Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Portal de Firma Electrònica

 • Nomene Abreujat:
  portalfirma
  Resum:
  El Portal de Firma Electrònica és un lloc web que pretén acostar i fer més accessible la firma electrònica a ciutadans i empreses. S'estructura entorn de/entorn d'una sèrie de tutorials sobre l'operativa bàsica de firma i validació de firmes electròniques i entorn de/entorn de conceptes relacionats amb la firma, com els certificats digitals, el procés de firma, plataformes de validació, aspectes legals, etc.
  Destinataris:
  Ciutadà , Empresa , Qualsevol Administració Pública
  Organismes Responsables:
  Ministeri de Política Territorial i Funció Pública
  Secretaria d'Estat de Funció Pública
  Secretaria General d'Administració Digital
  Manera d'Ús:
  Servici en xarxa per a usuari final
  Contacte:

  Centre d'Atenció a Usuaris:

  Correu Electrònic:  cau.060@seap.minhap.es  
  Direcció: Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
  Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l'Administració Electrònica
  Att. Portal de Firma Electrònica 
  C/ María de Molina, 50
  28071 – MADRID

  Tipus de Solució:
  Infraestructura o servici comú
  Estat de la Solució:
  Producció
  Àrea orgànica:
  Estatal
  Àrea funcional:
  Govern i Sector Públic , Documents Personals
  Llicència:
  No aplica
  Nivell Interoperabilitat:
  Tècnic

  Descripció

  El pas d'una Administració basada en paper a l'Administració Electrònica requerix una interacció entre el ciutadà i l'Administració per mitjans exclusivament electrònics. Des que el ciutadà s'identifica a l'inici del tràmit fins a la seua finalització mitjançant la firma de la documentació generada és necessari usar mitjans electrònics.

  Les peces bàsiques que possibiliten esta relació electrònica són els certificats electrònics, i per mitjà d'estos la firma electrònica.

  L'objectiu del Portal de Firma és precisament fer més comprensibles i pròxims tant a ciutadans com a empreses tots els conceptes relacionats amb les firmes i certificats electrònics.

  El portal està estructurat en dos seccions destinades la primera a ciutadans i la segona a empreses per les peculiaritats que presenta cadascun en l'ús i freqüència de la firma electrònica.

  Dins de cada secció es poden distingir dos àrees principals:

  • Un àrea de demostració o aprenentatge on s'ensenya a l'usuari com realitzar determinades accions de firma electrònica utilitzant diferents aplicacions i webs.
  • Una segona àrea de contingut explicatiu sobre conceptes i temes relacionats amb la firma electrònica: tipus de firmes, formats de les firmes, ús dels certificats electrònics, requisits tècnics per a usar la firma, base legal, etc.

  El portal de firma està accessible en la direcció:  http://firmaelectronica.gob.es

  Subscripcions

  En esta àrea podrà donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introduïsca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introduïsca l'email per a donar-se de baixa de la subscripció.
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General