accesskey_mod_content

Posada en producció del Portal de Traducció Automàtica PTPLATA

  02 octubre 2018

  PTPLATA permet a l'usuari traduir textos i fitxers des del castellà/espanyol a diferents idiomes, entre ells, els idiomes cooficials i l'anglès.

  Aquest portal utilitza el motor PLATA de l'Administració General de l'Estat i el motor MT@EC de la Comissió Europea a través del com es realitzen les peticions de traducció als diferents idiomes de la UE de forma transparent. Tots dos són sistemes de traducció automàtica sense revisió o intervenció humana. La qualitat de les traduccions està dins dels llindars de qualitat marcats per a aquest tipus de sistemes de traducció.
   
  Tota la informació traduïda a través d'aquest portal es transmetrà a través de xarxes segures - xarxa SARA i xarxa TESTA.

  La identificació per entrar en la Plataforma de Traducció Automàtica es realitza a través del CAS i és necessari tenir un perfil d'Administració Pública registrant-se al Portal d'Administració Electrònica.

  Més informació en la solució PTPLATA del CTT

  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Infraestructures i serveis comuns
  Punt d'Accés General
   
  Punt d'Accés General