accesskey_mod_content

Notificacións administrativas

A partir da publicación da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, as notificacións das Administracións Públicas quedan reguladas polos artigos 40 a 44 desta lei.

Disponse a práctica preferentemente por medios electrónicos, establecendo que en todo caso dispóñanse neste medio de maneira adicional á vía en papel, que estará unicamente  para aqueles colectivos non obrigados á relación electrónica. Lle lei establece como vías de posta a disposición o enderezo electrónico habilitado única, a sede do organismo ou ambos.

Suite de produtos relacionados coas notificacións administrativas

A Secretaría Xeral de Administración Dixital do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital puxo en marcha un conxunto de iniciativas que permiten avanzar na implantación das notificacións en todos os ámbitos administrativos e favorecer a comparecencia por cidadáns e  empresas.

Existen diversas modalidades nas que se prestan os servizos:

Servizos dirixidos ás Administracións Públicas

Son aqueles servizos comúns que poden ser integrados en distintas aplicacións para construír ou sustentar un servizo de administración electrónica

  • Servizo compartido de xestión de Notificacións (Notifica)(Abre en nova xanela) . Proporciona unha plataforma para xestionar automaticamente todas as notificacións e comunicacións que se xeran nos organismos emisores, de forma que cheguen ao seu destino da maneira máis eficiente e económica posible.
  • Enderezo electrónico Habilitado única(Abre en nova xanela) . Se non utiliza Notifica, pode integrarse coa DEHú directamente a través de servizos web para o efecto, como Administración Pública emisora de notificacións electrónicas. Desta maneira, as notificacións dirixidas a cidadáns e empresas poderanse recoller nun único punto para comodidade dos usuarios.

Servizos dirixidos á cidadanía e empresas

  • Enderezo electrónico Habilitado única(Abre en nova xanela) . Accesible a través de http://dehu.redsara.es http://dehu.redsara.es(Abre en nova xanela) ten como obxectivo facilitar o acceso e a comparecencia ás notificacións, ademais da redución da dispersión dos envíos. Para iso, está a traballarse na entrada progresiva de cada vez máis organismos co fin de reunir nun só punto as notificacións e comunicacións das Administracións Públicas de España. No caso de grandes destinatarios de notificacións, están dispoñibles uns servizos web para a consulta e comparecencia de forma automatizada.
  • Enderezo electrónico Habilitado(Abre en nova xanela) . Transitoriamente, manterase o portal do Enderezo electrónico Habilitado accesible a través de http://notificacións.060.es/ http://notificacións.060.es/(Abre en nova xanela)  aínda que todos os organismos emisores están a trasladar as súas notificacións á DEHú. Este servizo retirarase proximamente en favor da DEHú.