content _ mod _ accesskey

Informazioaren segurtasun politika

Segurtasun eskema nazionalean ezarritakoarekin bat etorriz, horren ondorioz prozesu egokiak al zuten, beren erakundeen administrazioa informazioaren segurtasun-politika zehazten ditu.
Informazioaren segurtasun politika adibideak:

Estatuko Administrazio Orokorrak 2000.

Justizia ministerioa

Orden JUS/1293/2017, de 14 de diciembre, por la que se aprueba la Política de Seguridad de la Información en el ámbito de la administración electrónica

Ogasun eta herri administrazio ministerioa

HAP// agindu zuen 2004ko urriaren 15eko informazioaren segurtasun politika onartzen duen administrazio elektronikoaren esparruan (ogasun eta herri administrazio ministerioa.

Osasun ministerioa, Gizarte-zerbitzuen eta berdintasunerako

DENA utzi// 321 agindua, otsailaren 26koa, informazioaren segurtasun politika onartzen duen administrazio elektronikoaren esparruan ministerioa (osasuna, gizarte-zerbitzuak eta berdintasuna.

Atzerri arazoetako eta lankidetzako ministerioa

// Agindua AEC 1647 2013ko irailaren 5eko informazioaren segurtasun politika onartzen duen administrazio elektronikoaren esparruan (atzerri arazoetako eta lankidetzako ministerioa.

Zerga administrazioko estatu agentzia

Resolución de 8 de noviembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba la política de seguridad de la información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Lan eta gizarte segurantza ministerioa

2012Ko uztailaren 30eko agindua; horren bidez onartu da informazio-sistemen segurtasun-politika ere (lan eta gizarte segurantzako ministerioa

Gizarte segurantzaren administrazioa

Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se aprueba la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en la Administración de la Seguridad Social

Industria, Turismo eta merkataritza ministerioa

Orden IET/1934/2014, de 14 de octubre, por la que se establece la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Herri administrazioen ministerioa

Orden TAP/3148/2011, de 7 de octubre, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.

Nekazaritza ministerioa, elikadura eta ingurumena

AAA// agindua jaso 991 maiatzaren 21eko informazioaren segurtasun politika onartzen duen administrazio elektronikoaren esparruan (nekazaritza ministerioa, elikadura eta ingurumena

Lehendakaritza ministerioa

Ministerioetako Órdenes 2011ko irailaren 16 eta 2012ko apirilaren 20an, dituen informazioaren segurtasun politika onartzen du eta administrazio elektronikoaren esparruan (kultura ministerioa

Comité de Seguridad de los Sistemas de Información de la Seguridad Social

ESS// agindua 775 2014ko maiatzaren 7ko batzordearen sortzen duen gizarte segurantzako informazio-sistemen segurtasuna.

Defentsa ministerioa

Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, por la que se aprueba la política de seguridad de la información del Ministerio de Defensa.

Barne ministerioa

Orden INT/424/2019, de 10 de abril, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio del Interior y las directrices generales en materia de seguridad de la información para la difusión de resultados provisionales en procesos electorales.

Sustapen ministerioa

Orden FOM/1987/2014, de 20 de octubre, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Fomento.

Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)

Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se regula la política de seguridad de los sistemas de información de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y de la Intervención General de la Administración del Estado

Autonomia-erkidegoak

Valentziako Erkidegoa

Acuerdo del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana de 5 de junio de 2019, por el que se aprueba el documento de políticas generales de gestión y seguridad de los sistemas de información de esta institución.

Errioxako autonomia erkidegoa

Decreto 40/2014, de 3 de octubre, por el que se aprueba la Política de Seguridad de la Información de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Kanarietako Autonomia Erkidegoa

Orden de 31 de julio de 2013, por la que se establece el marco común y las directrices básicas de la política de seguridad de la información en el ámbito de la Administración Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Andaluziako Junta

1 )/Dekretua, urtarrilaren 11koa, segurtasun politika ezartzen duen informazioaren eta komunikazioaren teknologiek administrazioaren, andaluziako Junta.

Andaluziako Junta

2007ko ekainaren 19a

70/Dekretua 2007ko ekainaren 6ko dekretua aldatzen duena (1/urtarrilaren 11ko segurtasun politika ezartzen duen informazioaren eta komunikazioaren teknologiek administrazioaren, andaluziako Junta.

Toki-erakundeak

Beste Erakunde Batzuk

Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia