Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Iniciativas Parlamentarias

 • Indicadores:

  Desde a súa posta en produción en xaneiro de 2010 ata agora cargáronse unhas 10.200 iniciativas desde MPR, tramitándose por completo ata o momento unhas 7.900 o que rolda o 78%.

  Descrición Funcional

    A aplicación web achega a seguinte funcionalidade:

  • Carga das iniciativas parlamentarias asignadas ao MEH a través do servizo web Cortesí@ do MPR.
  • Posibilidade de alta manual de iniciativas en caso de urxencia.
  • Inicio da tramitación dunha iniciativa, agrupando opcionalmente varias iniciativas nun único grupo.
  • Asignación do grupo ou iniciativa individual a centros directivos, tanto aqueles que acceden e utilizan a aplicación web, como para aqueles que quedan fóra do seu alcance (neste caso, a xestión realízase a través de correo electrónico).
  • Distribución xerárquica do grupo ou iniciativa individual a unidades tramitadoras.
  • Resposta desde as unidades de niveis inferiores a niveis superiores.
  • Recompilación e resposta a MPR a través do seu servizo web Cortesía.
  • Notificación a centros tramitadores.
  • Xeración de estatísticas e informes: cadros de mando.
  • Reclamación de informes a unidades tramitadoras que aínda non responderon a unha asignación.
  • Xestión de Grupos parlamentarios, Tipos de informes de actividade e Tipos de figuras.
  • Xestión de unidades tramitadoras, preferencias das mesmas e usuarios.
  • Xestión de centros favoritos para as unidades tramitadoras.
  • Acceso ás funcionalidades en función de roles asignados a usuarios.
  • Rastrexabilidade das accións realizadas na xestión.

  Descrición Técnica

  Solución:

  A aplicación Iniciativas Parlamentarias, foi desenvolvida en arquitectura .NET. A base de datos é SQL Server 2005, o servidor Web, Internet Information Server 6.0, estando soportada en servidores Windows 2003 Server.
   
  Os sistemas externos que interveñen na aplicación son os seguintes:
  • Servizo web de MEDUSA. MEDUSA é o sistema de datos administrativos unificados de persoal do MEH. Ao tratarse dun sistema externo, é posible conectar a aplicación con outros sistemas personalizados, diminuíndo o axuste.
  • Módulo de autenticación AUTENTICA.NET. Utilízase para autenticar aos usuarios que accede á aplicación. Este modulo proveo o MEH para incluír en todas as aplicacións web. Ao tratarse dun sistema externo, é posible conectar a aplicación con outros sistemas personalizados, diminuíndo o axuste.
  • Servizo web de Cortesi@. Trátase dun servizo web para interactuar coa aplicación que xestiona as iniciativas parlamentarias no Ministerio de Presidencia. A aplicación de Iniciativas Parlamentarias conéctase ao este sistema para traerse as novas iniciativas pendentes de tramitar e para devolver as respostas ás iniciativas tramitadas.
  • Cliente de Centros Directivos. Trátase unha dll que se utiliza para a consulta de información da aplicación de Centros Directivos do MEH. Dita aplicación xestiona todos os centros directivos que utilizan as aplicacións do MEH. Ao tratarse dun sistema externo, é posible conectar a aplicación con outros sistemas personalizados, diminuíndo o axuste.
  O seguinte gráfico mostra todos os Sistemas implicados na aplicación de iniciativas parlamentarias.
   
   
   

  Linguaxe:

  O marco tecnolóxico da aplicación é o seguinte:

  • Microsoft .NET 3.5. ASP.NET 3.5.
  •   Visual Studio 2008. Linguaxe VB.NET.
  • SQL Server 2005.
  • Team Foundation Server. PEX e Moles.
  • IIS 6.0 (sobre W2003 Server).
  • WSE 2.0 (Para o acceso ao servizo web de Cortesi@).
  • Ajax Control Toolkit para ASP.net 3.5.
  • SandCastle (para documentación de código).
  • Reporting Services en modo local (rdlc) e Report Viewer (para xerar informes)
  • Acrobat Reader/Writer (para visualizar ficheiros .pdf)
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas