accesskey_mod_content

Dispoñible a listaxe das Cámaras de Comercio de DIR3.

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

17 xaneiro 2018

Logo DIR3

A relación de Cámaras de Comercio xa pode descargarse en formato Excel e conterá os datos identificativos de cada unidade así como información da súa unidade responsable.

O Directorio Común de Unidades e Oficinas recolle desde o pasado 24/10/2017 as Cámaras de Comercio na sección correspondente ás unidades non orgánicas, que xunto coas Unidades de Xestión Económico Orzamentaria, Entidades Colaboradoras e Grupos de Acción Local, están dispoñibles desde esa data para a súa consulta e administración a través de plataforma web. A partir do 16/01/2018 esta información, adicionalmente, poderá descargarse en formato Excel.

As listaxes públicas de todas as entidades poden descargarse na sección Área de Descargas correspondente á solución DIR3 do CTT, dentro do apartado Consulta de unidades e oficinas en DIR3 – Listado de Cámaras de Comercio.

Esta listaxe recolle información do código DIR3, denominación e NIF así como o código DIR3 e denominación da súa unidade responsable.

Máis información na páxina do Directorio Común de Unidades e Oficinas (DIR3) do CTT.

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía