Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema de Verificación e consulta de Datos - Goberno de Aragón

 • Indicadores:

  Pedimentos realizados durante o ano 2012: 69.406

  Descrición Funcional

  SVCD interactúa a través de servizos web coa Plataforma de Intermediación para obter os certificados e datos solicitados polo empregado público.
  Os servizos dispoñibles son:

  • Consulta de identidade.
  • Verificación de identidade.
  • Verificación de residencia.
  • Comprobación de corrente de pago coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS).
  • Comprobación de corrente de pago coa Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) .
  • Contratos con Administracións Públicas.
  • Autorizacións de licenzas de transporte.
  • Axudas e subvencións.
  • Permisos de residencia e traballo para estranxeiros.
  • Consulta de discapacidade.

  Compoñentes:

  • Core: É o compoñente principal da plataforma que inclúe toda a lóxica do SVCD e que é o encargado de prover os servizos web necesarios para o portal privado. Os servizos ofrecidos polo core son os comentados anteriormente, ademais de expor métodos para o portal de administración
  • Priv: aplicación web destinado aos empregados públicos para interactuar co sistema SVCD. O seu principal labor é quepuedan realizar unha consulta ou unha verificación dos datos de identidade e de residencia, unha consulta de datos de discapacidade, ou unha consulta de estar ao corrente de pago coa AEAT e a TGSS e do certificado de discapacidade. Para poder realizar as consultas existen dous métodos: Mediante formulario web, na que o funcionario completa os campos indicados e realiza o pedimento, mostrando por pantalla o resultado da consulta. E Pedimentos masivos. O funcionario prepara unha folla de cálculo cos campos definidos como se indican coa información que quere consultar/verificar, sóbea á aplicación e procésase o lote. O resultado é un ficheiro coas respostas da plataforma.
  • Admin: aplicación web de configuración e administración do sistema.Para poder utilizar a aplicación fan falta unha serie de requisitos:
   – Dar de alta na Plataforma de Intermediación o/o procedemento(s) que van utilizar o servizo, así como o certificado da Administración.
   – Empregado público: Dado de alta en SIU e PAU e ter asignado como procedemento de traballo algún dos que están habilitados na Plataforma de Intermediación.
   – Conectada á Rede Sara

  Descrición Técnica

  Para o deseño da arquitectura do sistema SVCD seguíronse os patróns de deseño máis estendidos como son as arquitecturas J2EE en diferentes capas. As capas da aplicación son as seguintes:

  • Capa de Presentación: encargada de interaccionar co usuario e presentar a información. Para esta capa elixiuse o framework Struts2 que implementa o estendido patrón de deseño MVC ou Modelo-Vista-Controlador. Sendo:
  • Vista: JSP's
  • Modelo: diferentes Actions definidos
  • Controlador: Dispatcher proporcionado polo framework Struts2
  • Capa de Negocio-Servizos: para a capa de negocio utilízase o framework de Spring para inxectar as dependencias. Para a xeración dos servizos web que exporán as funcionalidades de SVCD ao exterior utilízase CXF.
  • Capa de Acceso a Datos: para a xestión da capa de datos utilízase o framework Hibernate coa utilización do patrón de deseño DAO.

  Os compoñentes externos cos que interactúa son os seguintes:

  • Plataforma de Firma Electrónica (ASF)
  • Sistema de Identificación de Usuarios (SIU)
  • Plataforma de Autorización de Usuarios (PAU)
  • Plataforma de Intermediación do MHAP

  A aplicación desenvolveuse conforme ás características técnicas das contornas onde reside que son as seguintes:

  • Sistemas Sun Solaris
  • Servidor de aplicacións Oracle Application Server 10g Release 3
  • Servidor de base de datos Oracle Database 10g Release 2 RAC
  • Driver thin JDBC de conexión a base de datos: Oracle JDBC Driver 10.1.0

  SVCD require que a máquina virtual de java sobre a que se executa o servidor de aplicacións sexa jdk1.5.0_22, con J2EE v1.4, JSP 2.0 e Servlet 2.4. En concreto SVCD despregouse e probado con jdk1.5.0_22 sobre Oracle Application Server e a base de datos Oracle.
  Para máis información débese consultar:

  • Manual de explotación
  • Manual de instalación
  • Manual de Usuario

  CTT-Grafico-SVCD-Aragon

Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas