content _ mod _ accesskey

Nazioarteko testuinguruan.

Informazioaren eta komunikazioaren teknologien, produktuen eskuragarritasuna beharrezkoa da, baina hainbat erabiltzaile askorekin aldi berean ezgaitasun funtzional osoaren mesederako herritarrak.

El 2 de diciembre de 2016 se publicó en el Boletín oficial de la Unión Europea la Direktiba (EB )/( 2102 2016ko Europako Parlamentua eta Kontseilua (urriaren 26ko 2016ko, webguneen irisgarritasuna hobetzeko gailu mugikorretarako aplikazioak (sektore publikoko erakundeen eta (Leiho berri batean Irekitzen Du) y entró en vigor el 22 de Diciembre de 2016. Esta directiva establece los condicionantes, con respecto a su accesibilidad, que deberán cumplir todos los sitios web y aplicaciones móviles del sector público: estatal, regional, local, universitario, etc. incluyendo también entes como centros sanitarios y educativos, bibliotecas, tribunales, etc.

Zuzentarauaren helburua da web aplikazioek gailu mugikorretarako direla eta sektore publikoko erakundeen eskuragarriagoak diren bitartean, irisgarritasun baldintza arruntak, non oinarritu behar al europar batasuneko estatu guztietan. hala Jartzen da, zatiketa amaitu du herrialdeko bidez (barne-merkatua bateratzeari batasunaren mailan, eta irisgarritasun baldintza batzuk ezartzea adostu zuten europako sektore publikoak aplikatzen diren erakunde guztiei. Hala, ziurgabetasuna murrizten da, garatzaileak sustatzen eta eraginkortasuna.

Zuzentarau Horren bidez sartu zen espainiako legeriak ( Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público (Leiho berri batean Irekitzen Du) Horixe da jada. lan-baldintzak hobetzen eta Errege Dekretua, herri administrazioen atariek eskatzen du 1494/2007 Errege Dekretua (Leiho berri batean Irekitzen Du) .

El 11 de octubre de 2018 la Comisión Europea aprobó sendas Decisiones mediante las cuales se establecen los siguientes aspectos que impactan en España a través del Real Decreto 1112/2018 antes mencionado:

  • 2018. 1523An/erabakia (Leiho berri batean Irekitzen Du) : establece el modelo de declaración de accesibilidad que deben emplear todos los sitios web y aplicaciones móviles de los organismos del sector público. En la decisión se publica una versión específica en castellano con instrucciones al respecto de la información a rellenar. Según se establece en el artículo 15 del RD 1112/2018 deberá revisarse anualmente. Dado que aún no está definido el modelo estatal, se aplicará por defecto este modelo europeo, recién publicado, y que por lo tanto entra en vigor el día 1 de noviembre de 2018 con su publicación en el DOUE.
  • 2018. 1524/Erabakia (Leiho berri batean Irekitzen Du) : establece una metodología de seguimiento y las disposiciones para la presentación de informes que tendrán que cumplir los Estados Miembros para realizar el seguimiento a nivel nacional del cumplimiento de los requisitos de la directiva y realizar el reporte periódico cada 3 años a la Comisión Europea. Las actuaciones y coordinación a nivel nacional necesaria para aplicar esta decisión quedan encuadradas dentro de los artículos 18, 19 y 20 del Real Decreto 1112/2018.

El 21 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Egiteko erabakia (EB) batzordearen/2048 2018ko abenduaren 20ko 2018 , sobre la norma armonizada aplicable a los sitios web y a las aplicaciones para dispositivos móviles redactada en apoyo de la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Erabaki horren bidez ezartzen denez, aplikazio estandarrak betetzeko Direktiba (EB )/2102. araua:

Arau honek, berriz, lerroan dauden 2.1 WCAG bertan, todos los requisitos que deben cumplir las páginas web para poder acatar la Directiva (UE) 2016/2102, equivalente a cumplir todos los 2.1. - A eta aurrerapen dokumentuan wcag-ek maila kasu berezietarako baino baldintza espezifiko batzuk.

Gero aplikazio mugikorrak. 2005eko ekainaren 23ko 2021 aurrera aplikatuko da.

Todas estas actuaciones se encuadran y se ligan con el plano nacional a través del Erabilerraztasunaren behatokia

Beste hainbat ere zuzendaritza 2014Ko/eb zuzentaraua/24 europar legebiltzarraren eta Kontseiluaren 2000. urteko otsailaren 26ko eskuragarri. kontratazio publikoari buruz arteztarau berriaren eta. " Sarbidea Aktibatzea ". DIRECTIVA (UE) 2019/882 del parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019 (Leiho berri batean Irekitzen Du) , sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios que afectan a la accesibilidad de las TIC en España.

Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia