accesskey_mod_content

Plans estratéxicos de ámbito nacional na Administración Xeral do Estado

Selección de documentos relevantes que tiveron difusión en portais de internet. Tamén se mostra unha relación de documentos históricos 

Plan de Dixitalización das Administracións Públicas 2021-2025

Plan de Dixitalización das Administracións Públicas 2021-2025

27 xaneiro 2021

Estratexia en materia de Administración Dixital e Servizos Públicos Dixitais. Xaneiro de 2021. 1 PDF de 61 páx.

 O Plan estruturarase en tres eixos de actuación:

 • 1. Transformar dixitalmente a Administración con iniciativas trasversales para o despregamento de servizos públicos eficientes, seguros e fáciles de utilizar e para a xeneralización do acceso ás tecnoloxías emerxentes.
 • 2. Despregar proxectos tractores de dixitalización, por exemplo, nos ámbitos de Sanidade, Xustiza ou Emprego. 
 • 3. Apoiar a dixitalización das administracións territoriais, Comunidades Autónomas e Entidades locais.

Medidas clave do Plan de Dixitalización das Administracións Públicas

 • App Factory: Unha iniciativa para potenciar o desenvolvemento de aplicacións móbiles de calidade coas que mellorar o acceso aos servizos públicos.

 • Administración nun Clic: Facilitará a cidadáns e empresas o acceso á información e aos servizos públicos dixitais da Administración Xeral do Estado. Unha medida que evitará a dispersión de información e que reducirá barreiras á consulta de información e a utilización dos servizos.

 • GobTechLab: A iniciativa porá en marcha un laboratorio de innovación da Administración Xeral do Estado para mellorar a experiencia no uso dos servizos públicos dixitais a través da participación cidadá, a creación colaborativa e a innovación en servizos públicos. Os principais ámbitos de aplicación serán as tecnoloxías emerxentes como a intelixencia artificial, analítica do dato e blockchain.

 • Tradución ao inglés: Plan for the Digitalisation of Spain’s Public Administration: 2021-2025 (PDF-4,92 MB)(Abre en nova xanela)

 • icona frechaInformación complementaria en PAe: Plan de Dixitalización das AAPP (2021-2025)

 • Servizos electrónicos

Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (2020)

07 outubro 2020

Presidencia do Goberno, outubro de 2020. 1 PDF de 58 p. NIPO: 089-20-023-7

 • Cooperación interadministrativa
 • Empresa
 • Cidadán

España Dixital 2025

23 xullo 2020

Coñecido tamén como Plan/Axenda/informe España Dixital 2025. Publica: Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, xullo 2020. 1 ficheiro PDF de 90 páx. impresas.

 • NOTA: Presentado o 23 de xullo de 2020 este Plan. Esta Axenda actualizada recolle un conxunto de medidas, reformas e investimentos, articulados en 10 eixos estratéxicos, co obxectivo de impulsar a transformación dixital de España como unha das pancas fundamentais para relanzar o crecemento económico, a redución da desigualdade, o aumento da produtividade e o aproveitamento das oportunidades que brindan as novas tecnoloxías.

 • A Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD), vai participar neste Plan a través da execución dunha serie de medidas, fundamentalmente no Eixo 5, relativo á dixitalización das Administracións Públicas, e no eixo 4, relativo a ciberseguridade. Tamén vai colaborar na posta en marcha de procesos de dixitalización en ámbitos estratéxicos claves para o benestar da cidadanía e a produtividade da economía, tales como sanidade, xustiza, traballo e seguridade social.

 • Ligazón portal MINECO resumo executivo España Dixital 2025 (PDF-22,8 MB)

 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos

Estratexia TIC AGE 2015-2020

Plan de Transformación Dixital da Administración Xeral do Estado e os seus Organismos Públicos. Estratexia TIC 2015-2020

01 novembro 2015

Elaboración e coordinación de contidos: Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC). [novembro de 2015].- 1 ficheiro pdf de 55 p. Edita: © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. S.X.T. NIPO: 630-15-216-6

 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa
 • Leis 39 e 40

Marco regulador para a declaración de servizos compartidos

01 novembro 2015

Elaboración e coordinación de contidos: Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC). [novembro de 2015].- 1 ficheiro pdf de 11 p. Edita: © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Secretaría Xeral Técnica. NIPO: 630-15-213-XNIPO: 630-15-213-X

 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa
 • Leis 39 e 40

Declaración de servizos compartidos

01 novembro 2015

Elaboración e coordinación de contidos: Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC). [novembro de 2015].- 1 ficheiro pdf de 76 p. Edita: © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Secretaría Xeral Técnica. NIPO: 630-15-211-9

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa
 • Leis 39 e 40

Outras publicacións relacionadas coa Estratexia TIC AGE 2015-2020

Catálogo de servizos de administración dixital (3ª ed. 2018)

01 novembro 2018

Elaboración e coordinación de contidos: Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). 3ª edición electrónica, novembro de 2018.- 1 ficheiro PDF de 103 p. Edita: © Ministerio de Política Territorial e Función Pública (MPTFP) [e] Ministerio de Facenda. Colección: administración electrónica. NIPO MPTFP: 277-19-013-7 NIPO MINHAC: 185-19-062-X

 • pdf  Catálogo de servizos de administración dixital (PDF-4,11 MB) (Abre en nova xanela)

 • NOTA: Esta publicación está relacionada co Plan de Transformación Dixital da AGE e as súas OOPP. O Catálogo de Servizos de Administración Dixital da Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD) ten como obxecto difundir os servizos comúns, infraestruturas e outras solucións que se pon a disposición das Administracións Públicas para contribuír a impulsar o desenvolvemento da Administración Dixital e mellorar os servizos que se ofrecen a cidadáns e a empresas, ou internamente aos empregados públicos.

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa
 • Leis 39 e 40

Directrices para a elaboración dos plans de acción departamentais para a transformación dixital (2017)

01 outubro 2017

Directrices, Plans de acción departamentais para a transformación dixital (PATD) Elaboración e coordinación de contidos: Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). Edita: © Ministerio de Facenda e Función Pública. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións [outubro, 2017]. 1 ficheiro PDF de 62 p. impresas. Colección: administración electrónica. NIPO (PDF): 169-17-177-X.

 • Servizos electrónicos
 • Interoperabilidade
 • Infraestruturas e servizos comúns

Plan de acción para a transformación dixital (PATD) (2017)

01 xuño 2017

Plan de acción para a transformación dixital MINHAFP (Ministerio de Facenda e Función Pública). Edita: © Ministerio de Facenda e Función Pública. Secretaría Xeral Técnica. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións. 1 de xuño de 2017. NIPO: 169-17-099-6

 • NOTA: O Plan de acción para a transformación dixital no MINHAFP, que foi aprobado por o Comité Executivo da Comisión de Estratexia TIC con data 15 de decembro de 2017, ten unha duración de catro anos, ata o 31 de decembro de 2020.
  O Grupo de traballo para a elaboración do Plan de acción para a transformación dixital (PATD) créase por Resolución conxunta do 16 de xaneiro de 2017 da Secretaría de Estado de Facenda, da S.E. de Orzamentos e Gastos, da S.E. de Función Púlbica e da Subsecretaría MINHAFP. 

 • Servizos electrónicos

Digitalíza-t (2016)

01 setembro 2016

Guía Dixitalízache: Guía para facilitar ás Entidades locais o cumprimento das obrigas dixitais das Leis 39 e 40/2015. Uso das ferramentas tecnolóxicas da DTIC. Elaboración e coordinación de contidos: Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC). Responsable edición dixital: Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións, 1ª edición electrónica: setembro de 2016. 1 ficheiro PDF de 69 páx. impresas. Edita: © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. S.X.T. Centro de Publicacións. NIPO (PDF): 630-16-002-0

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa
 • Leis 39 e 40

Documentos históricos referidos a plans estratéxicos e estudos de administración electrónica

Programa operativo de Economía baseada no coñecemento (administración electrónica e FEDER 2007-2013) (2015)

22 decembro 2015

Manual de Procedementos da Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC) como organismo intermedio de programas operativos FEDER 2007-2013. Programa operativo de Economía baseada no coñecemento. Documento con data do 22/12/2015.d

 • NOTA: A Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC) e a Dirección Xeral de Fondos Comunitarios subscribiron un acordo polo cal, a DTIC foi Organismo Intermedio para a xestión de FEDER no período 2007-2013.
 • Difundido no Portal do ministerio de Política Territorial e Función Pública: Sección Administración electrónica.  https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/administracion-electronica/feder.html

 • Cooperación interadministrativa

Informes do grao de avance da administración electrónica e Lei de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos (LAECSP) (2007-2014)

01 xaneiro 2014

 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Interoperabilidade
 • Seguridade
 • Cidadán

Plan estratéxico MELLORA (2012-2015)

01 agosto 2012

 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Interoperabilidade

Informe da Comisión para a Reforma das Administracións Públicas: CORA (2013)

01 agosto 2013

 • Comisión para a Reforma das Administracións Públicas (CORA). Goberno de España. Publicado en agosto de 2013, polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas NIPO: 630-13-106-7 (liña) e polo Ministerio da Presidencia NIPO: 002-13-038-9 (liña). 1 ficheiro pdf de 252 p. impresas.

 • Como se indica no prólogo expón no seu informe un total de 217 propostas de medidas das que 139 afectan o Estado e ás Comunidades Autónomas (CCAA) e 78 exclusivamente á Administración Xeral do Estado (AGE).

 • Realízase un resumo executivo en inglés: Reform of the public administrations CORA

 • Realizáronse entre 2013 e 2016 por parte da Secretaría de Estado de Función Pública (SEFP) informes de seguimento e informes trimestrais e anuais elevados ao Consello de Ministros referidos ao proceso de execución das medidas CORA. 

 • Informes das Subcomisións CORASubcomisión de Duplicidades Administrativas, Subcomisión de Simplificación Administrativa, Subcomisión de Xestión de Servizos e Medios Comúns, Subcomisión de Administración Institucional.
 • Publicación oficial de 2013: Informe da Comisión para a Reforma das Administracións Públicas: CORA(Abre en nova xanela)
 • Cooperación interadministrativa
 • Interoperabilidade
 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Goberno aberto

Axenda Dixital para España (2013)

15 febreiro 2013

A Axenda Dixital para España marca a folla de ruta para o cumprimento dos obxectivos da Axenda Dixital para Europa na estratexia Europa 2020 en materia TIC e de administración electrónica, e incorpora obxectivos específicos para o desenvolvemento da economía e a sociedade dixital en España.

O 15 de febreiro de 2013 o Goberno aprobou a Axenda Dixital para España na intención de mellorar a produtividade e a competitividade; e transformar e modernizar a economía e sociedade española mediante un uso eficaz e intensivo do TIC por a cidadanía, empresas e administracións.

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Interoperabilidade
 • Servizos electrónicos
 • Identidade e Firma electrónica
 • Empresa
 • Cidadán

Guía para a incorporación de IPv6 como requisito de compra pública (2012)

01 marzo 2012

Estudo realizado en marzo de 2012 por INTECO para o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. O “Plan de fomento para a incorporación do protocolo IPv6 en España”, aprobado polo Consello de Ministros o 29 de Abril de 2011, marca o inicio da transición a IPv6 na Administración Xeral do Estado.

 • Contratación

60+1 Prácticas de referencia no impulso da Administración Electrónica en España (2011)

01 abril 2011

Estudo realizado en decembro de 2010 e actualizado en abril de 2011 polo Ministerio de Política Territorial e Administración Pública en colaboración con Deloitte [ promove, DGIAE ]; prólogo de Fernando de Pablo.- Publicado en PAe en novembro de 2011.- 1 ficheiro pdf de 151 p.

 • NOTA: Apartado 3 do estudo: Modelo actual de evolución da Administración electrónica .- Apartado 4: Prácticas de referencia coa recompilación das iniciativas autonómicas no ámbito da e-Administración
 • Servizos electrónicos

Os dereitos dos cidadáns ante a administración electrónica en Europa (2010)

31 maio 2010

Estudo realizado con motivo da Presidencia española da Unión Europea (EU 2010.es).1 ficheiro PDF de 86 páxinas impresas.

Plan estratéxico de modernización CONECTA (2005)

01 setembro 2005

A túa administración en rede: 12 de abril de 2005. [Promove], Dirección Xeral de Modernización Administrativa. - 1ª ed. da publicación impresa en libro e cd-rom. - Madrid : Ministerio de Administracións Públicas (MAP). Secretaría Xeral Técnica, setembro 2005 . - 1 pdf de 426 p. - colección: Administración electrónica  NIPO: 326-05-042-2

 • Servizos electrónicos

Plan de choque para o impulso da administración electrónica en España (2003)

08 maio 2003

8 de maio de 2003. Presentado polo Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía e o Ministerio de Administracións Públicas. - [ Madrid ] : [publica ] MCYT e MAP , 2003 . - 38 p. + 12 p. do Anexo I: Resumo das medidas do plan de choque.

 • NOTA: O Plan prioriza un conxunto de dezanove medidas e concentra os seus esforzos en quince grandes servizos electrónicos.

 • Servizos electrónicos