accesskey_mod_content

A Deputación de Guadalaxara avanza na implantación da administración electrónica

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

24 xuño 2014

A aplicación de Rexistro de Entrada-Saída tanto presencial como telemática que xa está a funcionar desde principios de 2014 na Deputación, será gratuíta para as entidades locais.

O equipo de goberno da Deputación Provincial de Guadalaxara deu conta das diversas actuacións que se están levando a cabo na Institución en materia de novas tecnoloxías relacionado coa administración electrónica. Explicáronse as iniciativas que perseguen facilitar os trámites administrativos aos cidadáns “adaptándonos aos novos tempos e aproveitando as vantaxes que nos ofrecen as novas tecnoloxías grazas ás cales un cidadán pode realizar perfectamente desde a súa casa, cun computador, a calquera hora do día e con independencia do horario calquera trámite administrativo”.

“O actual equipo de Goberno ten o compromiso e tamén a obriga por lei de facilitar esta comunicación cos cidadáns por medios telemáticos.Por todo iso, por unha banda, a Deputación de Guadalaxara, mediante un convenio que asinará coa Deputación de Sevilla, proporcionará a instalación, formación e mantemento dunha aplicación de Rexistro de Entrada-Saída tanto presencial como telemática para que, desta forma, os cidadáns poidan presentar documentación desde calquera lugar ante o seu concello simplemente con ter firma electrónica ou DNI electrónico e un navegador de internet”, explicou incidindo en que “esta aplicación, que xa está a funcionar desde principios de 2014 na Deputación, será gratuíta para as entidades locais”.

O vicepresidente manifestou que este proxecto “suporá un gran esforzo económico e de medios tanto persoais como técnicos por parte da Deputación de Guadalaxara, con todo, o aforro económico para os cidadáns e para as entidades pódese estimar ao redor dos 200.000 euros ao ano aproximadamente”.

Este proxecto iniciouse no cuarto trimestre de 2013 e finalizará no cuarto trimestre de 2015 aínda que durante o cuarto trimestre de 2014 terá lugar a maior parte do despregamento. Neste sentido, a principios deste mes de xuño, comezaron as primeiras xornadas de formación ás que asistiron secretarios ou auxiliares administrativos dos concellos para adquirir os coñecementos precisos para a correcta implantación destas ferramentas.

Doutra banda, para facilitar esta implantación, a Deputación tamén asinou un convenio con REDE.es para a instalación de equipamentos informáticos, de forma gratuíta, nas entidades locais que se adhiran a este proxecto para tal fin. REDE.es é unha entidade pública empresarial, adscrita ao Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, que traballa para que a sociedade española aproveite ao máximo o potencial de internet e as novas tecnoloxías.

Segundo detallou Robisco, “este convenio con REDE.es supón un investimento de 500.000 euros, financiados nun 80 por cento con fondos FEDER e nun 20 por cento con recursos propios da Deputación”. “Isto significa que a Deputación facilitará os medios necesarios para a correcta implantación da administración electrónica; é dicir, un computador e un escáner multifunción que terán todos aqueles concellos que o soliciten de forma gratuíta”.

Ademais, Robisco tamén se referiu a outra importante actuación na que a Deputación traballa da man coa Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha, a través da Dirección Xeral de Telecomunicacións e Novas Tecnoloxías, para a interoperabilidade e colaboración tecnolóxica entre administracións públicas. “Estamos a traballar nunha Oficina Virtual de Rexistro, que é un servizo que permite a interconexión de rexistros entre as administracións públicas e a eliminación do tránsito do papel entre as mesmas, con considerables aforros de custos e maior comodidade para os cidadáns”, explicou o vicepresidente.

Hai que lembrar que, hai unhas semanas, o deputado de Novas Tecnoloxías, mantivo xa unha reunión co director xeral de Telecomunicacións e Novas Tecnoloxías da Xunta, Daniel Martínez Batanero, e representantes do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Nesta reunión, púxose en común información sobre a plataforma tecnolóxica para esta Oficina Virtual de Rexistro. Analizáronse as ferramentas actualmente dispoñibles en ambas as institucións e os requisitos técnicos para poder adoptar ferramentas tecnolóxicas comúns promovidas pola Administración Xeral de Estado en materia de administración electrónica, evitando duplicidades e buscando a máxima racionalización.

En definitiva, “todas estas actuacións van encamiñadas a facilitar as xestións administrativas, evitando desprazamentos, tempo e diñeiro; e ademais a xerar uns aforros considerables á administración. Cos novos sistemas, os concellos máis pequenos que dispoñen de menos medios económicos e de persoal, poderán reducir os seus tempos de resposta, mellorando así o servizo que prestan aos veciños”, dixo o Vicepresidente

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

Oficina Virtual de Rexistro (ORVE)

Sistema de Interconexión de Rexistros

  • Servizos electrónicos
  • Cooperación interadministrativa
  • Interoperabilidade