Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Iniciatives Parlamentàries

 • Indicadors:

  Des de la seva posada en producció al gener de 2010 fins a ara s'han carregat unes 10.200 iniciatives des de MPR, tramitant-se per complet fins al moment unes 7.900 el que ronda el 78%.

  Descripció Funcional

    L'aplicació web aporta la següent funcionalitat:

  • Càrrega de les iniciatives parlamentàries assignades al MEH a través del servei web Cortesí@ del MPR.
  • Possibilitat d'alta manual d'iniciatives en cas d'urgència.
  • Inici de la tramitació d'una iniciativa, agrupant opcionalment diverses iniciatives en un únic grup.
  • Assignació del grup o iniciativa individual a centres directius, tant aquells que accedeixen i utilitzen l'aplicació web, com para aquells que queden fora del seu abast (en aquest cas, la gestió es realitza a través de correu electrònic).
  • Distribució jeràrquica del grup o iniciativa individual a unitats tramitadores.
  • Resposta des de les unitats de nivells inferiors a nivells superiors.
  • Recopilació i resposta a MPR a través del seu servei web Cortesia.
  • Notificació a centres tramitadors.
  • Generació d'estadístiques i informes: quadres de comandament.
  • Reclamació d'informes a unitats tramitadores que encara no han respost a una assignació.
  • Gestió de Grups parlamentaris, Tipus d'informes d'activitat i Tipus de figures.
  • Gestió d'unitats tramitadores, preferències de les mateixes i usuaris.
  • Gestió de centres favorits per a les unitats tramitadores.
  • Accés a les funcionalitats en funció de rols assignats a usuaris.
  • Traçabilitat de les accions realitzades en la gestió.

  Descripció Tècnica

  Solució:

  L'aplicació Iniciatives Parlamentàries, ha estat desenvolupada en arquitectura .NET. La base de dades és SQL Server 2005, el servidor Web, Internet Information Server 6.0, estant suportada en servidors Windows 2003 Server.
   
  Els sistemes externs que intervenen en l'aplicació són els següents:
  • Servei web de MEDUSA. MEDUSA és el sistema de dades administratives unificades de personal del MEH. En tractar-se d'un sistema extern, és possible connectar l'aplicació amb altres sistemes personalitzats, disminuint l'acoblament.
  • Mòdul d'autenticació AUTENTICA.NET. S'utilitza per autenticar als usuaris que accedeix a l'aplicació. Dita modulo ho proveeix el MEH per incloure en totes les aplicacions web. En tractar-se d'un sistema extern, és possible connectar l'aplicació amb altres sistemes personalitzats, disminuint l'acoblament.
  • Servei web de Cortesi@. Es tracta d'un servei web per interactuar amb l'aplicació que gestiona les iniciatives parlamentàries en el Ministeri de Presidència. L'aplicació d'Iniciatives Parlamentàries es connecta a aquest sistema per portar-se les noves iniciatives pendents de tramitar i per retornar les respostes a les iniciatives tramitades.
  • Client de Centres Directius. Es tracta una dll que s'utilitza per a la consulta d'informació de l'aplicació de Centres Directius del MEH. Aquesta aplicació gestiona tots els centres directius que utilitzen les aplicacions del MEH. En tractar-se d'un sistema extern, és possible connectar l'aplicació amb altres sistemes personalitzats, disminuint l'acoblament.
  El següent gràfic mostra tots els Sistemes implicats en l'aplicació d'iniciatives parlamentàries.
   
   
   

  Llenguatge:

  El marc tecnològic de l'aplicació és el següent:

  • Microsoft .NET 3.5. ASP.NET 3.5.
  •   Visual Studio 2008. Llenguatge VB.NET.
  • SQL Server 2005.
  • Team Foundation Server. PEX i Moles.
  • IIS 6.0 (sobre W2003 Server).
  • WSE 2.0 (Per a l'accés al servei web de Cortesi@).
  • Ajax Control Toolkit para Asp.net 3.5.
  • SandCastle (per a documentació de codi).
  • Reporting Services en manera local (rdlc) i Report Viewer (per generar informes)
  • Acrobat Reader/Writer (per visualitzar fitxers .pdf)
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Responsable

Enllaços d'interèsSolucionis Relacionades