accesskey_mod_content

Planes estratègics en la Comunitat Autònoma de Canàries

Responsables i col·laboradors al govern de l'administració digital

Altres portals i documents relacionats amb l'administració digital

Observatori Canari de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació (OCTSI)

L'Observatori Canari de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació és l'instrument de seguiment, anàlisi i difusió de la situació del sector de les noves tecnologies de la informació i de les comunicacions, del sector audiovisual i de la societat de la informació

Estratègia per a la Modernització i Millora dels Serveis Públics de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries 2012-2014 (PEMAC)

Publicat en el BOC Nº 195. Dijous 4 d'Octubre de 2012 que publica la Resolució de 3 d'agost de 2012, per la qual es disposa la publicació de l'Acord pel qual s'aprova l'Estratègia per a la Modernització i Millora dels Serveis Públics de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries 2012-2014 (PEMAC). És un document de 70 pàgines, centrat en les següents línies d'actuació:

  1. Desenvolupament i implantació de l'administració electrònica.
  2. Simplificació de procediments administratius i reducció de càrregues administratives.
  3. Millora de la qualitat en la prestació dels serveis públics.
  4. Avaluació dels programes i polítiques públiques.
  5. L'adreça per objectius orientada a resultats.
  6. Gestió integral del coneixement corporatiu.
  7. Transversalitat
  • Serveis electrònics