Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Mòduls per a aplicacions mòbils OSAM

 • Descripció Funcional

  l modulo de control de versions permet, de forma parametritzada, alertar a l'usuari que la versió de l'aplicació que està executant és obsoleta. El mòdul permet fer-ho com una recomanació o bé, fent obligatòria la seva actualització per poder continuar utilitzant el producte. També permet redirigir a un element extern en cas de discontinuïtat del producte.

  Descripció Tècnica

  Depenent del sistema operatiu existeixen dues versions:

   

  IOS: https://github.com/ajuntamentdebarcelona/osam-controldeversions-ios

   

  ANDROID: https://github.com/ajuntamentdebarcelona/osam-controldeversions-android

   

  En cas d'ANDROID s'agrega a les dependències del projecte:

   

  compili 'com.github.AjuntamentdeBarcelona:osam-controldeversions-android:1.5.0'

   

  Ademas d'agregar al root build.gradle :

   

  allprojects {
      repositories {
          jcenter()
          maven { url "https://jitpack.io" }
      }
  }

   

  Para IOS s'agrega a l'arxiu Podfile la ubicació del repositori:

   

  pod 'VersionControl', :git => 'https://github.com/ajuntamentdebarcelona/osam-controldeversions-ios.git', :etiqueta => '2.9'

   

  Per després actualitzar les dependències amb el comando ‘pop update’