accesskey_mod_content

Material de divulgació : tríptics, fullets, butlletins

Selecció de fullets de divulgació de serveis, productes, solucions, infraestructures comunes d'Administració electrònica.

Fullets, díptics, tríptics, altres publicacions de divulgació –en programa editorial i en portals del ministeri–

Preguntes freqüents (PMF) sobre Convenis [fullet electrònic]

26 febrer 2018

PMF sobre Convenis recollit en Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.(Obre en nova finestra)

Edita: Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Secretaria General Tècnica [febrer de 2018). 1 fitxer PDF de 12 pàgines impreses. (En portal administracion.gob.es). NIPO: 169-18-006-8 

 • Cooperació interadministrativa

Preguntes freqüents (PMF) Lleis 39 i 40, d'1 d'octubre [fullet electrònic]

30 octubre 2017

PMF sobre la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic [fullet electrònic] Elaboració i coordinació de continguts: Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. 2ª edició electrònica: octubre de 2017, 1 PDF de 35 p.

 • NOTA: Aquest document informatiu proporciona respostes a preguntes freqüents relatives a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques(Obre en nova finestra) i a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic(Obre en nova finestra) . Es presta particular atenció a aquells aspectes d'ambdues lleis més estretament lligats amb les tecnologies de la informació. Es recullen preguntes com: Quins són els aspectes més destacats en matèria d'Administració Electrònica?.Qui són els obligats a relacionar-se electrònicament amb les Administracions?. Són les Lleis 39/2015 i 40/2015 d'aplicació a la relació entre Administracions?. Quin paper tindran les Oficines de Registre?.Poden produir-se documents administratius en format paper?. Quants arxius electrònics únics existiran en les AA.PP?.Quins sistemes d'identificació electrònica poden utilitzar els interessats en les seves relacions amb les Administracions Públiques?.Ha d'haver-hi un Registre Electrònic d'Apoderaments de caràcter general?

 • Lleis 39 i 40

EGEO [fullet electrònic]

01 febrer 2017

Servei de creació de mapes interactius: EGEO. [Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). Febrer de 2017. Edita: Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Díptic PDF de 4 págs. NIPO del fullet electrònic: 169-17-063-8

 • EGEO és un servei comú i gratuït ofert pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública a totes les AAPP, a través de la Secretaria General d'Administració Digital (SGAD) que permet la creació de mapes interactius per a portals web i altres aplicacions.

 • NOTA: EGEO en CTT(Obre en nova finestra)

 • Serveis electrònics

Preguntes freqüents (PMF) sobre la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic [fullet electrònic]

20 juny 2014

[publicat al juny de 2014] 1 fitxer PDF de 14 p.

 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa

Fullets de programes d'esdeveniments organitzats per DTIC / SGAD

Congrés Lleis 39 i 40, novetats en el procediment administratiu [Madrid, 20-21 de juny de 2016] [fullet electrònic]

21 juny 2016

Organitza, Institut Nacional d'Administració Pública (INAP) en col·laboració amb l'Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC)
Lloc de celebració CEDEX Calle Alfonso XII, 3-5

La llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques(Obre en nova finestra) i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic(Obre en nova finestra) , suposen una actualització i adaptació al segle XXI del funcionament de l'Administració.

Estableixen que la tramitació electrònica dels procediments ha de constituir l'actuació habitual de totes les Administracions, tant en la seva relació amb els ciutadans com en la gestió interna i en els intercanvis d'informació entre diferents organismes.

Fan, a més, recalcament en el document, expedient i arxiu electrònic, requerint que s'aprofundeixi en la transformació digital de les Administracions Públiques, amb el consegüent guany d'eficiència i qualitat dels serveis prestats als ciutadans.

 • Serveis electrònics
 • Identitat i Signatura electrònica
 • Interoperabilitat
 • Lleis 39 i 40

Fullets electrònics distribuïts en TECNIMAP 2010

 • Selecció de fullets distribuïts en Tecnimap 2010. Tenen un caràcter històric.

 • Són actualitzats en la publicació: Catàleg de Serveis d'Administració Digital –de la SGAD: Secretaria General d'Administració Digital, publicació en la qual s'ofereixen fitxes individualitzades corresponents als serveis d'administració digital oferts des de la SGAD.

EUGO • Espanya [fullet electrònic]

06 abril 2010

Punt de contacte per a l'emprenedor : EUGO.Espanya forma part de la xarxa de punts d'accés europea EUGO en el qual es pot obtenir tota la informació de tràmits i requisits que necessita l'emprenedor per fer realitat el seu negoci, i fins i tot iniciar els tràmits electrònicament. http://www.eugo.es(Obre en nova finestra)

Tríptic divulgatiu distribuït en ocasió de Tecnimap 2010

 • Ciutadà
 • Empresa

Esquema Nacional d'Interoperabilitat: ENI [fullet electrònic]

06 abril 2010

Què és l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat : ENI ? Què és el Centre d'Interoperabilitat Semàntica de l'Administració CISE? Quins són els objectius de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat?

Tríptic divulgatiu distribuït en ocasió de Tecnimap 2010

 • Interoperabilitat

Esquema Nacional de Seguretat: ENS [fullet electrònic]

06 abril 2010

El Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica, previst en l'article de la llei 42 de la Llei 11/2007, estableix la política de seguretat en la utilització de mitjans electrònics per les AAPP[...] S'ha obtingut amb el suport del Centre Criptològic Nacional (CCN)(Obre en nova finestra) .

 • NOTA: Informació actualitzada en la secció de Seguretat

Tríptic divulgatiu distribuït en ocasió de Tecnimap 2010

 • Seguretat

Els ciutadans i l'Administració Electrònica: Llei 11/2007 [fullet electrònic]

06 abril 2010

Aquesta Llei reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les AAPP per mitjans electrònics.

Tríptic divulgatiu distribuït en ocasió de Tecnimap 2010

 • Ciutadà

Plataforma d'Intermediació de Dades [fullet electrònic]

06 abril 2010

Què és la Plataforma d'Intermediació de Dades? : És un servei que permet a qualsevol organisme verificar, en temps real, les dades relatives a un ciutadà. El ciutadà no tindrà per què aportar les dades que els organismes poden consultar a través d'aquesta plataforma : Identitat, Residència, Situació de desocupació, Renda [...]

Tríptic divulgatiu distribuït en ocasió de Tecnimap 2010

 • Identitat i Signatura electrònica

Portal de l'Administració Electrònica: PAe [fullet electrònic]

06 abril 2010

El Portal PAe ha coordinat el repte d'unificar i homogeneïtzar en un únic punt la informació de les administracions públiques en la matèria administració electrònica.

Tríptic divulgatiu distribuït en ocasió de Tecnimap 2010

 • Ciutadà
 • Cooperació interadministrativa

Projecto STORK [fullet electrònic]

06 abril 2010

Projecto STORK: Secure Identity Across Borders Linked. Aquest Consorci està constituït per un total de 29 administracions públiques i altres organitzacions europees rellevants en matèria d'identificació electrònica. Més informació (Obre en nova finestra)

Tríptic divulgatiu distribuït en ocasió de Tecnimap 2010

 • Identitat i Signatura electrònica

Xarxa SARA [fullet electrònic]

06 abril 2010

Xarxa SARA: la xarxa de les Administracions Públiques. Què és la xarxa SARA?: la Xarxa SARA és un conjunt d'infraestructures de comunicacions i serveis bàsics que connecta totes les xarxes d'Administracions Públiques i les institucions europees, facilitant l'intercanvi d'informació i l'accés als serveis.

Tríptic divulgatiu distribuït en ocasió de Tecnimap 2010

 • Infraestructures i serveis comuns

Serveis de signatura electrònica per als ciutadans [fullet electrònic]

06 abril 2010

La plataforma de validació de certificats i signatures electròniques: @signatura,  valida tots els certificats reconeguts per la Llei de signatura electrònica i que poden utilitzar els ciutadans per accedir i signar sol·licituds per internet.
Servei VALIDI. servei web online per a la signatura de documents electrònics seguint els formats que accepten les administracions públiques espanyoles en els seus serveis de tramitació electrònica.

Tríptic divulgatiu distribuït en ocasió de Tecnimap 2010

 • Identitat i Signatura electrònica

Sistema Integrat de Gestió de Personal: SIGP [fullet electrònic]

06 abril 2010

Què és el SIGP? : És un sistema d'informació que permet realitzar la tramitació electrònica d'una sèrie de procediments en matèria de gestió de relacions humanes, mitjançant l'ús de signatura electrònica 
Integrat en FUNCIONA : http://www.funciona.es 

 • Informació actualitzada en CTT: SIGP

Tríptic divulgatiu distribuït en ocasió de Tecnimap 2010

 • Infraestructures i serveis comuns

Sistema d'Interconnexió de registres: SIR, SICRES 3.0, Xarxa SARA [fullet electrònic]

06 abril 2010

SIR : Sistema d'Interconnexió de Registres.
Norma SICRES 3.0 : norma d'intercanvi registral el principi del qual és normalitzar l'intercanvi de seients registrals entre diferents oficines de registre de documents d'entrada i sortida. Per a això, estableix la informació mínima necessària per realitzar l'intercanvi d'un seient registral.

Tríptic divulgatiu distribuït en ocasió de Tecnimap 2010

 • Infraestructures i serveis comuns
 • Serveis electrònics

Validació i certificat de signatures: VALIDI [fullet electrònic]

06 abril 2010

Què és Validi? : És un servei online per a la signatura de documents electrònics seguint els formats que accepten les administracions públiques espanyoles en els seus serveis d'administració electrònica. Està disponible tant a través de la Xarxa SARA com a través d'Internet per al seu ús pels ciutadans.
URL: https://valide.redsara.es(Obre en nova finestra)

 • NOTA: Informació actualitzada en CTT: Validi

Tríptic divulgatiu distribuït en ocasió de Tecnimap 2010

 • Identitat i Signatura electrònica

Observatori d'Accessibilitat

L'Observatori Observatori d'Accessibilitat  al Portal d'Administració Electrònica (PAe) té com a objectiu ajudar a millorar el grau de compliment en matèria d'accessibilitat dels portals de l'Administració.

Butlletins de l'OBSAE

Butlletins períodicos de l'Observatori Observatori d'Administració Electrònica (OBSAE)

Butlletí de l'OBSAE. Indicadors rellevants

01 agost 2021

L'Observatori d'Administració Electrònica (OBSAE) publica des d'agost de 2021 i amb una periodicitat mensual un nou butlletí d'indicadors rellevants amb aquelles dades més destacades de l'Administració Electrònica a Espanya, recopilats entre els quals elabora el propi Observatori, així com per tercers.

Aquest butlletí s'ofereix en format procesable XLSX i en format PDF.

 • Serveis electrònics

Notes tècniques de l'OBSAE

01 setembre 2011

Les notes tècniques de l'Observatori d'Administració Electrònica (OBSAE) ofereixen informació resumida sobre aspectes concrets del desenvolupament de l'Administració Electrònica, tals com a legislació, serveis d'administració electrònica. Es realitzen des de 2011

 • Serveis electrònics