accesskey_mod_content

Política de xestión de documentos electrónicos

Unha Política de xestión de documentos electrónicos contén orientacións ou directrices que define unha organización para a creación e xestión de documentos auténticos, fiables e dispoñibles ao longo do tempo, de acordo con as funcións e actividades que lle son propias. A política apróbase ao máis alto nivel dentro da organización, e asigna responsabilidades en canto á coordinación, aplicación, supervisión e xestión do programa de tratamento dos documentos a través do seu ciclo de vida.

Norma Técnica de Interoperabilidade de Política de xestión de documentos electrónicos(Abre en nova xanela) , ten por obxecto establecer as directrices para a definición de políticas de xestión de documentos electrónicos.

Guía de aplicación da Norma Técnica de Interoperabilidade de Política de xestión de documentos electrónicos(Abre en nova xanela)  sirve como ferramenta de apoio para a aplicación e implementación do disposto no NTI; o seu contido inclúe tanto citas explícitas ao texto do NTI como explicacións e contidos complementarios a aquela.

Modelos de Políticas de Xestión de Documentos Electrónicos

Ambos os modelos A e B conteñen modelos orientativos de política de xestión documental local, cadro de clasificación funcional e índice de series documentais que permitirán a xestión dos documentos electrónicos dos concellos, no marco do Esquema Nacional de Interoperabilidade, (ENI). Interesa ás entidades locais, especialmente daquelas máis pequenas e con máis dificultades para elaborar unha política de xestión de documentos electrónicos.

A continuación recóllense algúns exemplos de políticas de xestión de documentos electrónicos que se elaboraron e publicado desde diferentes ámbitos das Administracións Públicas.

  Administración Xeral do Estado

  Ministerio de Facenda & Ministerio de Política Territorial e Función Pública

  As seguintes guías desenvolven a política de xestión de documentos conxunta de ambos os departamentos ministeriais:

  Descarga 01_guía aplicación implantación política(Abre en nova xanela)  

  Descarga 01 guía aplicación implantación política(Abre en nova xanela)  

  Descarga 02_guía aplicación captura rexistro(Abre en nova xanela)

  Descarga 02 guía  aplicación captura rexistro(Abre en nova xanela)

  Descarga 03 guía aplicación clasificación(Abre en nova xanela)  

  Descarga 03 guía aplicación clasificación(Abre en nova xanela)

  Descarga 04 guía aplicación descrición(Abre en nova xanela)  

  Descarga 04 guía aplicación descrición(Abre en nova xanela)  

  Descarga 05 guía apliación acceso información(Abre en nova xanela)  

  Descarga 05 guía aplicación acceso información(Abre en nova xanela)  

  Descarga 06 guía aplicación cualificación(Abre en nova xanela)  

  Descarga 06 guia aplicación cualificación(Abre en nova xanela)  

  Descarga 07 guía aplicación conservación(Abre en nova xanela)  

  Descarga 07 guía aplicación conservación(Abre en nova xanela)  

  Descarga 08 guía aplicación transferencia(Abre en nova xanela)  

  Descarga 08 guía aplicación transferencia(Abre en nova xanela)  

  Descarga 09 guía aplicación eliminación(Abre en nova xanela)  

  Descarga 09 guía aplicación eliminación(Abre en nova xanela)  

  Descarga 10 guía aplicación tramitadores xestores documentais(Abre en nova xanela)  

  Descarga 10 guía aplicación tramitadores xestores documentais(Abre en nova xanela)  

  Descarga 11 guía aplicación dixitalización(Abre en nova xanela)  

  Descarga 11 guía aplicación dixitalización(Abre en nova xanela)  

   

  Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

  Política de Xestión de Documentos Electrónicos de o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

  Ministerio de Facenda e Administracións Públicas

  Política de Xestión de Documentos Electrónicos de o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas

  Ministerio de Facenda e Administracións Públicas

  Política de Xestión de Documentos Electrónicos de o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas - Relatorios complementarios ao documento

  Comunidades Autónomas

  Canarias

  ORDE de 23 de febreiro de 2015, pola que se aproba a Política de xestión de documentos electrónicos e arquivo electrónico da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias (BOC de 27 de febreiro de 2015)

  Cataluña

  ORDE CLT/172/2014, de 14 de maio, pola que se aproba o protocolo de xestión de documentos electrónicos e arquivo da Xeneralidade de Cataluña

  Entidades locais

  Deputación de Barcelona

  ANUNCI d'aprovació da Política de Gestió Documental da Diputació de Barcelona

  Deputación de Valladolid

  Resolución da Presidencia 3994/2015, pola que se aproba a Política de xestión de documentos da Deputación Provincial de Valladolid

  Universidades

  Universidade Pública de Navarra

  O Consello de Goberno, en sesión de 10 de setembro de 2019, aproba a nova versión da Política de Xestión de Documentos Electrónicos da Universidade  Pública de Navarra.

  Universidade de Valladolid

  Política de xestión de documentos electrónicos da Universidade de Valladolid. Documento aprobado en Consello de Goberno de 14 de decembro de 2016.

  Universidade de Murcia

  Política de Xestión de Documentos Electrónicos da Universidade de Murcia. Documento aprobado en Consello de Goberno de 13 de febreiro de 2014.

  Outras institucións

  Xunta Xeral do Principado de Asturias

  Normas de política de xestión de documentos electrónicos da Xunta Xeral do Principado de Asturias 

  Senado de España

  Política de xestión documental do Senado, aprobada pola Mesa do Senado na súa reunión do día 28 de abril de 2020.

  Exemplos de Cadros de Clasificación de Entidades locais

  Model de quadre de classificació d'ajuntaments i consells comarcals. Generalitat de Catalunya

  Cadro de Clasificación de Fondos de Arquivos Municipais. Grupo de Arquiveiros Municipais de Madrid

  Proposta de Cadro de Clasificación de Fondos de Concellos. Mesa de Traballo sobre Organización de Arquivos Municipais