accesskey_mod_content

Estratexias, marco legal e organizativo da Administración Electrónica

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DOS DOCUMENTOS CONTABLES. TELCON

María Teresa Prieto Lorenzo,Álvaro Gamo Barrero
S.G.de Aplicacións de Contabilidade e Control.Intervención Xeral da Administración do Estado.Ministerio de Economía e Facenda

A CALIDADE NA PRESTACIÓN DOS SERVIZOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS

Félix Serrano Delgado
Ministerio de Industria,Turismo e Comercio

ESTUDO PILOTO DAS NECESIDADES MUNICIPAIS PARA A IMPLANTACIÓN DUN SISTEMA DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA PARA A XESTIÓN MUNICIPAL NOS CONCELLOS MEDIANOS E PEQUENOS

Eloina Coll Aliaga, Jesús Irigoyen Gaztelumendi, José Carlos Martínez Llario
Universidade Politécnica de Valencia

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA NA GENERALITAT VALENCIANA. PROXECTO GENERALITAT EN REDE

Rosa Mª Quereda Ródenas
Generalitat Valenciana

A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E A INFORMACIÓN CORPORATIVA NOS CONCELLOS ESPAÑOIS (1997/2002)

Antonio Muñoz Cañavate, Universidade de Estremadura
Celia Chain Navarro, Universidade de Murcia

A ADMINISTRACIÓN LOCAL ESPAÑOLA EN INTERNET:UNHA ANÁLISE REXIONAL (1997-2002)

Celia Chain Navarro, Universidade de Murcia
Antonio Muñoz Cañavate, Universidade de Estremadura

ADAPTACIÓN DOS PROCEDEMENTOS DE AXUDAS E SUBVENCIÓNS Aos PROCEDEMENTOS TELEMÁTICOS. A FIRMA ELECTRÓNICA E DOCUMENTACIÓN ANEXA

Clara Cala Rivero,Carlos Turmo Branco
Ministerio de Industria,Turismo e Comercio

SIMPLIFICAR ANTES DE E-ADMINISTRAR:O CASO DOS REXISTROS DE INDUSTRIAS E Os CARNÉS DE INSTALADORES

Máximo Frade Escrich
Goberno da Rioxa

CAVI,CATARROJA CONCELLO VIRTUAL. Os SERVIZOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DO CONCELLO DE CATARROJA

Josep Gisbert Ramos, Fermín Cerdeira Peco, Mª José Carretero Jiménez
Concello de Catarroja

O CENTRO DE INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN XURÍDICO ADMINISTRATIVA DA GENERALITAT VALENCIANA: COMPROMISO DE CALIDADE FRONTE Ao ADMINISTRADO

Montserrat Valentín Segura, Rafael Valls Azorín
Generalitat Valenciana

TRANSVASAMENTO DA CARTOGRAFÍA DA COMUNIDADE VALENCIANA A ESCALA 1:10.000 A BASES DE DATOS XEOGRÁFICAS

Jesús Irigoyen Gaztelumendi, José Carlos Martínez Llario,Eloina Coll Aliaga
Universidade Politécnica de Valencia

MODELO DE ADMINISTRACIÓN DIXITAL

Joseba Koldo Bilbao Gaubeka
Goberno Vasco

SDK (SOFTWARE DEVELOPMENT KIT) DE FIRMA ELECTRÓNICA

Óscar García Reyes,Carlos Guerra Belver
Grupo SIA

CONVERXENCIA CARA A UNHA CONTORNA DE TRAMITACIÓN HOMOXÉNEO DE EXPEDIENTES NA XUNTA DE ANDALUCÍA

Enrique Aciñeira Aciñeira
Xunta de Andalucía

PRESTADOR DE SERVIZOS DE NOTIFICACIÓN DA XUNTA DE ANDALUCÍA

Antonio Pedro Serrano Álvarez
Xunta de Andalucía

A ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA NA XUNTA DE ANDALUCÍA

Juan Sarrión Roldán
Xunta de Andalucía

EXTENSIÓN DA BANDA LARGA:SOLUCIÓNS TÉCNICAS E CONTORNAS DE VIABILIDADE

Jordi Castaño Portilla
Telefónica de España

NOVO MODELO DE XESTIÓN TRIBUTARIA E DE RECADACIÓN:XESTIÓN DE CALIDADE E ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Ao SERVIZO DOS CIDADÁNS E OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Encarna López López
Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia

TECNOLOXÍA VS. REGULAMENTACIÓN

Manel Blasco Salvat
SEINTEX.Grupo AZERTIA

MARCO DE COOPERACIÓN COAS UNIDADES DE INFORMÁTICA DISTRIBUÍDAS

Concepción Hortigüela Hortigüela, Francisco Javier Martínez Abad, Amparo Sanz Salvador
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais