accesskey_mod_content

Servei per als usuaris

61 - Gestió de desginaciones de tribunals qualificadors i de peticions d'assessoraments del Servei de Selecció de l'IVAP

Josu Uribe Oleaga
Govern Basc

62 - Open Data Euskadi, obertura de dades públiques de l'Administració General de la Comunitat Autònoma del País Basc

Alberto Ortiz de Zárate Tercer
Govern Basc

63 - Noves possibilitats de gestió, coneixement i assessorament orientat al mitjà rural i pesquer

Juan María Rodríguez Arganda
Govern Basc

64 - Portal d'informació i orientació professional

Javier Massa Capdevila
Institut Aragonés d'Ocupació

65 - Assistent digital interactiu (ADI) ICEX para web i mòbils

Carlos González Álvarez
Institut Español de Comerç Exterior

66 - Telepresencia al servei de la internacionalització de les empreses espanyoles

Carlos González Álvarez
Institut Español de Comerç Exterior

67 - Plataforma corporatica de gestió de missatgeria mòbil

José Antonio Perea Yustres
Institut Nacional d'Estadística

68 - Projecte de desplegament del Centre de Seguretat TIC d'Andalusia (ANDALUCIA-CERT)

Víctor Manuel Iglesias Colom
Junta d'Andalusia

69 - Solució de racionalització i integració en un sistema integrat per a la gestió de l'aigua a Andalusia

Manuel Rodríguez Sáez
Junta d'Andalusia

70 - Projecte de Desplegament de Banda Ampla en Mobilitat a Andalusia. Projecte PorTICo

Manuel Ortigosa Brun
Junta d'Andalusia

71 - NAOS: Una experiència en la implantació de processos de gestió de TU i la millora en la prestació de serveis

Javier Ruiz d'Infant González
Junta d'Andalusia

72 - El monitoratge de serveis públics digitals en la Conselleria d'Economia i Hisenda com a garantia d'èxit en la implantació i seguiment d'ANSS

Francisco José Doménech Colomer, Agustín Bravo Ortiz
Junta d'Andalusia (Conselleria d'Economia i Hisenda)

73 - CONSENSUS, ciutadans en xarxa

Joan Miquel Piqué Abadal
Localret

74 - Aplicació web "Crea el teu pla de negoci" del Mº de Cultura

Ramón Santos Martín
Ministeri de Cultura

75 - El Projecte "CULTURA 2.0" del Ministeri de Cultura

Guillermo Llard González
Ministeri de Cultura

76 - El museu al món digital. La xarxa digital de col·leccions de museus d'Espanya

Eva María Alquézar Yáñez
Ministeri de Cultura

77 - La qualitat d'elearning en les cartes de serveis per a la seguretat i defensa

Margarita Nicanor Campos
Ministeri de Defensa

78 - Les noves prestacions del sistema comptable per a les entitats locals del model bàsic (BÁSICAL)

Fco. Javier Aliseda Casado
Ministeri d'Economia i Hisenda. Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE)

79 - Infraestructura de dades espacials de l'Administració General de l'Estat: IDEAGE

Paloma Abad Power
Ministeri de Foment- Centro Nacional d'Informació Geogràfica

80 - Accessibilitat en els decodificadotes TDT i serveis interactius per les AA.PP.

Ignacio Canella Lluna
Ministeri d'Indústria Turisme i Comerç (SETSI)