accesskey_mod_content

CENATIC

 • Centro Nacional de Referencia de Aplicación do TIC baseadas en fontes abertas (CENATIC). Creada en 2006 como Fundación Pública Estatal, tiña por obxectivo a promoción do software de fontes abertas en todos os ámbitos da sociedade.

 • NOTA: Orde HAP/1816/2013, do 2 de outubro, (BOE de 09/10/2013)(Abre en nova xanela) , pola que se publica o Acordo polo que se adoptan medidas de reestruturación e racionalización do sector público estatal fundacional e empresarial. Fundacións do sector público estatal que se extinguen: Fundación Centro Nacional de Referencia de Aplicación das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (CENATIC) cuxa actividade será integrada no Ente Público Rede.es (Abre en nova xanela)

Selección de estudos no ámbito da administración electrónica

Software Libre en organismos públicos ámbito estatal 2011 (2011)

31 decembro 2011

Software libre en organismos públicos ámbito estatal 2011: Informe de resultados da Enquisa sobre o Software de Fontes abertas na Administración Pública Estatal (ESFA-AGE) 2011.- publicado en decembro de 2011. (en internet preséntase en xaneiro de 2012).- 1 ficheiro pdf de 86 p.

 • NOTA: Este é un informe relativo ao nivel de uso do software de fontes abertas por parte dos Organismos da Administración do Estado

 • Software Libre

Informe sobre o Panorama Internacional do Software de Fontes Abertas 2010 (2010)

15 setembro 2010

Informe elaborado por CENATIC. Observatorio Nacional do Software de Fontes Abertas (ONSFA) . - Edita, CENATIC, presentado o 15 de Setembro de 2010 .- ISBN-13: 978-84-693-2425-7.- Descárgase na web de CENATIC, un ficheiro pdf de 154 p. impresas.

 • NOTA: Ofrece este estudo unha visión global do grao de desenvolvemento do Software de Fontes Abertas (SFA) no mundo.- Boa bibliografia.- Anexos: Cuestionario para o sector privado , para o sector público, universidades para as Comunidades de SFA

 • Software Libre

A aplicación da Lei de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos (LAECSP) (2009)

01 maio 2009

 • Documentos que se presentan co título común de : SOFTWARE DE FONTES ABERTAS NA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (Presentado o proxecto en maio de 2009)

 •  Resumo executivo(Abre en nova xanela) .-1 pdf de 40 p.- edita: CENATIC, maio de 2009.- Nota: Trata este documento do resumo do proxecto Lei de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos.

 •  Análise do impacto da LAESCP na Administración Pública(Abre en nova xanela) .- 1 ficheiro pdf de 128 p.- edita: CENATIC, maio 2009.- Nota: Impactos do LAECSP nas administracións públicas, cuxo principal obxectivo é ofrecer unha guía de boas prácticas na implantación a partir dunha análise da este lei

 •  Mapa de procesos e arquitectura de compoñentes(Abre en nova xanela) .- 1 pdf de 128 p.- edita: CENATIC, maio de 2009.- Nota: Este proxecto permitirá obter un inventario de procesos e unha análise de tecnoloxías de fontes abertas implicadas para poder implementar os requirimentos da lei 11/2007 de Acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos.

 •  Arquivo electrónico das Administracións Públicas(Abre en nova xanela) .-1 ficheiro pdf de 112 p.- edita: CENATIC, maio de 2009.-Nota: Aborda os principais procedementos de arquivado electrónico, recollendo unha análise regulatorio, análise das mellores prácticas detectadas e tecnoloxías dispoñibles en fonte aberta para conseguir implementalo.

 • Software Libre

Software de fontes abertas para o desenvolvemento da Administración Pública Española: unha visión global 2008 (2008)

31 decembro 2008

Elaborado polo Observatorio Nacional do Software de Fontes Abertas de CENATIC, Universidade Rei Juan Carlos I (Grupo GsyC/Libre soft), Telefónica I+D, co asesoramento de MITYC Rede.es, coa colaboración de MAP [et. ao. ] .- Edita CENATIC, 2008 .- (Informes Cenatic, 01) .- ISBN: 978-84-691-5722-0 .- Edición electrónica nun pdf de 149 p. impresas.

 • NOTA: Recolle, casos e iniciativas en AGE e Administración Pública Autonómica, normativa legal aplicable

 • Software Libre
 

Enlaces relacionadosLigazóns relacionadas