accesskey_mod_content

Legislaci?n da Comunidade Aut?noma de Castela e Lle?n

Selecci?n de leis e normativa da Comunidade Aut?noma de Castela e Lle?n.

NOTA. Tr?tase dunha primeira aproximaci?n de legislaci?n auton?mica. Non se realiza un recompilatorio exhaustivo desta materia.

CASTELA E LLE?N. Consejer?a de Facenda

26 marzo 2015

Orde HAC/219/2015, de 9 de marzo, pola que se aproba a?pol?tica?de firma electr?nica e de certificados da Administraci?n da Comunidade de Castela e Lle?n e an?nciase o seu publicaci?n na sede electr?nica.
BOCYL: n?m. 59 de 26/03/2015

 • Identidade e Firma electr?nica

CASTELA E LLE?N. [Lei 3/2015 de Transparencia]

12 marzo 2015

Lei 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia e Participaci?n Cidad? de Castela e Lle?n.
BOCYL: n?m. 49 de 12/03/2015

 • Goberno aberto

CASTELA E LLE?N. Consejer?a de a Presidencia

21 outubro 2013

Decreto 66/2013, de 17 de outubro, polo que se regula o Rexistro Xeral Electr?nico de Convenios da Administraci?n da Comunidade de Castela e Lle?n.
BOCYL: N?m. 203 de 21-10-2013?

 • Servizos electr?nicos

CASTELA E LLE?N. [Lei 7/2013, de ordenaci?n de servizos e goberno]

01 outubro 2013

Lei 7/2013, de 27 de setembro, de Ordenaci?n, Servizos e Goberno do Territorio da Comunidade de Castela e Lle?n.
Refire o CAP?TULO II: A administraci?n electr?nica e o Goberno aberto?
Data de publicaci?n BOCYL:?01/10/2013?N? de Bolet?n:?189/2013

 • Servizos electr?nicos
 • Infraestruturas e servizos com?ns

CASTELA E LLE?N. Consejer?a de Facenda

07 xu?o 2013

Decreto 19/2013, de 6 de xu?o, polo que se crea o?tabl?n?de anuncios?electr?nico?da Administraci?n da Comunidade de Castela e Lle?n en materia tributaria.
BOCYL: n?m. 108 de?07/06/2013

 • Servizos electr?nicos

CASTELA E LLE?N. Consejer?a de Facenda

15 febreiro 2013

Decreto 7/2013, de 14 de febreiro, de utilizaci?n de medios electr?nicos na Administraci?n da Comunidade de Castela e Lle?n.
NOTA: regula entre outras cuesti?ns, a sede electr?nica (que foi creada por Orde ADM/2272/2009, de 16 de novembro).?
Data de publicaci?n?BOCYL: 15/02/2013?N? de Bolet?n:?32/201

 • Servizos electr?nicos

CASTELA E LLE?N. Consejer?a de Administraci?n Auton?mica

23 decembro 2009

Orde ADM/2272/2009, de 16 de novembro, pola que se establece a sede electr?nica da Administraci?n da Comunidade de Castela e Lle?n.
BOCYL: 23/12/2009 N? de Bolet?n: 245/2009

 • NOTA: A sede electr?nica ? a direcci?n electr?nica de Internet dispo?ible para os cidad?ns, a modo de oficina electr?nica, que para a Administraci?n da Comunidade de Castela e Lle?n ? https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/?

 • Servizos electr?nicos

CASTELA E LLE?N. Consejer?a de Administraci?n Auton?mica

01 abril 2009

Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de medidas relativas ? simplificaci?n documental nos procedementos administrativos
BOCYL: 01/04/2009

 • Interoperabilidade

CASTELA E LLE?N. Consejer?a de Administraci?n Auton?mica

18 marzo 2009

Acordo 29/2009, de 12 de marzo, da Xunta de Castela e Lle?n, polo que se aproba o Plan de Implantaci?n da Administraci?n Electr?nica en Castela e Lle?n 2009-2011
BOCYL: 18/03/2009

 • Servizos electr?nicos

CASTELA E LLE?N. Consejer?a de Presidencia e Administraci?n Territorial

25 maio 2005

Decreto 40/2005, de 19 de maio, polo que se regula a utilizaci?n de t?cnicas de administraci?n electr?nica pola Administraci?n da Comunidade de Castela e Lle?n
BOCYL: 25/05/2005

 • Servizos electr?nicos

CASTELA E LLE?N. Consejer?a de Presidencia e Administraci?n Territorial

09 febreiro 2005

Orde PAT/136/2005, de 18 de xaneiro, pola que se crea o Rexistro Telem?tico da Administraci?n da Comunidade de Castela e Lle?n e establ?cense criterios xerais para a presentaci?n telem?tica de escritos, solicitudes e comunicaci?ns de determinados procedementos administrativos.
BOCYL: 09/02/2005

 • Servizos electr?nicos
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral