accesskey_mod_content

Dispoñibles en consulta pública os actos de implementación da Directiva de Accesibilidade Web

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

21 maio 2018

Logo Comisión Europea

A Comisión Europea ha aberto o período de consulta pública a todos os actores interesados respecto diso. Poderanse remitir comentarios ata o 15 de Xuño

O pasado 2 de Decembro de 2016 publicouse a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público, entrando en vigor o 22 de Decembro de 2016. Esta directiva establece os condicionantes, con respecto á súa accesibilidade, que deberán cumprir todos os sitios web e aplicacións móbiles do sector público: estatal, rexional, local, universitario, etc. incluíndo tamén entes como centros sanitarios e educativos, bibliotecas, tribunais, etc.

A directiva deixou pendente de definición, antes do 22 de decembro de 2018, diferentes aspectos que é necesario acordar entre os Estados Membros e a Comisión Europea:

  • O modelo de declaración de accesibilidade.
  • A metodoloxía de monitorización
  • Os modelos para o reporte

O pasado 18 de maio a Comisión Europea ha aberto o período de consulta pública sobre estes actos de implementación ao que convida a participar a todos os interesados.

Os comentarios poderán remitirse ata o 15 de Xuño de 2018.

  • Accesibilidade