70 sobre 1 situándose en 8ª posición.

 • Índice de Ciberseguridade Global 2020 (UIT)

  30 xuño 2021

  España en 4ª posición mundial, entre os países que mostran un maior grao de compromiso coa ciberseguridade.

 • Índice de Economía e Sociedade Dixital 2021 (UE)

  15 novembro 2021

  España ocupa o posto 9 entre os 27 EEMM da UE. Figurando en 7º lugar no indicador de servizos públicos dixitais.

 • Informe Europeo sobre Goberno Electrónico 2020

  22 novembro 2021

  España sitúase cun nivel medio de penetración, que equivale á media europea (67%), e no nivel medio-alto de dixitalización.

   

 • Informe europeo sobre a situación da administración pública dixital e a interoperabilidade 2020

  28 outubro 2020

  España é presentada como país exemplo de boas prácticas na implementación do Marco Europeo de Interoperabilidade (EIF).

 • Informe de Madurez dos Datos Abertos en Europa 2020

  16 decembro 2020

  España sitúase en 2º lugar no ámbito dos datos abertos a nivel Europeo.

 • Índice de Goberno Dixital 2019 (OCDE)

  16 outubro 2020

  España obtivo a 7ª posición no ranking global, destaca a súa 4ª posición en 3 das 6 dimensións analizadas: dixital por deseño, Sector Público impulsado por datos e proactividad.

 • Estudo sobre Goberno Electrónico 2020 (ONU)

  16 xullo 2020

  España figura no grupo de países con moi alto rendemento no Índice de Desenvolvemento da Administración Electrónica (EGDI), mantendo o posto número 17 no ranking global.

 • Índice de Innovación Global 2020

  14 outubro 2020

  Este índice outorga a España a 30ª posición dos 131 países analizados. Destacando a 5ª posición en “Participación en liña” e o posto 16 en “Administración electrónica”.

 • Índice OURData 2019 (OCDE)

  01 marzo 2020

  España consegue unha puntuación de 0,70 sobre 1 situándose en 8ª posición.

 • Índice de Ciberseguridade Global 2020 (UIT)

  30 xuño 2021

  España en 4ª posición mundial, entre os países que mostran un maior grao de compromiso coa ciberseguridade.

 • Índice de Economía e Sociedade Dixital 2021 (UE)

  15 novembro 2021

  España ocupa o posto 9 entre os 27 EEMM da UE. Figurando en 7º lugar no indicador de servizos públicos dixitais.

 • Informe Europeo sobre Goberno Electrónico 2020

  22 novembro 2021

  España sitúase cun nivel medio de penetración, que equivale á media europea (67%), e no nivel medio-alto de dixitalización.

   

 • Informe europeo sobre a situación da administración pública dixital e a interoperabilidade 2020

  28 outubro 2020

  España é presentada como país exemplo de boas prácticas na implementación do Marco Europeo de Interoperabilidade (EIF).

 • Informe de Madurez dos Datos Abertos en Europa 2020

  16 decembro 2020

  España sitúase en 2º lugar no ámbito dos datos abertos a nivel Europeo.

0 Comentarios

Non hai comentarios