content _ mod _ accesskey

Kantabriako autonomia erkidegoko legeria

Kantabriako autonomia-erkidegoko legeen eta arauen hautatzea.

OHARRA . Lehen hurbilketa bat da euskal autonomia erkidegoko legeria. Ez du gai hori sakon bilduma bat.

Kantabria. Lehendakaritza eta justizia Saila

2018. abuztua 28

2018. 47// Agindu AURRETIK abuztuaren 21eko informazio sistema (erabilera arautzen duena Administrazioak espediente elektronikoen kudeaketa Orokorra kantabriako autonomia-erkidegoko. BOC: 168. zk .// 08 2018ko 28

 • Zerbitzu elektronikoak

Kantabria. Gobernu batzordea

2018. uztailaren 19a

2018. 60/Dekretua, uztailaren 12koa, arautzekoa euskal autonomia erkidegoko administrazioaren erregimen juridikoa. beren jarduera administratiboan baliabide elektronikoak erabiltzeari eta herritarrekiko harremanak.
BOC: 141 zk .// 07 2018ko 19

 • OHARRA: 5.4. artikuluan aipatzen den bereziki egindako aurreikuspenaren arabera, "erakundearen informazio Sistemak erabiliko diren, kantabriako autonomia-erkidegoko administrazioak beren ahalmenen barruan, administrazio jarduerari eta harremanetan herritarrek behar hori Agindu bidez aurretiaz onartutako urteko/saileko administrazio elektronikoaren arloan eskumenak dituen sailburuak, zuzendaritza nagusiaren txostena derrigorrezkoa den administrazio elektronikoaren arloan".

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Lege 39 eta 40

Kantabria. Gobernu batzordea

2007ko ekainaren 28an

42/Dekretua 2007ko ekainaren 22ko por el que se regula el Régimen Jurídico de la Autorización y Uso de la agintari eta enplegatu publikoen sinadura elektronikoa euskal autonomia erkidegoko administrazioaren eta bere sektore publikoaren barrena.
BOC: 124 zk., 2007ko 06// 28

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa

Kantabria. Gobernu batzordea

2007ko ekainaren 28an

43/Dekretua 2007ko ekainaren 22ko onartzen du. Política de Gestión de documentos administrativos electrónicos, expedientes electrónicos y archivo electrónico euskal autonomia erkidegoko administrazioaren eta bere sektore publikoaren kantabriako. BOC: 124 zk., 2007ko 06// 28

 • Zerbitzu elektronikoak

Kantabria. Gobernu batzordea

2007ko martxoa.

10/Dekretua 2007ko martxoaren 9ko por el que se regula el régimen jurídico especial para la utilización de medios tecnológicos en los espediente elektronikoa osorik hartzen ez direnak BOC.: 53 zk .// 03 2017ko

 • Zerbitzu elektronikoak

Kantabria. Lehendakaritza eta justizia Saila

irailaren 30ean.

PRE// agindua hartu zuten, irailak 14 emandako informazioaren segurtasunari buruzko baldintzak arautzen dira, eta informazio-sistemen txertatzea pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas en la contratación pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC: núm. 189, de 30/09/2016

 • Segurtasuna
 • Kontratazioa

Kantabria. Gobernu batzordea

2010eko maiatzaren 25ean

31/2015 Dekretua, maiatzaren 14koa , por el que se aprueba la Política de Seguridad de la Información de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC: núm. 97 de  25/05/2015

 • OHARRA : El presente decreto tiene por objeto establecer el marco común, las directrices básicas y el régimen organizativo para la gestión de la Seguridad de la Información. Tal y como define el anexo IV del 3/2010 Errege Dekretua (Leiho berri batean Irekitzen Du) , "Seguridad de las redes y de la información, es la capacidad de las redes o de los sistemas de información de resistir, con un determinado nivel de confianza, los accidentes o acciones ilícitas o malintencionadas que comprometan la disponibilidad, autenticidad, integridad y confi dencialidad de los datos almacenados o transmitidos y de los servicios que dichas redes y sistemas ofrecen o hacen accesibles".

 • Segurtasuna

Kantabria. lehendakaritza eta justizia Saila

2010eko maiatzaren 6a

19// Agindua jaso AURRETIK, apirilaren 15ekoa , por la que se aprueba y regula el uso del sistema de Portafirmas electrónico en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC: núm. 84 de 06/05/2015

 • OHARRA 34.4 Artikuluaren: eta bitartean 2014Ko 74/dekretua, azaroaren 27koa, (Leiho berri batean Irekitzen Du) , establece que se potenciará la implantación del sistema de Portafirmas electrónico o sistema equivalente, como instrumento de gestión orientado a la firma electrónica de los documentos de los procesos de gestión de la organización.

 • Zerbitzu elektronikoak

Kantabria. Lehendakaritza eta justizia Saila

2010eko maiatzaren 6a

// Agindua jaso AURRETIK, 20, apirilaren 15ekoa , por la que se regulan las comunicaciones electrónicas internas en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC: núm. 84 de 06/05/2015

 • OHARRA Agindu Hau aplikatuko zaie: euskal autonomia erkidegoko administrazio orokorraren barrena, erakunde publikoek eta erakundeek lotuta edo haren mende dauden zuzenbide publikoko zeregin administratiboak burutzen dituztenean ere.

 • Zerbitzu elektronikoak

Kantabria. Gobernu batzordea

2014ko abenduaren 5a

2014Ko 74/dekretua, azaroaren 27koa, , de Régimen Jurídico de la Administración Electrónica de la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC: núm. 235 de 05/12/2014

 • OHARRA Indargabetu Egiten da neurri batean: 2012Ko 37/dekretua, uztailaren 13koa (Leiho berri batean Irekitzen Du) .
  La necesidad de regular los sistemas de firma y certificados electrónicos admitidos, el tablón de anuncios electrónico, el documento y la tramitación electrónica, entre otros aspectos, aconsejan aprobar un nuevo decreto que unifique en un único texto todo el régimen jurídico de la administración electrónica, permitiendo el ejercicio efectivo del derecho de los ciudadanos a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa
 • Zerbitzu elektronikoak

Kantabria. Gobernu batzordea

2007ko urriaren 18a

Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2013 onartzen du. - Zerbitzu publikoak hobetzea de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el periodo 2013-2015. BOC: núm. 201 de 18/10/2013

 • Zerbitzu elektronikoak

Kantabria. Gobernu batzordea

2012ko uztailaren 20a

2012Ko 37/dekretua, uztailaren 13koa , por el que se regulan el registro, las comunicaciones electrónicas y la sede electrónica de la Administración. BOC núm. 141 de 20/07/2012

 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa

Kantabria. Gobernu batzordea

2012 apirila 25

2012Ko 20/dekretua, apirilaren 12koa , de Simplificación Documental en los Procedimientos Administrativos. BOC: núm. 80 de 25/04/2012 

 • OHARRA Prozesuko izapideak erraztu da: jarduera eta indarrean dagoen legeriaren arauak betetzeko batzuk; beraz, ez da administrazioaren esku dauden dokumentuak berak eskatu ahal izan edo baliabide elektronikoen bidez.

 • Gobernu irekia

Kantabria. Gobernu batzordea

2010eko martxoaren 31

18. - 2010 Dekretua, martxoaren 18koa , por el que se regula el Boletín Oficial de Cantabria. CVE-2010-4516
BOC: 62/03/31 zk.

 • Hala, edizio elektronikoa (egoitza elektronikoan argitaratzen da B.O.C.; sarbidea erraztuz eta herritarrak modu erraz, nolanahi ere, benetako dokumentu elektronikoen kopia ditu.

 • Zerbitzu elektronikoak
Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia