accesskey_mod_content

O OCDE constitúe un foro de compartición e intercambio de experiencias de Gobernos nacionais de todo o mundo co fin de atopar solucións a problemas comúns e expor recomendacións nos ámbitos económicos, sociais e ambientais. Na área de Gobernación Pública trabállase desde 2001 en políticas públicas relacionadas coa modernización da Administración e a administración dixital, destinadas a explorar como os gobernos poden aproveitar mellor as tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) para integrar os principios de boa gobernación dos países.

  • Network on E-Government (Abre en nova xanela) (E-Leaders): Grupo do OCDE, que depende do Comité de Gobernación Pública, formado polos CIOs (Chief Information Officer) ou máximas autoridades en materia de Tecnoloxías da Información para a Administración Públicas dos Estados Membro. O seu obxectivo é intercambiar información entre os Estados Membro sobre as estratexias e o estado de situación da Administración Dixital e o Goberno Aberto nos seus países, así como formular recomendacións de alto nivel para a elaboración de Estratexias de Administración Dixital. Tamén se encarga da aprobación das avaliacións en materia de Administración Dixital e Goberno Aberto que realiza o OCDE aos distintos países (peer-to-peer reviews). Del depende o subgrupo encargado de analizar indicadores de Administración Dixital e o encargado de analizar indicadores de Goberno Aberto nos Estados Membro. Neles tamén se preparan os documentos e estudos sobre a materia.
  • Working Party on Security and Privacy in the Dixital Economy - WPSPDE (Abre en nova xanela) : O Grupo de Traballo de Seguridade e Privacidade na Economía Dixital, anteriormente denominado de Seguridade da Información e Protección da Privacidade (Working Party on Information Security and Privacy – WPISP), realiza estudos e formula recomendacións de alto nivel para que os gobernos e outros actores aseguren que a seguridade e a protección da privacidade apoian o desenvolvemento da economía de Internet así como a prosperidade económica e social. Identifica tendencias, serve para o intercambio de experiencias e analiza o impacto da tecnoloxía no desenvolvemento de políticas relativas á seguridade e á protección da privacidade (protección de datos de carácter persoal, identificación e autenticación electrónica, criptografía, seguridade da información, ciberseguridade).
  • Task Force Observatorio de Innovación do Sector Público: O Observatorio de Innovación do Sector Público é o resultado dunha Task Force dependente do Comité de Gobernación Pública, que ten como obxectivo recoller todas as iniciativas innovadoras destinadas a achegar solucións para os xestores públicos que buscan ideas para reducir o gasto na prestación dun servizo, para mellorar un servizo sen incrementar o custo ou para pór en marcha un novo produto que noutro país xa existe. Eríxese nun foro internacional de intercambio de prácticas innovadoras.
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral