accesskey_mod_content

Arquivo Electrónico

O arquivo electrónico permite almacenar por medios electrónicos todos os documentos utilizados nas actuacións administrativas. Estes arquivos electrónicos, destinados a cubrir o conxunto do ciclo de vida dos documentos electrónicos veñen ser complementarios e equivalentes aos arquivos convencionais.

 • Arquivo electrónico de documentos

  Información acerca dos Arquivos Estatais, onde están, que servizos ofrecen e cales son as súas principais liñas de actuación e lexislación asociada.

 • Política de xestión de documentos electrónicos

  Unha política de xestión de documentos electrónicos contén orientacións ou directrices para a creación e xestión de documentos auténticos, fiables e dispoñibles ao longo do tempo.

 • Metadatos

  Os metadatos de xestión de documentos serven para identificar, autenticar e contextualizar documentos. Mentres que  un esquema de metadatos define a incorporación e xestión dos metadatos dos documentos electrónicos ao longo do seu ciclo de vida.

 • Documento e expediente electrónico

  A definición de documentos e expedientes electrónicos xunto coas súas políticas de xestión son a base para o intercambio dos mesmos así como para a súa recuperación e conservación en arquivos electrónicos.

 • Ferramentas para a xestión de documentos e expedientes electrónicos

  O funcionamento dos arquivos electrónicos baséase na utilización de diferentes ferramentas.

 • Normas (estándares) e boas prácticas

  A política de xestión de documentos electrónicos dunha organización estará baseada en boas prácticas e normas consolidadas a nivel nacional e internacional. Esta sección ofrece ligazóns ás normas e boas prácticas máis relevantes.

 • Arquivo electrónico de documentos

  Información acerca dos Arquivos Estatais, onde están, que servizos ofrecen e cales son as súas principais liñas de actuación e lexislación asociada.

 • Política de xestión de documentos electrónicos

  Unha política de xestión de documentos electrónicos contén orientacións ou directrices para a creación e xestión de documentos auténticos, fiables e dispoñibles ao longo do tempo.

 • Metadatos

  Os metadatos de xestión de documentos serven para identificar, autenticar e contextualizar documentos. Mentres que  un esquema de metadatos define a incorporación e xestión dos metadatos dos documentos electrónicos ao longo do seu ciclo de vida.

 • Documento e expediente electrónico

  A definición de documentos e expedientes electrónicos xunto coas súas políticas de xestión son a base para o intercambio dos mesmos así como para a súa recuperación e conservación en arquivos electrónicos.

 • Ferramentas para a xestión de documentos e expedientes electrónicos

  O funcionamento dos arquivos electrónicos baséase na utilización de diferentes ferramentas.

 • Normas (estándares) e boas prácticas

  A política de xestión de documentos electrónicos dunha organización estará baseada en boas prácticas e normas consolidadas a nivel nacional e internacional. Esta sección ofrece ligazóns ás normas e boas prácticas máis relevantes.