accesskey_mod_content

Més del 80% de les universitats públiques s'integren amb AnotaRCP

12 maig 2021

40 universitats públiques de 49 ja envien electrònicament els documents registrals al Registre Central de Personal mitjançant el servei AnotaRCP ofert per la Secretaria General d'Administració Digital.

Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal ( RCP ) per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 
Edita RCP permet la generació de documents registrals. És d'ús opcional però recomanable, ja que permet aïllar-se dels canvis futurs en el format d'aquests documents.
 
Les unitats gestores de RRHH poden, mitjançant les aplicacions que RRHH s'integren amb Anota RCP , enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats per l'oficina delegada del RCP , que els anota, signatura i emmagatzema en el Registre Central de Personal.
 
Tots els ministeris ja envien documents electrònics des dels seus sistemes d'informació del RRHH Registre Central de Personal via AnotaRCP.
 
En el cas de les universitats, 40 universitats públiques d'un total de 49, més del 80%, estan integrades amb AnotaRCP. La resta d'universitats estan en fase d'implantació.
 
Pot consultar el llistat d'universitats ja integrades en https://administracionelectronica.gob.es/ctt/anota/mas 
 

Més informació en la solució Anota RCP del CTT.

  • Infraestructures i serveis comuns
  • Centre de Transferència de Tecnologia