content _ mod _ accesskey

Arazo asko jotzen da tratatutako eremuetan eta sargarritasuna, bai nazioartean. Horregatik sortu diren hainbat baliabide horiek bete behar dituzten ezaugarriak zehaztu Interneteko Web bidez eskura dauden edukien teknologia, intranet eta bestelako sare informatikoak, jende gehienak erabil dezaten, adineko ezinduen eta pertsona daude, eta baliabide horien bidez modu autonomoan laguntza teknikoak pertinentes.Entre nabarmentzen dira.

EN 301 549:2018 araua), 2.1.2, "irisgarritasun Baldintzak, produktuak eta zerbitzuak).

Araua EN 301 549:2018 2.1.2) (Leiho berri batean Irekitzen Du) especifica los requisitos funcionales de accesibilidad aplicables a los productos y servicios que incluyan TIC (sitios web, software, apps nativas, documentos, hardware, etc). Además de describir los procedimientos de prueba y la metodología de evaluación a seguir para cada requisito de accesibilidad.

Gainera, bertsio berri hori europako batzordeak egindako estandartzat jo izan da, 301-549 aplikatzeko Erabilerraztasunaren zuzendaritza egiten Decisión de Ejecución (UE) 2018/2048 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2018 . Beraz, 2018ko abenduaren 21etik aurrera, espainiako administrazio publikoetan erabiltzen dituen estandarra da.

Actualmente esta nueva versión se puede consultar en inglés en la web de ETSI (Leiho berri batean Irekitzen Du) Baina, nolanahi ere, espainiako arauaren bertsio hau gauzatzen da: UNE-EN 301549:2019 , que en virtud del acuerdo suscrito por la Secretaría de Estado de Función Pública y AENOR (Leiho berri batean Irekitzen Du) (PAe bidez kontsulta daiteke.

Web edukirako irisgarritasun jarraibideak (WCAG) 2.1

Guztiak Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 son la última versión de las pautas de accesibilidad del contenido en la Web del W3C (World Wide Web Consortium).

Berria 2.1.2 301-549:2018 bertsioa ere (Leiho berri batean Irekitzen Du) 2.1 parekatzen da eta beraz, aldaketa guztiak gordeko ditu WCAG azken: irizpide berriak onartzeko, jarraibide berria "Aukera sarrerako 2,5".

Cabe mencionar también que en esta nueva versión no se han modificado los criterios de conformidad preexistentes en las WCAG 2.0, ni siquiera su numeración.

139803:2012 UNE Araua. - edukietarako Sarbidea sarean.

Espainiako arau bat da, web edukien irisgarritasun baldintzak ezartzen du. aipatu diren betebeharrei Dagokienez, web edukietarako Erabilerraztasun osoa WCAG2.0 (Leiho berri batean Irekitzen Du) egitea Web erabilerraztasuna gauzatzeko ekimena (Leiho berri batean Irekitzen Du) (WAI) bitartean Webaren partzuergoa (Leiho berri batean Irekitzen Du) (W3C). horien artean dago. beraz, UNE 139803:2004 Arau hau eguneratzen.

La Administrazio publikoen hitzarmena sinatu du, estatuko idazkaritza AENOR (Leiho berri batean Irekitzen Du) arau hori banatzeko. administrazio elektronikoaren bidez (Portal. Debekatuta dago dokumentua banatu ez diren bitartekoen bidez onartu ZEN.

Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0

Guztiak WCAG 2.0 (Leiho berri batean Irekitzen Du)  son una evolución de las WCAG 1.0. Se trata de una recomendación internacional sobre cómo hacer accesibles los contenidos de la Web a las personas con discapacidad y fueron aprobadas en diciembre de 2008. Tienen en cuenta los nuevos factores tecnológicos y la experiencia derivada del uso de las WCAG 1.0.

ISO/IEC 40500:2012 estandarra

El ISO/IEC 40500:2012 estandarra (Leiho berri batean Irekitzen Du) , aprobado en octubre de 2012, es el estándar internacional que recoge las pautas de accesibilidad web WCAG 2.0. De este modo, las diferentes legislaciones nacionales pueden recoger referencias a este estándar favoreciendo la armonización internacional.

UNE-EN 301 549, “Requisitos de accesibilidad de productos y servicios TIC aplicables a la contratación pública en Europa” – “Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe”

Arau hori, 301, 549 (Leiho berri batean Irekitzen Du) , establece los requisitos funcionales que garantizarán que los productos y servicios TIC sean accesibles para todas las personas; por ejemplo, desde un teléfono móvil, hasta ordenadores, pasando por páginas web; así, los requisitos para la web se basan en las directrices de accesibilidad de contenidos web WCAG 2.0, desarrolladas por W3C, estando en línea con los indicados en la norma española UNE 139803, ‘Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web’. Además, la norma europea, publicada en ETSI (Leiho berri batean Irekitzen Du) , describe los procedimientos de ensayo y la metodología de evaluación de cada uno de ellos. La norma ha sido adoptada al catálogo español como UNE-EN 301 549 por parte de AENOR, la entidad legalmente responsable del desarrollo de las normas técnicas en España.

La Administrazio Publikoak hitzarmen bat sinatu du, estatuko idazkaritza AENOR (Leiho berri batean Irekitzen Du) arau hori zabaltzeko. a través del Portal de Administración Electrónica. Está prohibida la distribución de este documento por otros medios que no sean los autorizados por AENOR.

Accessible WAI-ARIA Rich Internet Aplikazioak

WAI-ARIA (Leiho berri batean Irekitzen Du) 2014ko martxoan onartu zen, nola definitzen duen nazioarteko gomendioa da web aplikazioek edukiei eta eskuragarriagoak ezgaitasuna duten pertsonen laguntza eduki dinamikoa sortzeko, eta Oso aurreratuak garatu eta erabiltzaile-interfaze IRABAZITA, HTML eta Javascript. horren Barruan sartzen da. Web erabilerraztasuna gauzatzeko ekimena (WAI) (Leiho berri batean Irekitzen Du) urteko Web partzuergoak (W3C) (Leiho berri batean Irekitzen Du) .

UNE 139803:2004 araua. - edukietarako Sarbidea sarean.

UNE 139803:2004 arauak: arau bat da, abiapuntu izan duen egiteko 1.0 erabilerraztasunerako gidalerroak edukien webgunean (WCAG 1.0) Web erabilerraztasuna gauzatzeko ekimena (WAI) web-ean (partzuergoak (W3C). arau horien baliokideak dira Gehienetan baina irisgarritasun-baldintzak eta pixka bat igo da gehien dituen lehentasuna UNE arauaren baldintza horietakoren bat. Beraz, UNE araua betetzen duen gunea ere WCAG 1.0 arabera egingo da, baina baliteke gunea arabera WCAG 1.0 erabilerraztasun maila jakin bat lortzeko behar arauaren araberako aldaketarik EGIN.

Espainiako legeriak (1494/2007 errege dekretuak, azaroaren 12koak, onartzen duena. Oinarrizko baldintzei buruzko erregelamendua, desgaitasuna duten pertsonen sarbidea informazioaren gizartera administrazio publikoetako webguneen beharkizunak betetzera behartzen ditu 1. eta 2. arauan zehaztutako lehentasun BAT.

Web 1.0 ebaluatzeko metodologia Bateratua UWEM

La UWEM 1.0 (Leiho berri batean Irekitzen Du) ebaluatzeko metodologia bat du (WCAG 1.0 gomendioa betetzea. ziurtatu tresnak eta metodologia Honen helburua da eskala handian egindako ebaluazio teknikak ebaluatzeko eta zaintzeko lokalean, eta elkarren artean bateragarriak diren eta WAI ekimena.

Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia