accesskey_mod_content

Iniciatives legals i tecnològiques

61 - Implementació d'un programa de gestió integrada dels serveis socials a Aragó

Esteban del Ruste Aguilar
Institut Aragonés de Serveis Socials

62 - Gestió d'Incidències d'Aplicacioens i Serveis

José Antonio Perea Yustres
Institut Nacional d'Estadística

63 - La Xarxa Corporativa de Telecomunicacions de la Junta d'Andalusia: una xarxa en continu creixement i evolució

Loreto del Valle Encebada, Mª Nieves Estrada Ombria, Víctor Manuel Iglesias Colom
Junta d'Andalusia

64 - Compliment de la Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics en la Junta d'Andalusia

María Amparo Gamero Esteban
Junta d'Andalusia

65 - Implantació d'una infraestructura en alta disponibilitat en la Conselleria d'Economia i Hisenda: fonaments sòlids per oferir Serveis Públics Digitals 24x7x365

Francisco José Doménech Colomer
Junta d'Andalusia - Conselleria d'Economia i Hisenda

66 - Eina PT-w@nda per a la instrucció electrònica de procediments

Manuel Perera Domínguez
Junta d'Andalusia - Conselleria de Justícia i Administració Pública

67 - Estratègia de Modernizaciónde els Serveis Públics de la Junta d'Andalusia

Juan Sarrión Roldán
Junta d'Andalusia - Conselleria de Justícia i Administració Pública

68 - Sistema de gestió d'autoritzacions d'exportació de béns del Patrimoni Històric Español

Juan Pablo Sanz Martín
Ministeri de Cultura

69 - SAB: Gestió electrònica de subvencions

Juan Pablo Sanz Martín
Ministeri de Cultura

70 - YINCO: i-Tramitació en el Ministeri de Cultura

Sonia Gómez Rubio
Ministeri de Cultura

71 - Interconnexió de registres a través de correu electrònic segur/segur en el Ministeri de Defensa

Fernando Armero Acebrón
Ministeri de Defensa

72 - La identitat digital en el Ministeri de Defensa

Félix Bargueño Díaz-Villarejo
Ministeri de Defensa

73 - Xarxa Nacional d'Emergències ajusto col·laboratiu de gestió de crisi

Rodolfo Rierol de la Rosa
Ministeri de Defensa

74 - Suport geogràfic a operacions

Antonio José Medina Fuentes
Ministeri de Defensa

75 - CCN-CERT: Sistemes d'alerta primerenca

Federico Cues Rubio
Ministeri de Defensa-Centro Criptològic Nacional

76 - Alta disponnibilidad dels serveis en la SFTIC del MEH

Emilio Ragui López, Marcos Crida Pérez
Ministeri d'Economia i Hisenda

77 - Plataformes genèriques per al compliment de la Llei 11/2007: Noti, FoGe, CeTex

Beatriz Vera Mateos
Ministeri d'Economia i Hisenda

78 - Desplegament del certificat per al personal al servei del Ministeri d'Economia i Hisenda

Carlos Rierol Garcia
Ministeri d'Economia i Hisenda

79 - Seu Electrònica Central del Ministeri d'Economia i Hisenda

Juan José Vidal Doncel
Ministeri d'Economia i Hisenda

80 - Gestió Dinàmica de Riscos: Seguretat de la Xarxa de Serveis

José A. Aragoneses, Universitat Politècnica de Madrid
Cars Belso, Centre Criptològic Nacional