accesskey_mod_content
Logo PRATA

Plataforma de tradución automática

A tradución do portal que vostede está a visualizar foi realizada por un sistema automático de tradución sen revisión manual das traducións.

Este sistema denominado PRATA utiliza motores de tradución automáticos opensource baseados en regras e en estatísticas. Os sistemas foron adestrados con corpus específicos para as materias dos portais, xeralmente materias administrativas. Ademais procedeuse a unha revisión de conceptos crave que non deben ser traducidos como nomes, direccións, apelidos, etc. Aínda que se trata de facer o maior esforzo por mellorar os dicionarios, ao ser unha tradución automática sen revisión manual directa non se pode asegurar a correcta tradución de todos os termos.

A calidade para os idiomas traducidos mediante tradutor baseado en regras é superior a 8 no índice SSER (Subjective Sentence Erro Rate). A calidade dos idiomas traducidos mediante tradutor baseado en estatísticas é superior a 4 no índice SSER.

Se atopa algún concepto incorrectamente traducido, ou que non deba traducirse pode remitir os seus comentarios á seguinte dirección de correo:  contacta.plata@correo.gob.es

Máis información

Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE