content _ mod _ accesskey

Informazioaren segurtasun politika

Segurtasun eskema nazionalean ezarritakoarekin bat etorriz, horren ondorioz prozesu egokiak al zuten, beren erakundeen administrazioa informazioaren segurtasun-politika zehazten ditu.
Informazioaren segurtasun politika adibideak:

Estatuko Administrazio Orokorrak 2000.

Justizia ministerioa

JUS// agindua 1293 2007ko abenduaren 14ko informazioaren segurtasun politika onartzen duen administrazio elektronikoaren esparruan

Ogasun eta herri administrazio ministerioa

HAP// agindu zuen 2004ko urriaren 15eko informazioaren segurtasun politika onartzen duen administrazio elektronikoaren esparruan (ogasun eta herri administrazio ministerioa.

Osasun ministerioa, Gizarte-zerbitzuen eta berdintasunerako

Orden SSI/321/2014, de 26 de febrero, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Atzerri arazoetako eta lankidetzako ministerioa

Orden AEC/1647/2013, de 5 de septiembre, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Zerga administrazioko estatu agentzia

Azaroaren 8ko ebazpenaren 2012, zerga administrazioko estatu agentziako lehendakaria, informazioaren segurtasun politika onartzen duena, zerga administrazioko estatu agentzia

Lan eta gizarte segurantza ministerioa

2012Ko uztailaren 30eko agindua; horren bidez onartu da informazio-sistemen segurtasun-politika ere (lan eta gizarte segurantzako ministerioa

Gizarte segurantzaren administrazioa

2007Ko irailaren 2ko ebazpena, gizarte segurantzaren estatuko idazkaritzaren onartzen du baliabide elektronikoen erabilerari dagokionez segurtasun arloko politika, gizarte segurantzaren administrazioa

Industria, Turismo eta merkataritza ministerioa

LAE// agindu zen 2004ko urriaren 14ko ezartzen den informazioaren segurtasun-politikaren administrazio elektronikoaren arloan (Ministerio de Industria, energia eta turismoa.

Herri administrazioen ministerioa

// Agindua 2011ko 3148 TAP urriaren 7ko informazioaren segurtasun politika onartzen duen administrazio elektronikoaren esparruan (herri administrazioen ministerioa.

Nekazaritza ministerioa, elikadura eta ingurumena

Orden AAA/991/2015, de 21 de mayo, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la Administración Electrónica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Lehendakaritza ministerioa

Ministerioetako Órdenes de 16 de septiembre de 2011 y de 20 de abril de 2012, por las que se aprueba y modifica la Política de Seguridad de la Información en el ámbito de la Administración Electrónica del Ministerio de la Presidencia

Comité de Seguridad de los Sistemas de Información de la Seguridad Social

Orden ESS/775/2014, de 7 de mayo, por la que se crea el Comité de Seguridad de los Sistemas de Información de la Seguridad Social.

Defentsa ministerioa

Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, por la que se aprueba la política de seguridad de la información del Ministerio de Defensa.

Barne ministerioa

Orden INT/424/2019, de 10 de abril, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio del Interior y las directrices generales en materia de seguridad de la información para la difusión de resultados provisionales en procesos electorales.

Sustapen ministerioa

Orden FOM/1987/2014, de 20 de octubre, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Fomento.

Kontuhartzailetzako aurrekontu eta gastuen idazkaritza eta estatuko administrazioaren urteko Egoera (IGAE)

2015Eko abenduaren 21eko erabakia, estatuaren aurrekontu eta gastuen idazkaritza, arautzen du informazio-sistemen segurtasun-politika estatu idazkaritzaren kontuhartzailetzako aurrekontu eta gastuen Egoera (administrazioa eta

Autonomia-erkidegoak

Valentziako Erkidegoa

Consell de ematea erabaki zuten valentziako erkidegoko ikuskaritzak 2019 ekainaren 5ean onartu zuen dokumentua eta informazio sistemen segurtasuna kudeatzeko politika orokorrak erakunde honek.

Errioxako autonomia erkidegoa

Decreto 40/2014, de 3 de octubre, por el que se aprueba la Política de Seguridad de la Información de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Kanarietako Autonomia Erkidegoa

Orden de 31 de julio de 2013, por la que se establece el marco común y las directrices básicas de la política de seguridad de la información en el ámbito de la Administración Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Andaluziako Junta

Decreto 1/2011, de 11 de enero, por el que se establece la política de seguridad de las tecnologías de la información y comunicaciones en la Administración de la Junta de Andalucía.

Andaluziako Junta

2007ko ekainaren 19a

70/Dekretua 2007ko ekainaren 6ko dekretua aldatzen duena (1/urtarrilaren 11ko segurtasun politika ezartzen duen informazioaren eta komunikazioaren teknologiek administrazioaren, andaluziako Junta.

Toki-erakundeak

Beste Erakunde Batzuk

Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia