accesskey_mod_content

Planes estratègics en la Comunitat Autònoma de Canàries

Responsables i col·laboradors al govern de l'administració digital

Observatori Canari de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació (OCTSI)

L'Observatori Canari de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació és l'instrument de seguiment, anàlisi i difusió de la situació del sector de les noves tecnologies de la informació i de les comunicacions, del sector audiovisual i de la societat de la informació

Altres documents relacionats amb l'administració digital

Estratègia per a la Modernització i Millora dels Serveis Públics de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries 2012-2014 (PEMAC)

Publicat en el BOC Nº 195. Dijous 4 d'Octubre de 2012 que publica la Resolució de 3 d'agost de 2012, per la qual es disposa la publicació de l'Acord pel qual s'aprova l'Estratègia Estratègia per a la Modernització i Millora dels Serveis Públics de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries 2012-2014 (PEMAC)(Obre en nova finestra) . És un document de 70 pàgines, centrat en les següents línies d'actuació:

  1. Desenvolupament i implantació de l'administració electrònica.
  2. Simplificació de procediments administratius i reducció de càrregues administratives.
  3. Millora de la qualitat en la prestació dels serveis públics.
  4. Avaluació dels programes i polítiques públiques.
  5. L'adreça per objectius orientada a resultats.
  6. Gestió integral del coneixement corporatiu.
  7. Transversalitat
  • Serveis electrònics

Programa anual d'accions per a la modernització de l'administració pública de la Comunitat Autònoma de Canàries per a l'any 2011

Publicat com a annex de l'Ordre de 23 de desembre de 2010, per la qual s'aprova el Programa Anual d'Accions per a la modernització de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries per a l'any 2011.- ( BOC: 3/1/2011 ) 1 pdf de 19 p.
Programa Anual d'Accions definit en: “Accions per a la Modernització de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries”

  • Serveis electrònics

Accions per a la Modernització de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries

Publicat per: Govern de Canàries. Conselleria de Presidència Justícia i Seguretat, 2008 .- 1 pdf de 36 p.
El Govern de Canàries, va adoptar en la seva sessió del dia 22 d'abril de 2008 les " Accions per a la Modernització de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries" (BOC: de 2 de maig de 2008) que es configura com un instrument estratègic i horitzontal que inclou les iniciatives prioritàries per a la millora de la prestació dels serveis públics i modernització administrativa

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General