Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Funciona - Portal de l'empleat públic

 • Fecha Puesta en Producció:

  01/01/2003

  RoadMap:
  • Durant el primer trimestre es renovarà l'aspecte visual del Portal Funciona, amb un disseny més modern i funcional, similar al ja emprat en la Sede Funciona.
  • A primers d'abril es completarà l'adaptació del Portal Funciona i la Sede Funciona a l'IV Conveni Únic de personal laboral de l'Administració General de l'Estat.
  • El Servei de Declaracions i Comunicacions d'alts càrrecs, que actualment s'utilitza amb caràcter voluntari, passarà a ser d'ús obligatori el 20 d'abril, segons es determina en l'Ordre TFP/2/2020, de 8 de gener.
  • Durant l'any 2020, es continuarà l'evolució de la Seu Funciona, incloent nous procediments de gestió de personal (SIGP) orientats a l'empleat públic, com per exemple, concursos de trasllats, certificats de serveis previs i de mèrits, canvis de situació administrativa, etc...
  Indicadors:

  Visites anuals: 1.958.241

  Páginas vistes: 27.809.785

  Places ofertes: 2.287

  Visites anuals a la Seu Funciona: 278.488

  Páginas vistes a la Seu Funciona: 1.097.593

  Dades de 2019

  Descripció Funcional

  El portal dona accés a serveis i informació d'utilitat  per als empleats públics, com per exemple els següents:

  • Consulta de la nòmina i certificat d'IRPF
  • Consulta i sol·licitud electrònica de l'expedient laboral
  • Consulta de les dades econòmiques del Pla de Pensions de l'AGE
  • Consulta de documents electrònics
  • Ofertes de llocs en comissió de serveis
  • Informació i subscripció a concursos de trasllats
  • Taulers d'anuncis de mobilitat laboral
  • Directori del personal de l'AGE

  A més és el punt d'accés a les aplicacions especialitzades desenvolupades per la Sotsdirecció General de Serveis Electrònics per a la Gestió dels Recursos Humans:

  • Registre Central de Personal
  • Badaral
  • Portal CECIR
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal
  • Portal Sires d'intercanvi de fitxers

  Descripció Tècnica

  Funciona està albergat en servidors Linux Red Hat i utilitza les següents eines:

  • Magnolia, gestor de continguts de Magnolia International Ltd.
  • Central Authentication Service (CAS) del projecte Open Source JA-SIG. S'utilitza per proveir serveis d'autenticació i SSO per al Portal i per a les aplicacions externes.
  • Spring Security, component de seguretat del Framework Spring i part del Spring Portfolio. S'utilitza per proveir serveis d'autorització dins dels continguts i serveis del Portal.
  • Apatxe HTTP Server. Servidor web de referència en Internet.
  • Apache Tomcat. Servidor d'aplicacions.
  • Motor d'indexació i cerca Apache Lucene, que es troba integrat dins del gestor de continguts Magnolia.
  • Apache Axis. Implementació de SOAP, requerida per al desenvolupament de serveis web.
  • BD Oracle
  • Utilitza la plataforma de validació de signatura @signa per a la validació de certificats
  • Utilitza el Portasignatures de la SEAP per a la tramitació interna de les sol·licituds electròniques d'accés a aplicacions.
Responsable

Enllaços d'interèsSolucionis Relacionades