accesskey _ mod _ content
Banner irisgarritasuna

Jarraian zerrendatutako daude argitalpen aginduaren bidez, berriena zaharrenera lotutako espainiako lege-tresnak, irisgarritasuna sustatzekoa.

1112/2018 ERREGE DEKRETUA, irailaren 7a, irisgarritasunari buruzko web guneetan eta sektore publikoko tresna mugikorrentzako aplikazioak

Erregelamendu honen xedea da herritarrek zabalagoa lortzeko bide bat sektore publikoko zerbitzuei berdintasuna bermatzea eta diskriminaziorik ezaren erabiltzaileen sarbidea, bereziki, pertsona ezinduen eta adineko pertsonen. Horretarako, sektore publikoko betebeharrak ezartzen dira dagokionez, web guneen irisgarritasuna eta haren aplikazio mugikorrak. Gainera, jarduera-ildoak finkatzea. gehigarriak bermatzen duten eta eraginkorragoa izan diren baldintzak aplikatzeko zuzentaraua (EB) 2016/2102 webguneen irisgarritasuna eta sektore publikoaren aplikazio mugikor- (Ireki leiho berrian) espainiako legedira egokitu behar dira, eta, horretarako, errege-dekretu honen bidez.

Erreferentzia estatuko aldizkari ofiziala: BOE, 227. zk., 2018/09/19 (Ireki leiho berrian)

18/2011 Legea, uztailaren 5ekoa, erabilera arautzen duen informazioaren eta komunikazioaren teknologiak justizia-administrazioan

Informazio-teknologien erabilera arautzen du herritarrek eta profesionalen justizia administrazioarekiko harremanetan eta harreman duten justizia-administrazioko gainerako Administrazio eta erakunde publikoak.

Erreferentzia estatuko aldizkari ofiziala: BOE, 160. zk. 6/7/2011

40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, sektore publikoaren Araubide Juridikoa

236 zk., 02/10/2015

Herri administrazioen araubide juridikoaren oinarriak ezartzen eta arautzen duena, sistemaren oinarriak herri administrazioen erantzukizuna, eta zehatzeko ahala erabiltzea, bai eta estatuko administrazio orokorraren antolaketa eta funtzionamendua eta beren sektore publiko instituzionala euren jarduerak garatzeko.

Erreferentzia estatuko aldizkari ofiziala: 236 Zk.ko eao, 2/10/2015

19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu ona

Gehiago du, eta jarduera publikoaren gardentasuna, arautu eta eskura inguruko informazioa jarrai eta gobernu onaren betebeharrak ezartzea arduradun publiko guztiek bete behar dute, bai eta ondorioak ez betetzea.

Erreferentzia estatuko aldizkari ofiziala: 295. Zk.ko eao, 2013/12/10

9/2017 Legea, azaroaren 8koa, sektore publikoko Kontratuak

Lege honen bitartez, transponen da espainiako ordenamendu juridikoan zuzentarauak, europako parlamentuarena eta kontseiluarena, 2014/23/eb eta 2014/24/eb, 2014 (e) ko otsailaren 26 Arautzen. sektore publikoko kontratazioaren, bera beteko dituztela bermatze aldera. printzipioak hauek dira sarbide-askatasuna lizitazioetan, publizitatea eta prozeduren gardentasuna arteko tratu-berdintasuna eta diskriminaziorik eza.

Erreferentzia estatuko aldizkari ofiziala: BOE, 272. zk., 9/11/2017

RESOLUCIÓN, 2012ko irailaren 3koa, Industria eta enpresa txiki eta ertainen Zuzendaritza Nagusia, UNE arauen zerrenda AENOR onartutako uztailean 2012

Industria, Turismo eta energia Ministerioak onartu zuen irailaren 2 barruan ebazpen bat zehazten da, eta 139803:2012 arauak ordezkatzen 139803:2004 araua.

Erreferentzia estatuko aldizkari ofiziala: 237 Zenbakiko eao, 2/10/2012 (Ireki leiho berrian)

Berrespen-agiria pertsona desgaituen eskubideei buruzko konbentzioaren

Konbentzio honen helburua, bost urtez, babestu eta sustatzea da negoziatutako gozamena bermatzea, udalbatza eta baldintza berberetan eskubide guztiak pertsona guztiek giza baliabideen eta funtsezko askatasunen begirunea sustatzea, eta bere gizakiari dagokion duintasunak eratortzen dituela. Buruz espainian dago indarrean 2008ko maiatzaren 3tik aurrera.

Erreferentzia estatuko aldizkari ofiziala: 96 Zk.ko eao, 2008/04/21 (Ireki leiho berrian)

56/2007 Legea, abenduaren 28koa, informazioaren gizartea sustatzeko neurriak

Bigarren paragrafoari beste idazketa bat ematen zaio bat apartatuko bosgarren xedapen gehigarria, ondorengo testuarekin: 2008ko Abenduaren 31tik aurrera, administrazio publikoen interneteko orrien ordainduko du, gutxienez, batez besteko maila edukirako irisgarritasun-irizpideak. Salbuespen Gisa, oro har, betebehar hori ez direnean aplikatuko da funtzio bat edo zerbitzu bat badu, ez eta erabilitako irtenbide teknologikoa egiteko aukera ematen duten irisgarritasuna.

Erreferentzia estatuko aldizkari ofiziala: 2007/12/29Ko BOE, 312 zk.. (Ireki leiho berrian)

49/2007 LEGEA, abenduaren 26koa, araubidea ezartzen duena alorreko arau-hausteak eta zehapenak aukera-berdintasunaren, diskriminaziorik ezaren eta ezintasunen bat duten pertsonen irisgarritasun unibertsalaren

Lege hau arau-hausteen eta zehapenen araubidea ezartzea du xede oinarrizko baldintzak bermatzen duten aukera-berdintasunaren arloan, diskriminaziorik ezari eta irisgarritasun unibertsalari buruzkoa.

Erreferentzia estatuko aldizkari ofiziala: BOE, 310 zenbakia, 2007/12/27koa (Ireki leiho berrian)

1494/2007 ERREGE DEKRETUA, azaroaren 12koa, egiteko oinarrizko baldintzei buruzko erregelamendua onartzen duena, ezintasuna duten pertsonak informazioaren gizartean

Erregelamendu honen xedea da irizpideak eta baldintzak bermatzeko oinarrizko jotzen diren pertsona desgaituek eskura teknologia, produktu eta informazioaren gizartearen zerbitzuen eta edozein gizarte-printzipioak betetzearren, aukera-berdintasuna, diskriminaziorik ezari eta irisgarritasun unibertsala

Erreferentzia estatuko aldizkari ofiziala: 279. Zk.ko eao, 2007/11/21 (Ireki leiho berrian)

27/2007 Legea, urriaren 23koa, onartzen dira zeinu-hizkuntza eta ahozko komunikaziorako laguntza-baliabideak arautzen dira espainiako gorren, entzumen-desgaitasuna duten eta sordociegas

Lege honen xedea da arautzea onartu eta gaztelaniazko zeinuen hizkuntzaren gorren hizkuntza gisa, entzumen-desgaitasuna duten eta espainian bakarrik erabil dezake; libreki erabakitzen sordociegas gabe kataluniako zeinu-eremuan hizkuntza-erabilera arautzea laguntzeko bitartekoak ahozko komunikazioa.

Erreferentzia estatuko aldizkari ofiziala: 255 Zk.ko eao, 2007/10/24 (Ireki leiho berrian)

366/2007 ERREGE DEKRETUA, martxoaren 16koa, irisgarritasunaren eta diskriminaziorik ezaren de las personas con discapacidad en bere estatuko administrazio orokorrarekiko harremanak

Errege-dekretu hau irisgarritasunaren eta diskriminaziorik ezaren baldintzak arautzen ditu, pertsona desgaituei begira, herritarrentzako arreta bulegoan aurkeztu behar dute, inprimakiak eta beste edozein estatuaren administrazio orokorrak berariaz eta zehatz-mehatz egiten ditu, bere eskumenen eremuan, a herritarrekiko harremanetan.

Erreferentzia estatuko aldizkari ofiziala: 2007/03/24-72 Zk.ko eao, (Ireki leiho berrian)

1/2013 LEGEGINTZAKO ERREGE DEKRETUA, azaroaren 29koa, lege orokorraren testu bategina onartzen duena desgaitasunen bat duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari

Lege honek helburu bikoitza du. Lehenengoa: aukera- eta tratu-berdintasunerako eskubidea bermatzea, bai eta eskubideez baliatze benetako eta eraginkorra desgaitasunen bat duten pertsonen baldintza berberetan. herritarrak, norberaren autonomia, irisgarritasun unibertsala, enplegurako irispidearen, erkidegoan sartzea eta bizitza independentea eta bereizkeria modu guztien errotik kentzeko artikuluetan ezarritakoaren arabera 9.2, 10., 14. eta espainiako konstituzioaren 49. eta eskubideei buruzko nazioarteko hitzarmenari pertsona ezinduen eta espainiak izenpetu dituen nazioarteko itun eta akordioak. Eta bigarren: arau-hausteen eta zigorren erregimena oinarrizko baldintzak bermatzen duten aukera-berdintasunaren arloan, diskriminaziorik ezari eta irisgarritasun unibertsalari buruzkoa.

Erreferentzia estatuko aldizkari ofiziala: nº289-2013/12/03 (Ireki leiho berrian)

34/2002 Legea, uztailaren 11koa, informazioaren gizartearen zerbitzuen eta merkataritza elektronikoa (IGMEZL LEGEETARA)

Lege honen helburua araubide juridikoa arautzea, informazioaren gizartearen zerbitzuen eta bide elektronikoa erabilita egindako kontratazioa dagokienez, zerbitzuak ematen dituztenen betebeharrak eskualdaketan bitartekari gisa jarduten duten barne-edukiak, telekomunikazio-sareak, merkataritzako jakinarazpenak bide elektronikoz informazioa, aldez aurretik eta ondoren kontratuak egiteari elektronikoak, dagozkien baldintzak, beraien baliozkotasuna eta eraginkortasuna aplikatu beharreko zehapen-araubidea eta zerbitzu-emaileek informazioaren gizartean.

Erreferentzia estatuko aldizkari ofiziala: 166. Zk.ko eao, 2002/07/21 (Ireki leiho berrian)

0 Oharrak

Iruzkinik ez