accesskey_mod_content

Tota la capacitat de la PID al servei dels Municipis

18 juny 2018

Logo PID - SVD

S'ha produït un gran augment en el nombre de transmissions d'àmbit local realitzades a través de la Plataforma d'Intermediació Electrònica durant el primer trimestre de 2018

En el gràfic següent, s'ofereix desglossada mes a mes la mateixa comparació amb el trimestre de l'any anterior: de l'enorme augment experimentat en el nombre de transmissions gestionades durant el mes de març es desprèn que el sistema està perfectament dimensionament —això és, el potencial existeix i la plataforma està preparada— per tramitar qualsevol demanda de tramitacions electròniques requerida des de l'àmbit municipal.

        Fig.1. Comparativa mes a mes de transmissions del 1er trim. de 2018 i del 2017

Perquè aquesta dada de transmissions d'àmbit municipal durant el mes de març ha multiplicat per nou el millor registre de tot l'any 2017, que es va situar en “només” 219.279 transmissions a l'octubre. Al març el sistema va ser capaç de tramitar gairebé dos milions de transaccions només d'entitats locals.

Qualsevol municipi, independentment de la seva població, dimensió o necessitats de tramitació electrònica, pot utilitzar la capacitat de la plataforma per incorporar nous serveis amb altes demandes, ocasionals o sostingudes en el temps. Com s'observa en la gràfica, el marge de creixement d'entitats locals és enorme, al costat del previsible augment de transaccions que suposaria en municipis de gran població com hem vist en el cas de Barcelona, podent ser la referència per a altres municipis similars com Madrid, València, Sevilla,etc.

   Fig.2. Comparació del nombre total de transaccions dels últims cinc trimestres

Segons les dades del primer trimestre desagregats per localitats, el municipi que ha generat aquest significatiu increment és Barcelona, en concret, a través del seu ‘Institut Municipal de Serveis Socials’.

MUNICIPI 2018/1er. trim.
Barcelona [IMSS] 2.176.982
València 53.052
Madrid 39.809
Bilbao 32.827
Màlaga 29.722
Gijón 22.196
Sta. Cruz de Tenerife 16.265
Castelló de la Plana 13.596
Jerez de la Frontera 9.028
Mataró 8.315

Resulta evident el desequilibri —i, per tant, les possibilitats del sistema— posat que Barcelona multiplica per 260 el nombre de transmissions del 10º classificat, Mataró.

CONCLUSIÓ
La capacitat demostrada per la Plataforma d'Intermediació Electrònica per absorbir altes demandes, ocasionals o sostingudes en el temps, com corroboren les transmissions gestionades de el ‘Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona’ durant el passat mes de març, permet afirmar que els Ajuntaments poden i han de seguir incorporant consultes a més serveis i nous procediments que facilitin i simplifiquin la relació dels ciutadans amb l'Administració Local.


Per a més informació d'ús té disponible els indicadors de la Plataforma en DATAOBSAE   i de la Solució PID -SVD  del CTT.

  • Infraestructures i serveis comuns
  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Lleis 39 i 40